Information om Svenska JärnvägsklubbenSkåne
Möten som har varit

Evenemang som har varit:   2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  1962  1961  1960 

Klubbmästare
1960-1967: Yngve Holmgren
1968-1973: Göran Thomasson
1974-1977: Börje Tengbom
1978-2009: Tom Persson
2010-2011: Bengt Widell
2012-       : Ulf Nilsson
Vice klubbmästare
1970-1972: Lars-Erik Göl
1974-1977: Tom Persson
1978-1989: Bengt Widell
1990-1996: Göran Nilsson
1999-2009: PG Andersson
2010-2011: Ulf Nilsson
2012-       : Lars Foberg
Reseansvarig
Tom Persson
Jan-Anders Wihrén
Bengt Widell
Lars-Erik Göl
Göran Thomasson
Lars Holm (DDR)
Göran Lavesson
Lokalföreståndare
1977-2004: Börje Tengbom


2020

  Digitalt möte den 9 december 2020 kl 19.00
Onsdagen den 9 december 2020 kl 19.00 har SJK Skåne sitt tredje digitala möte. Då kommer Birger Tiberg och att presentera tankar om en eventuell återuppbyggd Falsterbobana. Mats Améen har lovat att bistå, då han har varit med och tagit fram Skånetrafikens "Tågstrategi 2037".

Birger Tiberg kommer att sitta hemma i Graubünden i Schweiz och Mats Améen i Lund. Birger besökte oss 2018-05-21 och Mats har besökt oss flera gånger, senast 2018-10-18. Se: Har varit 2018

Vi öppnar upp i god tid före mötet, dock senast kl 18.30.

De som vill vara med på mötet måste ha en programlänk. Den får man i nyhetsbrevet SJK Skåne Info. Se ovan hur man blir abonnent på Nyhetsbrevet.

  Digitalt möte den 18 november 2020 kl 19.00
Onsdagen den 18 november 2020 kl 19.00 har SJK Skåne sitt andra digitala möte. Då visar Lennart Carlsson bilder på temat "Tåg i Östeuropa".

Lennart kommer i en PowerPoint-presentation att visa bilder, kartor och text samt berätta om "Tjeckien, sydvästra Ukraina (tjeckoslovakiskt under mellankrigstiden, dessförinnan ungerskt), södra Rumänien, norra Bulgarien, samt en och annan spårvagn".

Vi öppnar upp i god tid före mötet, dock senast kl 18.30.

De som vill vara med på mötet måste ha en programlänk. Den får man i nyhetsbrevet SJK Skåne Info. Se ovan hur man blir abonnent på Nyhetsbrevet.

  Stadsvandring den 17 oktober 2020 kl 10.30 i Malmö
Det blir en stadsvandring lördagen den 17 oktober 2020, med samling kl 10.30 på Dag Hammarskjölds torg (mellan Malmö V och Malmö live).

Stadsvandringen kommer att starta från Malmö V och gå till Södervärn och i görligaste mån följa MYJ. Ciceroner kommer att bli Ulf Nilsson och Christian Kindblad.

Det är ett samarrangemang mellan Föreningen Industrihistoria i Skåne och SJK Skåne. För att vi skall ha en virussäker stadsvandring kommer varje deltagare att få en öronhängd yttre hörsnäcka, så att varje deltagare själv väljer avstånd till ciceronerna och övriga deltagare.


På stadsvandringen utlovades att vi skulle lägga ut kartor och bilder för den aktuella järnvägen (Malmö V-Södervärn). Dessa finns nu på: Kartor och bilder (extern länk).

  Digitalt möte den 1 oktober 2020 kl 19.00 på Skype
Nu är det tid för det första SJK Skåne-mötet sedan pandemirestriktionerna kom. Marsmötet och mötena därefter har som vi alla vet senarelagts till en tid då vi kan mötas utan att smitta varandra.

Tyvärr ser det ut som att möjligheterna att träffas på sedvanligt sätt ligger långt fram i tiden. Vi vill därför göra ett försök med ett virtuellt möte via Internet.

Det nu planerade mötet är garanterat smittfritt, då vi kommer att använda Skype. För att kunna deltaga krävs att du har tillgång till en dator (eller motsvarande) samt tillgång till Internet.

Det underlättar om du även har tillgång till mikrofon (i datorn eller i ett headset), för då kan du ställa frågor och deltaga i en eventuell diskussion. För att bedöma om du kan deltaga på mötet finns en enkel regel: Kan du se YouTube, så kan du också se och höra mötet.

Mötet kommer hållas via Skype, men programmet behöver inte laddas ner om du inte vill, det går att ansluta som gäst. Mer detaljer om hur du loggar in och andra frågor kommer att behandlas i ett nyhetsbrev ca en vecka före mötet.

Mötet blir på kvällen torsdagen den 1 oktober 2020 kl 19.00 med programmet En tillbakablick på Falsterbobanan. Föredragshållare är Christian Kindblad. Christian är mycket kunnig på både Malmös och Näsets historia. Med Falsterbobanan avser vi f ö hela banan från Malmö V till Falsterbo.

Som förberedelse kan du på YouTube se filmen: Falsterbobanan, En tur mellan Malmö Västra och Falsterbo 1942.

  Möte den 20 februari 2020 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Ossian K Olsson, Trafikverket (och välkänd från SJK:s Postvagnen) kommer och berättar om aktuella projekt.

Han kommer bl a berätta om två nyligen genomförda projekt och ett just startat projekt: De två nya mötesspåren längs banan Malmö - Ystad och det kommande stora spårbytet Teckomatorp - Ramlösa?

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Möte den 16 januari 2020 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Funktionärsval. Ladda ner valberedningens förslag.

Om tågolyckan på Storebælt. Lars Foberg redogör för haverikommissionens rapport om tågolyckan på Storebælt den 2 januari 2019. Ladda ner haverikommissionens rapport.

Tom Persson visar bilder från förr.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

2019

  Möte den 19 december 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Struktons regionchef Pernilla Merkenius för område syd, som ansvarar för Struktons arbeten med bland annat underhåll av Södra stambanan och banan Malmö-Simrishamn kommer och informerar om Struktons arbeten i området.

Struktons sajt.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.
Klubbmästaren meddelar: SJKs almanacka "Svenska Järnvägsalmanackan 2020" kommer att finnas till försäljning till ett attraktivt pris.

  Möte den 21 november 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Björn Petersson, infrastrukturstrateg hos Region Skåne skulle ha kommit och berättat om sitt arbete, Skånes aktuella infrastrukturfrågor och om de nygamla planerna på en "Riksbangård syd", men då han blev sjuk beslöts det att preliminärt senarelägga det till mars 2020.

Det improviserade mötestemat blev i stället Batteritåg, med bidrag från de båda klubbmästarna. Det visades även en video med Lasse Toylsbjerg-Petersen från Bombardier, där han föreläste om batteritåg på ett möte i den danska ingenjörsföreningen IDA.

  Möte den 17 oktober 2019 ca kl 18.30 på Regionmuseet i Kristianstad
Vi besöker Regionmuseet i Kristianstad och lyssnar till Yngve Holmgren, SJK Skånes "grundare".

Lokalen är Hörsalen, ingång från Stora torg. Regionmuseet ligger ca 300 meter öster om Kristianstads C (4 minuter gångväg).

Man kan åka Öresundståg 1076 från Malmö C kl 17.28 och vara framme på Kristianstad C kl 18.32. Mötet inväntar de tågåkande.

Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Möte den 19 september 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Jochum Ressel kommer och berättar om sin tid som ansvarig för tågfärjeverksamheten på SJ.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Studiebesök den 22 augusti 2019 kl 14.30 hos NetRail i Malmö
   samt därefter möte kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Studiebesök torsdagen den 22 augusti 2019 kl 14.30 hos NetRail på Mejselgatan 5 i Malmö. Vi kommer att få se NetRails nya godsvagnsverkstad.

Se Karta.   Närmaste busshållplats är Frihamnen (linje 31 och 32).
Vägen dit: Västkustvägen-Krangatan-Nubbgatan-Mejselgatan eller Västkustvägen-Carlsgatan-Jörgen Kocksgatan (åt öster)-Mejselgatan.


Broschyrer om NetRail att ladda ner:
Malmö
Helsingborg
Luleå

Efter studiebesöket tar vi oss till den ordinarie möteslokalen, Bulltoftahangaren, där mötets fortsättning börjar kl 19.00.
Doktoranden Carl-William Palmqvist kommer till oss och berättar om sitt "Rättidighetsprojekt".

