Geografiska Notiser


 Geografiska
 Notiser:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1948 1947 1946 1945 1944 1943

Nedladdningsbara Geografiska Notiser 2009

Nr 2009/4

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Recensioner
  + Mottagna böcker
Med hälsning från ordföranden
  + Notiser
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
Tom Mels : Landskapskulturens Öland från upplysning till senmodernitet.
Sven Godlund och Olof Wärneryd : Litteraturgeografi/litterär geografi.
Solveig Mårtensson : Geografiböcker från 225 år. En genomgång av riksföreningens arkiv.
Tommy Book : Kollektivtrafik kontra vatten - Stockholm, Göteborg och Köpenhamn i fokus.
Katrina Johansson : Avfallshantering i Riga, Lettland - diskrepansen mellan det som står och det som är.

Nr 2009/3

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Introduktion till register över Geografiska Notiser 1943-1999
  + En exkursion på djupet.
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
Tema Barns Geografier
Sofie Cele : Barns geografier - en introduktion.
Malin Svensson, Solvig Ekblad och Henry Ascher :
      Att skapa meningsfullt utrymme. Syskon till "apatiska barn" fotograferar och berättar.
Danielle van der Burgt :
      "Farliga platser" och "skumma typer" - rädsla för stadens våld bland barn och deras föräldrar.
Mattias Sandberg : Barns relation till naturområden i staden.
Thomas Wimark : Skolan - ett heterosexuellt rum?
Sofia Cele : Genus, identitet och förväntningar. Unga kvinnors upplevelser av parker.
Recensioner
  + Mottagna böcker

Nr 2009/2

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Tack, Ulf Erlandsson
  + Kretsarnas verksamhet
  + Verksamhetsberättelse för 2008
  + Kretsarnas styrelser
Mona Hedfeldt : Bruksorter som platser för småföretagande.
Staffan Öhrling : Sri Lanka vid Eelam-krigets slutfas.
Olof Stjernström :
      Spelplanens återvändsgränd. Om upprinnelsen till händelserna i Srebrenica sommaren 1995.
Recensioner
  + Mottagna böcker

Nr 2009/1

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + [fortsättning på recensionerna från sidan 64]
  + Mottagna böcker
Med hälsning från ordföranden
  + Geografilärarnas Riksförening kallar till årsmöte
  + Nytt på geografitorget.se
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
Johan M Bonow : Atlantens kustberg och högslätter - gamla eller unga?
Annons för Natur & Kulturs läroböcker
Bertil Johansson : Malmö - stadsplanering i hållbarhetsperspektiv.
Stefan Anderberg :
      Hållbar stadsutveckling i Öresundsregionen - Köpenhamns och Malmös gröna profilering.
Richard Ek : Från marknadsföring av polis till marknadsföring av zoner?
Urban Nordin & Maria Nordström :
      Nya perspektiv på planering när barnen får välja skola. Studier i gränslandet mellan geografi och miljöpsykologi.
Rolf Palmberg : ByRuUa - en kuriös trepunkt.
Ida Edelman : Skidturism, en bransch på väg att smälta bort?
Recensioner
  + [fortsätttning på recensionerna på omslagets tredje sida]

Hem
Senast uppdaterad 200101