Geografiska Notiser


 Geografiska
 Notiser:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1948 1947 1946 1945 1944 1943

Nedladdningsbara Geografiska Notiser 2007

Nr 2007/4

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Kallelser
  + I Vänerns mitt. Rapport från Vänerkretsens exkursion till Lurö.
  + Kretsarnas styrelser
  + Linnés geografi
Madeleine Bonow :
      »…med de skönaste ekelundar» – en geografisk resa med Linné till 1700-talets Västergötland.
Små geografiska notiser
Ingvar Svanberg : Linnean i österled – Johan Peter Falck i Ryssland.
Gunnar Tibell : Linné on line – ett skolprojekt som vuxit.
Lennart Malmborg : Kina – stor befolkning och snabb utveckling.
Recensioner

Nr 2007/2-3

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Kretsarnas styrelser
  + Ord från red
Jonas R Bylund : Andrej Holm och hotet mot den kritiska forskningen.
Anders Eklundh : Skolan som integrationsarena?
Roger Marjavaara & Magnus Strömgren : Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått.
Linnéåret 2007 Lars D Hylander :
      »En natt med Venus ger ett liv med Merkurius» - Linné, hälsa, miljö och kvicksilver.
Tommy Book : Att exkurera i det återförenade Berlin.
Mats Olsson : Södra Ängby – ett riksintressant funkisområde.
Michael Gentile & Pernilla S Rafiqui : Intryck från 2nd Nordic Geographers Meeting 2007 i Bergen.
Per Jarle Sætre : Fagdidaktikk på Nordic Geographers Meeting i Bergen.
Recensioner

Nr 2007/1

Omslagssidor
  + Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden
  + Kretsarnas styrelser
  + Viktiga meddelanden
  + Thomas Blom : Jorden runt på 80 minuter.
  + Reinhold Castensson : Sveriges första båtlift?
  + Häftets karta
  + Anställda i svenskägda koncerner med dotterbolag i utland 2005.
  + Rolf Palmberg : Enklavkomplexet Baarle.
  + Johan Kåberg : Fjärranalys och resor. Geografiska exkursioner på hög nivå.
  + Anställda i utlandsägda företag i Sverige 2005.
  + Lise-Lotte Persson : Tankar om landskap.
  + Recensioner

Hem
Senast uppdaterad 200101