Läs mer:
Tågpunktlighet.   Tågpunktlighet: Sverige kan lära sig av Japan.

Kom gärna direkt efter studiebesökets slut, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Möte den 23 maj 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Professor emeritus Bo Lennart Nelldal kommer till oss och berättar om järnvägens utveckling i Sverige och på KTH. Nelldal är med i järnvägsgruppen på KTH (Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm).

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Möte den 25 april 2019 kl 18.15 på Pauliskolan
Föredrag om Waggonfabriken i Arlöv.

För ca 130 år sedan flyttade Ludwig Rössel sin mekaniska verkstad från Malmö till Arlöv. Företaget kom sedan att stanna i Arlöv i hundra år. Företaget återvände dock till Malmö strax innan verksamheten upphörde.

Under många år ingick verksamheten i ASJ, Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna. Tillverkning av järnvägsfordon var under en lång period huvudsysselsättningen. Mot slutet stod entreprenadmaskiner, PARKA, och personbilar, SAAB, på programmet.

Medverkande är författarna, Bengt-Åke Rudström och Torgny Wallin, till den nyutkomna boken om verksamheten.

Vi har fått möjlighet att nyttja Zablockisalen i Pauliskolan vid Föreningsgatan i Malmö. Pauliskolan har en lång historia som går tillbaka till 1850-talet och den kan sägas vara Sveriges allra första tekniska läroverk.

Bitr rektor Christer Månsson kommer inledningsvis berätta lite om skolans historia och dess verksamhet i dag.

Föredraget börjar kl 18.15, men kom gärna lite tidigare för en kopp kaffe och en pratstund. Vi är på plats från kl 17.30.

Hitta dit. Skriv in din startpunkt, så får du vägen dit.

Pauliskolan ligger på Föreningsgatan 41 nära Amiralsgatan. Busslinje 6 från Triangelns station stannar mitt emot skolan. Den som åker busslinjer på Amiralsgatan är hållplatsen Stadshuset.

Ingången till Zablockisalen, som ligger på fjärde våningen, är från Kommendörsgatan (gatan till vänster om skolan om du står på Föreningsgatan) och har beteckningen B 1.

Ett samarrangemang med Föreningen Industrihistoria i Skåne.

Läs mer: Waggonfabriken i Arlöv.


  Möte den 21 mars 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
"Ostalgi" eller jakten på ånglok mm i forna DDR.

Christer Brimalm, författare till boken "På jakt efter ånglok en järnvägsentusiasts minnen och äventyr", skulle ha kommit och berättat om sina resor, men då Christer dessvärre blev sjuk blev det i stället ett ersättningsprogram.

Med kort varsel lyckades Christer Torgersson, Bengt Widell, Frank Stenvall, Alf Arvidsson och Eber Ohlsson ta fram bilder och visa dem på temat "Ostalgi".

  Möte den 21 februari 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Jan Gullbrandsson var vår gäst på februarimötet. Jan, som var den siste verkstadschefen på "gamla" SJ:s tid, berättade om verksamheten.

  Möte den 17 januari 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Funktionärsval. Frågetävling.
På mötet kommer klubbmästarna att med drönarbilder visa fyrspårsarbetet på Södra Stambanan mellan Malmö och Lund.
Samt belysa problemet med godssäkring, detta med anledning av järnvägsolyckan på Stora Bält i januari 2019.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Studiebesök den 10 januari 2019 kl 16.00 på Euromaints verkstad i Malmö
Vi erbjöds en andra möjlighet att besöka Euromaints verkstad på Malmö C.

Föreningen Industrihistoria i Skåne samt Svenska Järnvägsklubben Skåne anordnade ett gemensamt studiebesök torsdagen den 10:e januari kl 16.00 på Euromaints verkstad i Malmö.

Vår värd var verkstadschef Peter Zachrison.

2018

  Möte den 13 december 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Nattågstrafikens utveckling och framtidsutsikter i Europa.

Mikael Thorsén har nyligen genomfört ett examensarbete vid LTH om den Europeiska nattågstrafiken och presenterar detta.

Mikael Thorsén: Analys av den europeiska nattågstrafikens tillbakagång och framtidsutsikter. - Historik, nedläggningsorsaker, framgångsfaktorer och lärdomar.

Lennart Améen: Die Verkehrsverhältnisse des Nordens i Geographische Rundschau 12(4), 1960, 152-161.

  Möte den 15 november 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Järnvägens biljettsystem och försäljning; en tillbakablick, en bild över dagen situation och tankar inför framtiden.

Ivar Karlsson, med en mycket lång erfarenhet från SJ och dåvarande SJ Resebyrå och driver nu Centralens resebyrå i Kalmar, kommer till oss och berättar.

  Möte den 18 oktober 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Två nya spår från Lund till Hässleholm.

Två olika alternativ; för- och nackdelar med respektive. Stambanans roll med ett halvfärdigt höghastighetsnät och vad som krävs för att svara mot rollen.

Vi får besök av Göran Svärd, talesman för Stambanan.com.


Utveckling av skånsk tågtrafik.

Mats Améen trafikkonsult på Trivector och tidigare mångårig chefstrateg på Skånetrafiken kommer till oss och berättar om skånsk tågtrafikutveckling.

  Möte den 20 september 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Järnvägstunnel under Lund.

Civilingenjör (LTH) Gösta Ericson, Partner och Senior Consultant på iC scandinavia kommer och berättar om det förslag österrikiska ic-Group och Sweco har gjort om en tunnel under Lund.

  Möte den 30 augusti 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Temat blir Fyrspårsutbyggnaden Arlöv - Flackarp - Högevall. Vi har två gånger annonserat om denna programpunkt, men båda gångerna fått meddela att föredragshållaren haft förhinder eller varit sjuk.

Nu är det avtalat att vi i stället får besök av Jens Möller, som är ställföreträdande regiondirektör i Syd för Trafikverket. Jens har varit hos oss tidigare och är en välkänd profil inom järnvägshobbyn (och är dessutom disputerad geograf). Förutom Jens kommer Trafikverket också att vara representerad av Ingela Olofsson Renström.

  Möte den 21 maj 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren (OBS! Veckodag)
Civilingenjör Birger Tiberg, från Sverige, men sedan flera år bosatt i Landquart, en station 15 km norr om Chur, kommer och berättar om järnvägen i Schweiz och speciellt om Rhätische Bahn.

På mötet tipsade Birger Tiberg om följande sajter:
https://rhb.ch/en/home
https://en.wikipeda.org/wiki/Rhaetian_Railway
www.youtube.com/watch?v=rqR3mrLuHek
www.jarnvag.ch   (Birger Tibergs egen sajt)

Sök på Google: "RhB Geschäftsbericht 2017"

  Möte den 19 april 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Gårdagens, dagens och morgondagens lok- och fordonsteknik. är till exempel batteridrift på väg tillbaka? Vår gäst är Lasse Toylsbjerg-Petersen från Bombardier. Lasse kommer även att beröra de två stora upphandlingarna som förestår i Danmark.

Lär gärna en färsk artikel i danska Ingeniøren: Batteritog kan erstatte....

  Möte den 15 mars 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Godstransporter på järnväg. Utveckling, aktörer, marknad och konkurrens, ny teknik är något av vad vi skall försöka belysa. Vår gäst är Sven-Erik Andersson med en mycket lång erfarenhet inom speditionsbranschen.


Ett mycket långt godståg som kör över sig själv. Tehachapi Loop 2015.

  Möte den 15 februari 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
OBS! Programändring. OBS!

Dessvärre fick projektledare Jens-Peter Eisenschmidt, som skulle ha kommit och berättat om Fyrspårsutbyggnaden Arlöv - Flackarp - Högevall, lämna återbud en andra gång, nu pga sjukdom. Programmet kommer därför att senareläggas.Nytt program

Med mycket kort varsel (några timmar) fick programmet ändras till följande: Patrik Sterky, konsult på Kreera Samhällsbyggnad Malmö, kom och berättade om projektet Europaspåret - en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.

Förutom att Patrik kunde ställa upp med bara någon timmes varsel fick vi åhörare en mycket professionell presentation av projektet, där vi fick en god inblick men även förståelse för projektet.

  Möte den 18 januari 2018 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Årsmöte med funktionärsval. Frågetävling. Tag gärna med egna bilder för visning.

Protokoll från SJK Skånes årsmöte 2018.

