Geografiska Notiser


 Geografiska
 Notiser:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1948 1947 1946 1945 1944 1943

Nedladdningsbara Geografiska Notiser 2008

Nr 2008/4

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Nytt på geografitorget.se
  + Kretsarna kallar
  + Rapporter
  + Kretsarnas styrelser
Maria Ryner :
      Klimatförändring och samhällets sårbarhet - kan vi lära av historien? Exempel från norra Tanzania.
      sidan 187   [sidan är av tekniska skäl en egen pdf-fil]
Staffan Helmfrid : 1700-talets Sverige - med främmande ögon.
Gunnar Eriksson : En man i hatt! - Om projektionsdistortioner i undervisningen.
Birgitta Luksepp :
      Aspselefältet, ett glacifluvialt delta nära gränsen mellan Ångermanland och Lappland.
Elin Norström och Karin Holmgren :
      Forskarskola för lärare i geografi, naturkunskap, fysik och kemi i Stockholm.
Lukas Smas : Shopping - ett geografiskt projekt.
Tommy Book : Symboler - aktuella komponenter i kulturlandskapet.
  + Recensioner
  + Mottagna böcker

Nr 2008/3

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Nytt på geografitorget.se
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
  + Ord från red
Ulf Jansson : Kartan och geografin.
Sofia Cele : Från sinne till symbol - om barns förhållande till kartan.
Niklas Nilsson : Orientering i skolan.
Peter Kinlund :
      Kartan som maktens och lögnens redskap - om osynliga städer och länder som inte fanns.
Wolter Arnberg : Fjärranalys - spaning från rymden.
Torbjörn Larsson : GISAS - ett Minervaprojekt och dess effekt på undervisningen.
Ulf Jansson : Historiska kartor - något för nutiden?
  + Recensioner
  + Mottagna böcker

Nr 2008/2

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Geografiseminarium i Malmö 25-27 september 2008
  + Med hälsning från ordföranden
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas riksförening 2007
  + Bokslut per den 31 december 2007
  + Ord från red
Annika Björklund : Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare.
Annons för Gleerups läroböcker
Jan Öhman : Forskarskola i geografi vid Uppsala universitet.
Madeleine Bonow : Tibet: En politisk-geografisk skildring av världens tak.
Craig Young : Geography in the UK - placing the discipline as central to society.
Annika Rabo : Transnationell utbildning - utbildning i en transnationell värld.
Juan Velasquez : Feministisk hållbar utveckling efter kriget i Guatemala.
Recensioner
  + Mottagna böcker

Nr 2008/1

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Nytt på geografitorget.se
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
Bo Lenntorp : Geografi och kulturgeografi - en professoral historik.
Debatt Mats Widgren : Geografi är ingen från naturgeografin och kulturgeografin skild särart.
  + Svar på tal Karin Reuterswärd : Låt geografi få utveckla sin egen karaktär.
Lena Wikström : Geografin möter globaliseringens vågor.
Staffan Öhrling : Krig, tsunami och turism i Sri Lanka. Tre divergerande fenomen?
Thomas Blom : 59°22’46,77’’N – 13°10’29,29’’E   Geocache på schemat?
Nils Lewan : Allmänningens och det privata ägandets tragedi - om icke hållbar utveckling.
Johan Kåberg : På färd genom Kambodja.
Annons för Libers läroböcker
Bo Magnusson : Miljö- och utvecklingsfrågor i Korca-regionen, Albanien.
Andrew Lee : Geografilärare i alla länder.
Brita Hermelin : Rum, frirum och moral - en recension.
  + Små geografiska notiser
  + Mottagna böcker

Hem
Senast uppdaterad 200101