Geografiska Notiser


 Geografiska
 Notiser:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1948 1947 1946 1945 1944 1943

Nedladdningsbara Geografiska Notiser 2011

Nr 2011/4

Omslagssidor
Information om föreningen
  + Recension
Med hälsning från ordföranden
  + Årsmöte 2012
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
Carl M:son Mannerfelt till minne, av Ulf Sporrong
Maja Lagerqvist : Varför överlevde torpet?
  +
David Örbring : Tips till undervisningen: UR - geografi.
Karin Book : Bilder av vardagens platser. Kulturgeografiska reflektioner kring Urbloveprojektet i Malmö.
  + Kretsarnas styrelser.
Bo Magnusson : Kulturreservat som geografiskt laboratorium?
Rolf Palmberg : Från Vladivostok till den kinesisk-nordkoreansk-ryska trepunkten.
  +
Året som gått.
Lisa Palmér : Samhällsentreprenörer.

Nr 2011/3

Omslagssidor
Information om föreningen
  + Skriva i GN
Med hälsning från ordföranden
  + Kretsarna kallar och övriga meddelanden
  + Skolforum 2011
  + Kretsarnas styrelser
Robert Kenndal :
Den pedagogiska textens struktur och design - om läroboksspråk, förståelse och kommunikation.
Jan O Mattsson :
Falsterbonäset - en för Sverige unik landform. Något om dess bildning och fortsatta tillväxt.
Stig Svallhammar :
Där tågen susar förbi ... Om satsningen på en höghastighetsjärnväg genom Södermanland.
Stig Svallhammar : Appendix till Där tågen susar förbi ...
Jens Möller : The High Line i New York - park på övre plan.
Vera Sundberg : Från jordbrukstorp till fritidshus. Om Lindhult i Östergötland.
Recensioner
  + Mottagna böcker.

Nr 2011/2

Omslagssidor
Information om föreningen
  + Skriva i GN
Med hälsning från ordföranden
  + Kretsarna kallar
  + Svar på tal
  + Notiser
  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas Riksförening 2010
Tema. Geografi i Umeå - introduktion.
Madeleine Eriksson : Övergivna platser och kreativa platser. Diskurser om stad och land.
Svante Karlsson : Växande handel och ökad mobilitet. Nya arbetsmarknader i de västra gränstrakterna.
Olof Stjernström :
Databasen ASTRID och befolkningsgeografi - exemplen integration och barnfamiljernas geografi.
Rickard Eriksson & Urban Lindgren :
Agglomeration och ekonomisk utveckling. Betydelsen av arbetskraftsrörlighet för lärande och innovation.
Håkan Appelblad : Löpningens masstävlingar - en del av den växande sportturismen.
Michael Gentile : Slum, knark och modernism i Neapel - den permanenta eklipsen över Scampia.

Nr 2011/1

Omslagssidor
Med hälsning från ordföranden
  + Kretsarnas styrelser
  + Geografiska tidskriftsfonden
  + Meddelanden
  + Kallelse årsmöte
  + Kretsarna kallar
Urban Nordin : Den stationära mobiliteten. Fritidsboende i informationssamhället.
Erland Lagerroth : Tillvarovävens formvärld och vävfront. Torsten Hägerstrands testamente.
Martin Eriksson : Politiken för resande i glesa bygder. Översikt och policyanalys.
Repliker : Fakta och samband hör ihop/Modern geografi ger mer än fakta.
Karin Wakeham : Regeringens ändringar i grundskolans nya läroplan.
Mikael Wingård : Blir vi för många? En läroboksanalys om befolkningutveckling.
Rolf Palmberg : Om järnvägar och statsgränser.
Janne Margrethe Karlsson : Samhällsplanerarprogram med geografi på Högskolan i Gävle.
Recensioner

Hem
Senast uppdaterad 200101