2017

  Möte den 14 december 2017 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Vid vårt decembermöte kommer Magnus Backman, Trafikverket att informera om den helt färska utredningen om kapacitetsbehovet på det sydsvenska järnvägsnätet. Utredningen är en del av underlaget till Sverigeförhandlingen.

Här kan du ladda ner den rapport som Magnus Backman kommer att redogöra för: Sträckorna in mot de större städerna.

  Möte den 16 november 2017 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Kvällens tema är Japans järnvägar. Göran Baeckström, flitig och initierad debattör i SJK:s Postvagnen, och nyss hemkommen från Japan berättar om järnvägarna i Japan och vad som sker där.

Besök gärna Görans webbplats: Kitayama Rail Photos.


  Möte den 19 oktober 2017 kl 17.45 i Bulltoftahangaren (obs tiden)
Att skriva om järnväg i svensk press.
Sveriges ledande järnvägsjournalist och flitig skribent i tidningen Tåg, Ulf Nyström kommer och berättar.

Läs gärna Ulf Nyströms Trafikblogg (2011-2015):


  Möte den 21 september 2017 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
OBS! Programändring. OBS!

Dessvärre har projektledare Jens-Peter Eisenschmidt, som skulle komma och berätta om Fyrspårsutbyggnaden Arlöv - Flackarp - Högevall, måst lämna återbud av personliga skäl. Detta program kommer därför att senareläggas.

Nytt program

Med mycket kort varsel ändras därför mötet på torsdag till följande:
Anders Lundberg, konsult på SWECO, kommer att berätta om
"Den felande länken på Västkustbanans dubbelspårsutbyggnad", om tunneln Maria-Knutpunkten i Helsingborg.

Ladda gärna ner Trafikverkets förstudie (2010):
Västkustbanan Maria-Knutpunkten

  Möte den 24 augusti 2017 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Om Frankrike. Nya LGV-linjer, regionerna tar över en stor del av persontrafiken, TGV försvinner???, kommer godstrafiken i Frankrike att överleva?.Vilka tåg kommer att rulla på de franska spåren? Bilden visar spår på den nerlagda järnvägen "La Petit Ceinture" i Paris (här från 15:e arr), där sista tåget gick 1934 .

Brobygget i Kertjsundet (sundet mellan Azovska sjön och Svarta havet), vi ser på aktuella bilder.

Har du själv järnvägsbilder från Frankrike, så ta gärna med dem, så får via andra också se dem.


  Möte fredagen den 16 juni 2017 i vid 10-tiden i Hästveda
Vi kommer att i Hästveda studera det stora spårbytet på SSB:s uppspår mellan Mosselund och Vislanda. Spårbyteståget kommer att finnas vid Hästveda vid 10-tiden, fredagen den 16 juni 2017.

åk tåg till Hässleholm och fortsätt med tågersättningsbuss kl 09.40 från Hässleholm mot Hästveda.

Se gärna YouTube-film: Modernt spårbyte (Swietelsky reconstruction railway by SMD-80).
© Sveriges Järnvägsmuseum, KBEA00498
Killeberg 1915.  Möte torsdagen den 1 juni 2017 kl 12.52 i Trelleborg
Det aviserade mötet i Trelleborgs Hamn är nu bestämt till torsdagen den 1 juni kl 12.52. Vi samlas i ankomsthallen på Trelleborg C. Hamnen har en buss som tar oss runt i hamnen.

Utvecklingschef Torgny Nilsson berättar om godsflöden i dag och i framtiden och då speciellt om järnvägsfärjornas eventuella fortlevnad.

Läs gärna artikeln i den danska finanstidningen Børsen (2017-01-03):
Godstog gennem Danmark - for billigt for Sverige.


Det kanske blir M/S Mecklenburg-Vorpommern som vi får se. Vykort från Bengt Widells samling..

  Möte den 21 april 2017 kl 14.00 i Ängelholm
Vi besöker Trafikverksskolan i Ängelholm.

Svante Zetterström visar oss skolan och informerar oss om lokförarutbildningen, där vi räknar med att också få information om simulatorns roll idag och framöver. Men även mer generellt av de järnvägsrelaterade utbildningarna och faciliteterna för dessa.

  Klicka för stor karta.
  Möte den 16 mars 2017 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Tom Persson visar bilder på temat "Järnvägen i Skåne ur en lokförares syn".

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

Det tidigare aviserade programmet om "Fyrspårsutbyggnaden Arlöv - Flackarp - Högevall" är flyttat till septembermötet.
.

  Möte den 16 februari 2017 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Kvällens program börjar med ett videobidrag av Folke Askman och Tom Persson från deras besök 1993-94 av Oberweißbacher Bergbahn i Thüringen.

För att fylla kvällens program ber vi mötesdeltagarna att ta med egna bilder och idéer.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

.

  Möte den 19 januari 2017 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Årsmöte med funktionärsval. Frågetävling. Tag gärna med egna bilder för visning.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika..

2016

  Möte den 8 december 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Tankar kring en Skånsk tågstrategi framemot 2050.
Anders Jönsson, Region Skåne, berättar och reflekterar.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

.

  Möte den 17 november 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Kvällens tema är bergbanor (funiculars). Bergbanor finns i många skepnader och med skiftande teknik. Bruse L F Persson skulle ha kommit och berättat, men fick förhinder pga sjukdom.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.
Nerobergbahn, Wiesbaden i Tyskland >>>>>>
En bergbana som går på vatten.
.

  Möte den 20 oktober 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Ingemar Lundin kommer och berättar om sin tid som vd på Jönköpings Länstrafik.

Ingemar har nyligen (tillsammans med Sten-Åke Bergholm) skrivit en bok "Krösatåget - den småländska tågrevolutionen. Del 1".

Ingemar Lundin och Jönköpings Länstrafik kom, olikt många andra länstrafikbolag, att satsa på järnvägstrafik. Något som många idag är tacksamma för. Förhoppningsvis kommer Ingemar att berätta om detta och vad som skedde bakom kulisserna.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

.

  Möte den 15 september 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
YouTube är ett modernt medium, där man även kan finna många intressanta järnvägsvideor. Vi kommer därför att tillägna möteskvällen visningen av många YouTube-klipp.

Har du ett (eller flera) favoritklipp, så ta med adressen till detta/dessa klipp (lägg exempelvis adressen på ett USB-minne) eller de sökord som gör att vi kan finna klippet på nätet. Som vi alla vet, så får klippen inte vara för långa - mötesdeltagarna får inte somna.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.
  Bonusmaterial från mötet den 15 september 2016
Mötet hade som tema YouTube-klipp. Då det kan vara svårt att minnas alla adresser till dessa klipp, utlovades att dessa adresser skulle återfinnas på denna sajtsida. Vi har valt att inte ha direktlänkar till klippen, utan man får klippa och klistra. Vi kan inte garantera att de alltid finns kvar på YouTube.
Där vagnarna rulla. (1/4)
https://www.youtube.com/watch?v=cardEj5rxA4

Train Wreck: Experiments To Derail Trains - Archive Footage.
https://www.youtube.com/watch?v=D-8gV4DJZUw

Wheel-rail interaction No 1.
https://www.youtube.com/watch?v=u5SM0Ze623M

Wheels and rails #2.
https://www.youtube.com/watch?v=nNNfawstTIY

Eastbound Cab Ride Through Carrizo Gorge HD.
https://www.youtube.com/watch?v=L66pfI5fuqY

Tehachapi Loop in real time 4K (August 31, 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=yZCYhP1D4O4

OBAS Di 3 Ofotbanen Rombak-Katterat.
https://www.youtube.com/watch?v=RksIhXw5wKI

Der Dschungelexpress von Madagaskar.
https://www.youtube.com/watch?v=_CpDQORpED4

Rail Road bridge fire Colorado River in Lampasas County Texas
https://www.youtube.com/watch?v=LLVKb1HxhAY

D735 - 40 Jahre danach.
https://youtu.be/mt6Pa7pBz_A

Schnellzuglok 01 0509-8 auf ihrer alten Stammstrecke Saalfeld - Leipzig.
https://youtu.be/kCO_mkQJjsU

DR & DDR Saalfeld und mehr T1 1981. Deutsche Reichsbahn.
https://youtu.be/1lbdk4lgmMk

DR & DDR Saalfeld und mehr T2 1981. Deutsche Reichsbahn.
https://www.youtube.com/watch?v=hD8xJrR9gFI

Stolz der Reichsbahn (1 von 2).
https://www.youtube.com/watch?v=F4A8rSFfm10&feature=youtu.be

Stolz der Reichsbahn (2 von 2).
https://www.youtube.com/watch?v=7z2qQwoB26I&feature=youtu.be

  Möte fredagen den 26 augusti 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Daan van Berlekom kommer till oss och kvällens tema är:
"Vad sker på järnvägsfronten i Frankrike?".

.

  Möte den 19 maj 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Upprustningen av järnvägen Eslöv-Teckomatorp.
Marieholmsbanan Eslöv - Teckomatorp genomgår nu en total upprustning. Jan Källqvist, Trafikverkets projektledare, besöker oss och berättar om projektet.

Föredraget börjar kl 19 men kom gärna en stund tidigare för en stunds otvungen samvaro med en bit mat.

Vi är nyfikna på projektet i sin helhet. Vad ingår och vad gäller för förstärkning av banunderbyggnad, spårbyte, anpassning av kontaktledning och kraftförsörjning, signalanpassning, perronger och planskildheter etc.

Vilken teknik kommer tillämpas vad gäller brobyggnad och spårbyte. Hur ser budgeten ut för projektet i sin helhet och för dess huvuddelar. I vilka entreprenader är projektet uppdelat.
.
Banarbete vid Norra Skrävlinge.
Foto 2016-04-24 i riktning mot Teckomatorp.

  Möte den 21 april 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Presentation av VR Track AB.
Produktionschef Mats Fredriksson kommer och presenterar järnvägsentreprenören VR Track AB. Det blir information om vad uppdraget att underhålla Södra Stambanan innebär.

Frågor som vi har är:
 • Vad omfattar uppdraget?
 • Vilka utmaningar stod VR Track inför?
 • Hur rekryterades personal?
 • Hur lär man känna en så komplex anläggning?
 • I vilket skick är stambanan?
 • Hur samordnar man underhållet med den intensiva trafiken och pågående kontaktledningsupprustning?
 • Går det att ändra underhållsrutiner för kortare driftsstopp?

  Genom avtal med Trafikverket utför VR Track Sweden underhåll på Södra Stambanan, en 30 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Nässjö och Arlöv, inklusive sträckan älmhult - Olofström, utgörande en total spåranläggning om 71 mil.

  Uppdraget löper från den 1 oktober 2014 och omfattar underhåll av bana, el och signal; reparationer och avhjälpande underhåll samt vintertjänster. Kontraktet löper på fem år med möjlighet till två års förlängning och har ett värde om ca 650 miljoner kr.


  Kom gärna kl 18.30, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

 •   Möte den 17 mars 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Tågfärjetrafiken i Öresund.
  På SJK Skånes tredje möte om tågfärjor kommer Alf Arvidsson att visa bilder och berätta om tågfärjetrafiken i öresund.

  SJK:s vice ordföranden Johan östlund kommer till vårt möte den 17 mars 2016 och berättar om SJK och framtiden. Kom gärna kl 18.30, för då börjar ett informellt förmöte om SJK och framtiden, där du kan diskutera frågan med honom. Kl 19.00 börjar sedan det mer formella mötet med denna fråga. Det blir enkel förtäring på förmötet

  Sedvanlig paus med gemensam fika.
  .

    Möte den 18 februari 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Mötet blir en film- och bildafton på temat Nordlandsbanen - 50 år.
  Filmavsnittet blir Mo i Rana - Polarsirkelen.
  Har du egna bilder från Nordlandsbanen, så tag gärna med dessa.


  Vy från Nordlandsbanen mot Polarsirkelmonumentet.


    Möte den 21 januari 2016 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Årsmöte med funktionärsval. Frågetävling. Medtag gärna egna bilder.

  .

  2015

    Möte den 10 december 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Benny Mølgaard Nielsen, nu pensionerad medarbetare från danska Trafikstyrelsen, kommer og fortæller om udviklingen i "Jernbanedanmark".

  Benny är en uppskattad och regelbunden gäst hos oss och besökte oss senast i november 2013 och november 2010.

         
                                    Klicka för stor bild.

    Möte den 19 november 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Att resa med tågfärja.
  Tom Persson tar oss med på resan.
  Detta är det andra mötet om tågfärjedrift.

  .

    Möte den 15 oktober 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Per Corshammar (tidigare Banverket och Ramböll AB):


  Per har fått frågan om han, mot bakgrund av den pågående Sverigeförhandlingen (Om att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg, där tågen ska kunna köra i 320 km/h. Tågen ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv.) vill visa vad som ev kommer eller borde komma ut av denna:

 • Banor, bansträckningar, koppling till befintligt nät.
 • Utbyggnadstakt och ordning.
 • Teknikval; spår, fordon, banunderbyggnad, kraftförsörjning, signalsystem etc.
 • Byggnadsteknik.
 • Erfarenheter från Europa resp Asien.
 • Kostnadsutveckling.
 • Maglev ett alternativ?

       


 • .

    Möte den 17 september 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Madagaskar och dess järnvägar.
  Kulturgeografen och f d turistdirektören Nils Ragnar Jeansson kommer att berätta om och visa bilder på trafikförhållandena på Madagaskar.


  .

    Möte den 27 augusti 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Semesterbilder.
  Ta med dina egna bilder. Alla teman är välkomna, men vi är speciellt tacksamma för bilder som har temat järnvägens brobyggnadskonst.


  Santa Fe RR Bridge över Colorado River.
  .

    Möte den 21 maj 2015 kl 16.30 i Trafikverkets utställning i Förslöv om Projekt Hallandsås.
  OBS!! ändrad tid och lokal. OBS!!
  Besöksadress: Vistorpsvägen 96, Förslöv
  För samåkning - kontakta Ulf Nilsson (se tel och mejl ovan)

  Jan Hartlén kommer på mötet att dela med sig av sina erfarenheter som konsult inom geoteknik, grundläggning, bergteknik och grundvattenfrågor.

  Jan Hartlén, med stor erfarenhet av stora projekt som öresundsbron, Citytunneln och Hallandsåstunneln, är VD och docent på JH GeoConsulting.

  Har vi tur får vi en titt in i tunneln.  .

    Möte den 16 april 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Järnväg över haven.
  Bengt Widell ger en exposé över tågfärjedrift runt hela vårt klot.
  Detta är det första av flera möten om tågfärjedrift, som SJK Skåne kommer att ha under det närmaste året.

  .

    Studiebesök den 15 april 2015 kl 14.30 hos Bombardier och HMJF i Hässleholm
  Onsdagen den 15:e april 2015 kl 14.30 besöker vi Bombardier på Norra Station (omedelbart väster om stationen) i Hässleholm där vi får lära oss mer om Bombardiers verksamhet i Hässleholm och om ERTMS/ETCS.
  Bombardier, Norra Stationsgatan 7, Hässleholm.  Sen eftermiddag tar vi stadsbuss nr 1 ut till Hässleholms Modelljärnvägsförening och deras nyligen invigda storslagna anläggning på Garnisonen, Tygvägen 2, Hässleholm.  Pågatåg 1238 avgår från Malmö C kl 13.37 och Lund kl 13.48 med ankomst till Hässleholm kl 14.30. Det finns också resealternativ med öresundståg.
  Samling på plattformen i Hässleholm efter tågets ankomst.
  Buss från Garnisonen till Hässleholm C avgår varje halvtimme fram till ca kl 22.20.
  Föranmälan till Ulf Nilsson, tel: 073 687 57 36,   mejl: ulfgunnar44@gmail.com.
  .

    Föredrag den 26 mars 2015 kl 19.00 i Tekniska museet
  Föredrag av professor emeritus Ragnar Hellborg:
  "De skånska järnvägarna och sockerbruken"

  Om bettransporternas och sockerbrukens betydelse för framväxten av det skånska järnvägsnätet och av en skånsk järnvägsindustri.

  Samarrangemang med Föreningen Industrihistoria i Skåne.

  Föreläsningen föregås av Föreningen Industrihistoria i Skånes årsmöte kl 18.00, samt enkel förtäring mellan årsmötet och föredraget.

  Mötet är öppet och fritt för alla intresserade.
  Teknikens och sjöfartens hus i Malmö, Malmöhusvägen 7.


  .

    Möte den 19 mars 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Olle Ek kommer och berättar om sin resa till Alaska.
  .

    Möte den 19 februari 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Bildafton. Medtag egna bilder.
  .

    Möte den 15 januari 2015 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
 • Fuktionärsval
 • Information om övriga programpunkter kommer senare.
 • .

  2014

    Möte den 11 december 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Mats Améen, Skånetrafiken och Trivector
  Skånetrafikens framtidsfrågor:
  Nya linjer, kapacitet för fördubbling, kostnadstäckning, biljettsystem, tillförlitlighet och förtroende, m fl.
  .

    Möte den 20 november 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Jan Erik Gudojc, Trafikverket
  Från "Porjus till pantograf"; Tekniken för att få elkraft till loket i går och dag.


  Banan Kiruna-Riksgränsen 1914 med kraftförsörjning från Porjus.

    Möte den 16 oktober 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Bilder från sommarens resor.

  Tag med dina bilder och filmer.

  Fika som vanligt.

  Välkomna
  Ulf Nilsson
  .

    Möte den 18 september 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Lennart Serder
  Höghastighetsbanor genom Skåne; Vad säger de många utredningarna och vad är en trolig utveckling?
  Lennart Serder

    Möte den 28 augusti 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Södra stambanan 150 år.
  Vi ser på delen inom Skåne med sidolinjer.

  Tag med bilder/filmer som visar hur det såg ut förr eller idag.

  Passa på att fotografera i sommar.

  Södra Stambanan (Malmö-Falköping) startade i Malmö 1856 och blev i sin helhet klar 1864 - för 150 år sedan.

    Exkursion den 15 maj 2014 kl 18.00   OBS! Klockslag.
  Rundvandring i Pildammsparken för att studera Baltiska Utställningen från 1914.

  Vi träffas vid Malmö Triangeln stationen södra uppgången kl 18.00.

  Rundvandringen slutar på gamla MMT (Malmö Mekaniska Tricotfabrik) på Västra Rönneholmsvägen 38.

  .

    Möte den 24 april 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren   OBS! Datum.
  Baltiska utställningen 1914 presenteras i bilder, kartor, ritningar mm.

  Efterlysning:
  Vi söker information om Baltiska Utställningen i Malmö 1914. Allt som berör järnväg och spårväg är av intresse. Utställda lok och vagnar, transporter till och inom utställningen, resandetrafik till Baltiskan på SJ och EJ. Ta kontakt med Ulf Nilsson, Lars Foberg eller Eber Ohlsson.

  Fika som vanligt.

  Välkomna

  .

    Möte den 20 mars 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Hur ser en Schweizare på sitt hemlands järnvägar? Stephan Bösch från Trivector i Lund ger sin bild.

  Fika som vanligt.

  Välkomna

  .

    Möte den 20 februari 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Spår och bana. Hur man bygger, vilka krav som ställs idag och hur det blir i framtiden. Björn Åstedt och Björn Schelin från Trafikverket berättar.

  Fika som vanligt.

  Välkomna


  .

    Möte den 16 januari 2014 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
 • Funktionärsval och en bildtävling.
 • En tur på spåren i södra Sverige. Tom Persson guidar oss med sina bilder från 1960- och 1970-talet.

  Fika som vanligt.

  Välkomna

 • .

  2013

    Möte den 12 december 2013 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Trafikverkets investeringsplan 2014-2025. Jens Möller, Trafikverket, redovisar vad planerna innebär för södra Sverige.

  Fika som vanligt.

  Välkomna

  .

    Möte den 21 november 2013 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Benny Mølgaard Nielsen från danska Trafikstyrelsen kommer og fortæller om udviklingen i "Jernbanedanmark".

  Benny är en uppskattad gäst hos oss och besökte oss senast i november 2010.

  Troligen berör han sådana danska ämnen som Beslutet om Femernförbindelsen, Storstrømsbroen som stängdes av och nödreparerades, beslutet att bygga en ny Storstrømsbro, beslutet att uppgradera och elektrifiera stäckan Köge - Naestved, Beslutet att elektrifiera först Kolding - Esbjerg och sen alla Återstående huvudlinjer i Danmark.

  Den ständigt pågående IC4-affären, den begynnande diskussionen om en ny generation elektriska IC-tåg, DSB:s intåg i och något snöpliga uttåg från Sverige.

  De inre konvultionerna i DSB, idéerna kring alternativa sätt för att öka kapaciteten alternativt avlasta sträckan förbi Kastrup (bl a en ny godstågstunnel från Peberholm). Listan kan göras mycket lång.

  Fika som vanligt.

  Välkomna


    Möte den 17 oktober 2013 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Järnväg - spårväg. Likheter och skillnader. Stig Hammarson, Trivector, klargör de tekniska begreppen. "Vad skiljer järnväg och spårväg åt - allt utom spårvidden".

  Fika som vanligt.

  Välkomna

  © Pege Andersson

    Möte den 19 september 2013 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Under vattnet till Köpenhamn. Klas Nydahl, Malmö stad, berättar om planerna på en Metro-förbindelse Malmö-Köpenhamn.

  Fika som vanligt.

  Välkomna


    Möte den 29 augusti 2013 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Sven Stridsberg berättar om Bulltofta och hangaren som är vår mötesplats.

  Om vädret tillåter gör vi en mindre rundvandring. Det kommer att redogöras för järnvägar och lokaltrafik som fanns i hangarens när-het. Malmö-Genarps järnväg gick alldeles i kanten av hangaren.

  I närheten fanns också Malmö-Simrishamns järnväg med lokstall och verkstäder. SJ:s huvudverkstad för lok och personvagnar fanns lite längre bort i området.

  Spårvagnslinje 6 och busslinje trafikerade en gång området.

  Vi vill att du som har järnvägs- eller spårvägsbilder (eller filmer) från Bulltoftas närområde tar med dessa till mötet. Vi klarar de flesta format, men kolla gärna med klubbmästarna.

  Fika som vanligt.

  Välkomna

  Foto: Eber Ohlsson 2013

  Läs gärna Tommy Books artikel
  om en vagn på linje 6: Vagn 60.

  Ladda ner den antikvariska
  utredningen om Hangar 2
  Bulltofta Hangar 2. (15 MB)

    Möte den 15 maj 2013 kl 15.00 i Ystad   (OBS Dag och Tid)
  Vi besöker VOSSLOH i Ystad. Vossloh tillverkar avancerade spårprodukter för järnvägar i hela Europa. Värd är Anders Ahlquist.

  Vossloh ligger vid Förskeppsgatan 8 i västra Ystad.

  Tåg från Lund C13.22, Malmö C 13.38 ankommer Ystad 14.28.
  Buss 1 avgår från stationen 14.32 avstigning vid hållplats Mjölnaregatan. Förskeppsgatan är på andra sidan Edvinsgatan.

  Anmälan till Ulf Nilsson 0736 875 736

  Välkomna!

    Möte den 18 april 2013 kl 18.00 i Påarp   (OBS Tiden)
  Vi besöker Netrail AB i Påarp. Jockum Ressel berättar om företaget.

  NetRail finns vid Maskinistgatan 11, Påarp. Vägbeskrivning:

  Pågatåg från Helsingborg/Ramlösa ankommer Påarp 17.55. Korsa järnvägen i gångtunneln som ligger i perrongens västra ände. Gå västerut på Bangatan, vik till vänster på Vedelövsvägen sedan till höger in på Maskinistgatan. NetRail ligger på vänster sida vid nummer 11. Totalpromenad 350 meter.

  Välkomna!

    Möte den 26 mars 2013 kl 19.00 i Bulltoftahangaren  (obs datum)
  Pågatåg i 30 år, Philip Moding chef för SSK (Sydvästra Skånes kommunalförbund) när Pågatågen infördes berättar.

  Kommer gör även trafikingenjör Lennart Serder (SSK). Lennart var primus motor med att få Pågatågen till vår region.

  Arkitekt Mats Lind (SSK), som färgsatte Pågatågen och utform-ade dess inredning kan dessvärre inte komma, men ladda ner och läs Mats nyskrivna text:
  Hur Pågatågen blev lila och varför sätena kläddes med tyg.

  Fika som vanligt.

  Välkomna!
  Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa rapporten "Pågatågens tillkomst. Dokumentation av SSK:s/NSK:s utredningar, förhandlingar och avtal om järnvägstrafiken 1975-1982." SSK 1983.
  En del sidor i rapporten har scannats och lagts i pdf-dokument, vilka kan laddas ner här:
  Sammanfattning    Innehåll    Personförteckning.
  Intervjuer med Philip Moding och Lennart Serder.
  Intervju med SJ:s distriktschef (vid den här tiden) Arne Larsson.
  Intervju med ASEA:s projektansvarige Johnny Meijer.
  Intervju med en politiker i Malmö Roland Lundberg.
  Intervju med vik trafikplaneraren på NSK Christer Lyngå.

  Från mötet den 26 mars 2013
  Vid mötet den 26 mars 2013 berättade Lennart Serder även om projektet Höghastighetsbanan Oslo-Göteborg-København, The Scandinavian 8 Million City:
  www.8millioncity.com

  Temat för marsmöte var "Pågatåg i 30 år", där föreläsarna Philip Moding och Lennart Serder berättade om Pågatågens tillkomst.
  I fikapausen ses här Philip Moding och Lennart Serder framför tårtan i Pågatågsfärg.

  Philip Modings föredrag finns nu som ett nedladdningsbart pdf-dokument:  Pågatågens födelse.

  En tredje person från Sydvästra Skånes kommunalförbund (SSK) Mats Lind, som var den som färgsatte Pågatågen och var med och utformade dess inredning, kunde inte vara med på mötet, men bidrog med sin mycket underhållande berättelse (delades ut):
  Hur Pågatågen blev lila och varför sätena kläddes med tyg.

    Möte den 21 februari 2013 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Lennart Carlsson berättar om järnvägar på Balkan.

  Förtäring.

  Det finns även tid för Dina filmer och bilder. Tag gärna med.

  Fika som vanligt. Välkomna!

    Möte den 17 januari 2013 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Funktionärsval.     Frågetävling.     Bilder från Malmö.

  Förtäring.

  Välkomna!

  2012

    Möte den 13 december 2012 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Småbanor och industrispår i Halland. Janis Priedits berättar i ord och bild om vad som funnits och vad som finns kvar.

  Fika som vanligt.

  Välkomna

  Kristinehamns mek. verkstad 51/1889 med ett stentåg 1914 vid Glommens hamnbygge.
  © Arkiv Jan Ericson.

    Möte den 15 november 2012 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Lars Olov Karlsson med akronymen LOK besökte Bulgarien våren 2011 för att där tillsammans med brittiska järnvägsentusiaster åka och foto�grafera smalspårsbanor.

  Om denna resa kommer LOK att berätta och visa bilder. Några bilder från resan finns redan nu tillgängliga på sajtsidan: www.eber.se/torn/bg

    Möte den 18 oktober 2012 ca kl 17.20 på järnvägsmuseet i ängelholm
  Vi besöker järnvägsmuseet i ängelholm. Anders Lindberg förevisar och berättar om gångna tiders telegraf och telefonsystem vid järnvägen.

  Samlingarna kommer att flyttas till Gävle så småningom.

  Vi samlas på perrongen i ängelholm sedan öresundståg nr 1068 inkommit.

  Tåg nr 1068 avgår från Malmö 16.08, Lund 16.20 och Helsingborg 16.53, och skall enligt tidtabellen ankomma till ängelholm 17.15.

    Möte den 20 september 2012 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  S 250, den �svenska modellen� för ett �höghastighetsnät�, är den modellen i kombi�nation med Gröna Tåget ett bättre alternativ än �konventionella tåg och banor med sth 320?

  Per Sillén gästar oss berättar om den dåvarande planeringen av banor för högre hastighet inom Banverket som Per var ansvarig för.

    Möte den 16 augusti 2012 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Fritt fram för mötesdeltagarna att berätta i ord och bild om sommarens järnvägsupplevelser. även minnen från tidigare år är välkomna.
  Fika som vanligt.

    Möte den 24 maj 2012 kl 15.10 hos SRS Sjölanders AB i Osby
  Vårens sista möte blir ett studiebesök hos SRS Sjölanders AB i Osby.

  SRS Sjölanders AB är den världsledande tillverkaren av multiflexibla väg-järnvägs-fordon, med mer än 30 års erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning av dessa fordon.

  SRS Sjölanders AB finns på Klövervägen 17 i Osby. Det är 1,2 km eller 15 minuters promenad från Osby station.  Öresundståget från Malmö går en gång i timmen, och ankommer till Osby på eftermiddagen kl 12.53, 13.53, 14.53 och 15.53. Den som ankommer till Osby kl 14.53 den 24 maj 2012 hinner då fram till SRS Sjölanders före kl 15.10.

  Studiebesöket börjar kl 15.10. Först får vi se produktionen i drift och med "återsamling" runt 16.30 för en presentation av SRS Sjölanders AB (historia, produkter, marknader, framtid etc.) och med frågor och diskussion.

  De som inte har möjlighet att komma till SRS Sjölanders kl 15.10 kan alltså komma till "återsamlingen" kl 16.30.

  återresan med öresundståget från Osby mot Malmö kan ske kl 17.03, 18.03, 19.03, etc. Sista tåget går kl 22.03.

  Deltagarantalet är begränsat, och först till kvarn...
  De som önskar att deltaga i studiebesöket måste anmäla sitt deltagande, dock senast tisdagen den 22 maj 2012 till klubbmästaren Ulf Nilsson
  040 - 93 87 41 eller per mejl till ulfgunnar44@gmail.com.    Möte den 19 april 2012 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Videoafton.
  Tag med egenproducerat.
  Videoklipp från nätet eller annat som är intressant och spännande.
  Fika som vanligt.

    Möte den 15 mars 2012 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Svenska och utländska filmer
  ur Folke Askmans produktion.
  Fika som vanligt.


  Bilden till höger är den introduktionsbild Folke Askman använde för sina filmer. Filmer som många minns med glädje,
  inte minst från SJK-möten.

    Möte den 16 februari 2012 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Järnvägsbilder; Tag med många korta serier!
  Fika som vanligt.

    Möte den 19 januari 2012 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Årsmöte med klubbmästarval.
  Därefter fortsätter vi med del 2 av "Arnes bilder".
  Fika som vanligt.

  2011

    Möte den 15 december 2011 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Bredvid spåret.

  Eber Ohlsson visar egna bilder.
  Fika som vanligt.                                        Klassisk byggnad bredvid spåret. Staden Centralia, IL.

    Möte den 17 november 2011 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Tom Persson visar bilder som han inte visade på 1970-talet.
  Kan det vara oramat?
  Fika som vanligt.

  Försäljning av gamla unika järnvägsvideor från Europa och USA.
  Alla de ca 200 olika titlarna säljes till det låga priset av 20 kronor/st.

    Möte den 20 oktober 2011 kl 18.30 i Bulltoftahangaren     OBS!   Möte börjar kl 18.30
  Leif Elgh visar Sydsvenska järnvägsbilder från 1970- och 1980-talen.
  Fika som vanligt.

    Möte den 15 september 2011 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Alf Arvidsson visar Tysklandsbilder från 1970- till 2000-talet.
  Kaffe som vanligt.

    Möte den 25 augusti 2011 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Sommarens filmer och bilder. Tag med!!
  Kaffe som vanligt.

    Mötesstart den 19 maj 2011 kl 18.00 vid Bulltoftahangaren
  Studiebesök hos Mantena i Helsingborg där de nya Pågatågen underhålles. Vi åker dit i museal buss med avgång från Bulltoftahangaren i Malmö kl. 18.00.

  En avgift kommer att uttagas för resan.

  Obligatorisk anmälan till Klubbmästaren tel: 0730-75 28 30
  senast 6 maj 2010. Fika som vanligt.

    Möte den 14 april 2011 kl. 19.00 i Bulltoftahangaren
  Vi har möte tillsammans med Svenska Spårvägssällskapet i Bulltoftahangaren och vi skall fastställa var gränserna mellan järnväg och spårväg går. Tag med material! Fika som vanligt.

  är det ett tåg eller är det en spårvagn? PG Anderssons bild från Schweiz. Svaret på får du på mötet.

    Möte den 17 mars 2011 kl 19.00 i Lunds västra stationsbyggnad
  Jonas Andréasson inbjuder till ett möte i Lund.

  Vi samlas i vänthallen i västra stationsbyggnaden. Jonas visar aktuella och historiska bilder och kartor som berör järnvägarna kring Lund. Under kvällen fika som vanligt.
  Välkommen!


  Denna panoramavy med Lundaspår kan varken ses i verkligheten eller på mötet, men däremot andra mer aktuella Lundaspår.

    Möte den 17 februari 2011 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Lennart Carlsson kommer att visa bilder och berätta under rubriken "Med motorvagn i balkanska gränstrakter".

  Det gränsöverskridande innehållet kommer exempelvis att vara fd östtysk rälsbuss i Rumänien, licensbyggd Uerdingen-rälsbuss i Serbien, tjeckiskbyggd MV-rälsbuss och en fd svensk Y1. En och annan spårvagn skymtar nog förbi också.

  Bilden till höger är tagen den 11 juli 2007 i Jebel, en järnvägsknut i sydvästra Rumänien? Motorvagnstypen till vänster tillverkades på 1930-talet, är visserligen renoverad, men går fortfarande i daglig trafik. Den har ankommit inkopplad sist i loktåg, och utgör dagens enda tåg på bibanan mellan Jebel och Liebling. Rälsbussarna härstammar från Östtyskland, och inköptes under 1990-talet. De trafikerar en bana till Giera, som tidigare fortsatt över gränsen mot dåvarande Jugoslavien (nu Serbien).

    Möte den 20 januari 2011 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Årsmöte och Snöröjning på järnväg - nostalgi och nutid.

  Vi får besök av en representant från Trafikverket (som Banverket numera heter) som berättar om hur man numera jobbar med dessa problem. För nostalgin svarar intressanta bilder från förr med bl.a. snöslunga och plogtåg. Välkommen till ett intressant möte om våra vintrar, som ibland varit mycket hårda!

  Vi inleder traditionellt med ett kort årsmöte med funktionärsval.

  Snöslungan littera A5 i Rydsgård 1947.

  2010

    Tågmusik lördagen den 4 december 2010 kl 12-13
  Lördag 4 december 2010 kl. 12 håller Skånska Jernbanekapellet konsert i gamla vänthallen på Malmö C med anledning av Citytunnelns öppnande. Det blir ett timslångt program med i huvudsak skånska tågmelodier. Enligt traditionen från järnvägsinvigningar spelas ett nyskrivet stycke, Håkan Carlssons "Citytunneln".

  Skånska Jernbanekapellet är en (vid tillfället förstärkt) mässingsoktett vars hela repertoar om cirka åttio melodier på ett eller annat sätt handlar om tåg. Kapellet har ofta framträtt på uppdrag av Banverket och Skånetrafiken men spelar också för veterantågsföreningar i och utanför Skåne.

  Håkan Carlsson, som själv medverkar i konserten, är rektor för Kulturskolan i Lund. Han har skrivit både vokal- och instrumentalmusik och redan tidigare komponerat för Skånska Jernbanekapellet, som kommer att framföra också andra av hans tåglåtar. Hur hans nya tonsättning låter vet vi inte än det blir ju ett uruppförande men det antyds att den nya stationen Triangeln kommer att symboliseras av ett av orkesterns instrument.

  © Skånska Jernbanekapellet 2005
  Skånska Jernbanekapellets spelning på Malmö C den 1 juli 2005.

  Kapellet har en egen sajtsida: Skånska Jernbanekapellet.

  Se bilder från Konserten.

    Jubileumsmöte fredagen den 3 december 2010 kl 18.00 i Bulltoftahangaren och bussrundtur
  Vi firar vårt 50-årsjubileum fredagen den 3 december 2010 - dagen före den "rätta" - med en gemensam måltid efter en nostalgisk rundtur till våra gamla mötesplatser. Våra tidigare klubbmästare kommer att inbjudas till firandet.
  Tider:  
  18.00: Samling vid Bulltoftahangaren, Genarpsgatan 6-8, Malmö. Dit kommer du med busslinje 6, stig av hållplatsen Håkanstorp.
  18.15: Rundturen startar - vi åker förbi Tekniska Museet, där vår avdelning grundades, därefter närmar vi oss Malmö Västra - mötesplats fram till början av 70-talet. Vi fortsätter sen till kvarteret S:t Gertrud, där vi träffades fram till mitten av 90-talet.
  Ca 19.30 Vi återkommer vi till Bulltoftahangaren, där vi firar kvällen med en julmåltid och bild- och filmvisning och angenäm samvaro så länge vi har lust. Du kan också botanisera i vårt innehållsrika bibliotek och läsrum - här finns mycket intressant att upptäcka eller återse.
  Till bild- och filmvisningen behöver vi bidrag - du som har något från de gångna årens verksamhet, resor etc., ta fram det och berätta om det när du anmäler dig!

  Vi klarar som vanligt det mesta från dia över smalfilm (utom 16 mm) till digitala medier. Det vore kul om just Du har ett bidrag!

  Du anmäler dig senast måndag 29 november. Anmälan är ekonomiskt bindande. Måltiden kostar 200:- kr inklusive lättdryck och betalas på plats på kvällen.

  Anmälan görs till klubbmästaren, tel. 040 - 49 76 67 eller 073 - 075 28 30 eller via e-post till bengtgoran.widell@bolina.hsb.se.

  Välkommen till jubileet - vi hoppas att många möter upp!
    Ladda ner ovanstående inbjudan som en pdf-fil: SJK Skåne 50 år

    TrafikHobby 10 söndagen den 28 november 2010 kl 11-17
  Hjulmarknaden TrafikHobby 10 kommer att finnas på Teknikens och Sjöfartens Hus i Malmö kl 11-17.
  Mer information finns på sidan eber.se/th

    Möte den 18 november 2010 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Benny Mølgaard Nielsen från danska Trafikstyrelsen kommer att berätta om infrastrukturutveckling vid de danska järnvägarna, t.ex. ett tredje och fjärde spår till Ringsted, dubbelspår till Rødby och dubbelspår i Sønderjylland.
  Fika som vanligt.
  Välkommen.
  Kartan till höger visar på projekterade lösningar för København-Ringsted.


    Möte den 21 oktober 2010 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Gunnar Sandin berättar om sin nya bok om normalspåriga HRRJ,
  Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg.
  Gunnar Sandin:
  "Brunnsgäster och purple ore. Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg som normalspårig elbana 1906-1924"


  HRRJ började som smalspårig ångbana och blev så småningom spårväg. Den ursprungliga decauvillebanan blev snart otillräcklig för den täta person- och tunga godstrafiken. Banan breddades och blev pionjär inom eldrift, något som inte var utan problem.

  Författaren skildrar bakgrunden och den intressanta utvecklingen fram till omställningen till spårväg. 112 sidor, rikt ill med foton och kartor, inbunden. Utkommer i september

  (Förlagstext)

  Kvällens andra föredrag kommer vår medlem Janis Priedits att hålla då han berättar och visar bilder på temat: Riga-Valga tur och retur. En resa med motorvagn sommaren 2010 från Riga i Lettland till Valga i Estland.

  Valga station med lettisk motorvagn som väntar på avgång till Riga. Bakom syns några diesellok, köpta från USA för några år sedan. Loken tillhör EVR (Estlands motsvarighet till vårt Green Cargo). Foto Janis Priedits 16 augusti 2010.

    Möte den 16 september 2010 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Vice klubbmästaren PG Andersson berättade och visade bilder på temat:
  Järnvägsfotografens utmaningar.

  Detta var en av de bilder som visades. På mötet fick vi veta mer om bilden, vad den visar och var någonstans den var tagen.

    Möte den 26 augusti 2010 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Sommarbilderna: Tag med! (dia, video o s v).

    Möte den 20 maj 2010 kl 19.00 i Bulltoftahangaren och Malmöbusstur
  Tema Malmöringen. Vi avslutar vårsäsongen med en busstur utmed den planerade med en busstur utmed den planerade Malmöringen under ledningen av projektledaren Klas Nydahl som är Malmö Stads chef för Gatukontorets Trafikavdelning.

  Därefter återvänder vi till Bulltoftahangaren där Klas Nydahl berättar mer om projektet. Naturligtvis fikar vi också.

    Möte den 15 april 2010 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  öresundsbron, järnvägsinfrastruktur och framtid.

  Rolf Sundqvist från öresundsbron kommer till Bulltoftahangaren kl 19 och berättar. Välkommen.

    Möte den 18 mars 2010 kl 19.00 på Högskolan i Malmö
  Mediakväll på Högskolan!.

  Vi är inbjudna till en traditionell möteskväll på Högskolan i Malmö. Vi ses på den för de flesta kända adressen östra Varvsgatan 11 A.

    Möte den 18 februari 2010 kl 19.00 i Bulltoftahangaren    Möte den 21 januari 2010 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Ett år med DSBFirst på Kystbanen och över Öresundsbron samt funktionärsval

  Vi träffas i Bulltoftahangaren kl 19.00 och börjar med att välja funktionärer för det nya året, bl a ny klubbmästare.

  Efter valen, som brukar gå snabbt, berättar Benny Mølgaard Nielsen och Anders Jönsson från danska Trafikstyrelsen om kontraktet med DSBFirst utifrån trafik, fordon, ekonomi m.m.

  Föredraget kommer också att innehålla något om erfarenheterna från det första året och vad som väntar framöver. Självklart ges det även utrymme för frågor och kommentarer. Vi fikar som vanligt vid lämplig tidpunkt under kvällen. Välkommen!

  2009

    Möte den 10 december 2009 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  På spåret - en resa bland kända och mindre kända stationsmiljöer i Sverige.

  Vi träffas i Bulltoftahangaren kl 19.00. Bengt Spade, som under sitt yrkesliv sysslat och fortfarande jobbar mycket med industri- och teknikhistoria kommer till oss och visar bilder på och belyser ett antal intressanta svenska stationsmiljöer.

  Stort utrymme ges för frågor och kommentarer.

  Vi fikar naturligtvis också under kvällen. Välkommen!!!

    Julbordsresa den 5 december 2009
  Julbordsresa med SJK Skåne - Det är udda år i år - och då går julbordsresan till Danmark!

  Exakt vart vet vi ännu inte, men det har ju hänt mycket vid privatbanorna på senare tid.

  Mejla eller skriv senast den 10 november till klubbmästaren, tom.persson@ownit.nu eller postadressen. Då får du närmare besked om resmål, anmälan etc under vecka 47 (16-20 november).

  Vi informerar och tar emot anmälan även på vårt månadsmöte den 19 november.

    Möte den 19 november 2009 kl 19.00 i Lunds västra stationsbyggnad
  Lund C är ombyggt!

  Jonas Andréasson har åter inbjudit till ett möte i Lund. Vi samlas i vänthallen i västra stationsbyggnaden. Efter kvalificerad guidad rundvandring intar vi möteslokalen med tågutsikt.

  Programmet kommer på olika sätt att kretsa kring Lund och kommunikationer - ni som har varit med vet att det brukar bli intressant!

  Under kvällen fikar vi som brukligt, och kanske blir det plats för några av dina digitala bilder. Välkommen!!!

    Möte den 15 oktober 2009 kl 19.00 i Bulltoftahangaren

    Möte den 17 september 2009 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Det har jag sett i sommar.

  Vi träffas i Bulltoftahangaren för att titta på vad du har upplevt och dokumenterat eller hittat i hobbysammanhang under sommaren eller någon annan gång.

  Vi kan visa såväl digitalt som analogt (dvs dia) som video. Tag alltså med något, och gör gärna din visning något så kort att flera kan vara med!

  Vi fikar vid halvniotiden. Välkommen med eller utan bilder!

    Möte den 27 augusti 2009 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Vi inleder säsongen med ett sent augustimöte.

  Programmet är ännu inte klart, men vi träffas i Bulltoftahangaren kl 19.

  Vi fikar vid lämplig tidpunkt under kvällen.

  Uppdaterad information hittar du på hemsidan. Välkommen!

    Möte den 28 maj 2009 kl 19.00 i Bulltoftahangaren och bussrundtur
  I år fyller MLJ 120 år. Banan mår inte längre särskilt bra, vilket ger oss anledning att utforma majmötet som en bussstudietur till vad som återstår.

  Bussen avgår från Bulltoftahangaren kl 19 prick. Observera dagen, torsdag 28 maj! Självkostnadsavgift tas upp på bussen.

  Lagom till fikat återvänder vi till Bulltofta och ägnar sedan en timme åt Janis Priedits nytagna bilder från banan och åt en bildåterblick till trafiktiden. Ingen föranmälan. Välkommen!.

  Uppdaterad information hittar du på hemsidan. Välkommen!

    Möte den 23 april 2009 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Tunnelprojekt i Helsingborg.

  Helsingborgs stads planeringschef Håkan Lindström kommer till oss och berättar om tre pågående tunnelprojekt under staden.

  En intressant afton med framtidsutblick kan utlovas.

  Vi träffas i Bulltoftahangaren och fikar vid lämplig tidpunkt under kvällen. Välkommen!

    Möte den 19 mars 2009 kl 19.00 på Högskolan i Malmö
  Högskoleafton!

  Vi är inbjudna till en traditionell möteskväll på Högskolan i Malmö. Vi ses på östra Varvsgatan 11A, se skyltar Teknik och samhälle och restaurang Hamnarätt. Bilparkeringen är avgiftsbelagd! Buss linje 2 mot Västra Hamnen, går från Gustav Adolfs Torg kl 18.28 och 18.38, från Centralen fem minuter senare. Avstigning vid hpl Ubåtshallen. Bussen svänger sedan till vänster, men du fortsätter rakt fram en bit. När du har kommit in tar du stora rulltrappan upp och kollar info om var mötet äger rum.

  Tag med en DVD, CD eller en rätt framspolad video med något inom hobbyn som du vill visa oss och som varar max ca 20 minuter.

  Under kvällen pausar vi också för fika. Välkommen!

    Möte den 26 februari 2009 kl 19.00 i Bulltoftahangaren (Obs datum!)
  Argentina.

  Välkände Lars Olov Karlsson kommer till oss och visar digitala bilder från en resa i detta ganska okända land. LOK har rest mycket i exotiska länder och vet också hur man berättar!

  Vi träffas i Bulltoftahangaren och fikar vid lämplig tidpunkt under kvällen.

    Möte den 19 januari 2009 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Årsmöte med funktionärsval.

  SJK Skåne kallar till årsmöte med funktionärsval. Det blir i år inte någon tipstävling - tipsmakaren PG är bortrest. Temat för kvällen i övrigt kan vi dessvärre inte berätta om - planerna är inte helt klara.

  Kolla på hemsidan eller besök vårt decembermöte eller ring eller skriv till klubbmästaren. Hemsidan uppdateras så snart vi vet mer.

  2008

    Möte den 11 december 2008 kl 19.00 i Lunds västra stationsbyggnad
  Ännu en gång träffas vi i Lund, närmare bestämt i västra stationsbyggnaden vid Lund C.

  Samling vid hissen, som kl 18.45-19.00 hämtar upp er till den fina möteslokalen med tågutsikt. Värd är Jonas Andréasson som svarar för programmet, han har i tjänsten bl a varit ute och studerat järnvägsstationer, inte bara i Sverige.

  Vi gör paus för fika vid halvniotiden, och kanske blir det tid för några digitala bilder som du tar med.

    Möte den 20 november 2008 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  SJK 50 år - bilder från resor under fyra decennier.

  Lennart Malmsten kommer och visar bilder från många gångna års SJK-resor. Det blir en intressant kväll med många reseminnen och återseende med många kända ansikten!

  Vi gör paus för fika vid halvniotiden.

    Möte den 16 oktober 2008 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Mats Améen från Skånetrafiken kommer och berättar med illustrationer för oss om deras framtida tågstrategi, ett ämne med många fascinerande perspektiv och möjligheter!

  Du som vill kolla lite på förhand kan gå in på Skånetrafikens hemsida, välja sjunde fliken, "Skånetrafiken" och sedan gå in på "Utredningar".

  Vi fikar vid halvniotiden, och därefter finns tid för frågor och bilder etc. som du tagit med av analoga eller digitala medier.

    Möte den 25 september 2008 kl 19.00 i Bulltoftahangaren    Möte den 28 augusti 2008 kl 19.00 i Bulltoftahangaren och en bussrundtur
  Till augustimötet tänker vi utnyttja den ljusa kvällen och göra en busstur till järnvägsintressanta platser riktning söderut från Malmö.

  Vi startar från Bulltoftahangaren kl 19 prick och återvänder dit för fika och eventuellt lite bildvisning när kvällen närmar sig sitt slut.

  Det behövs ingen föranmälan för att delta. Välkommen!

    Möte den 15 maj 2008 kl 19.00 i Bulltoftahangaren    Möte den 17 april 2008 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Dubbeltemakväll: Industribanor i Blekinge och SJK 50 år.

  Vi träffas i Bulltoftahangaren, där Janis Priedits visar digitala bilder från sitt specialområde, industribanor. Denna gång från Blekinge - vårt natursköna grannlandskap i öster.

  Därutöver visar vi med anledning av SJK:s 50-årsjubileum ett tidigt och intressant utdrag ur Lennart Améens bildskatt, scannade av Anders Lundqvist.

  Vi fikar också under kvällen som brukligt är. Kanske får vi också tid att visa mer bilder på temat SJK-arrangemang, så har du något i dina samlingar så tag gärna med det!

    Möte den 27 mars 2008 kl 19.00 på Högskolan i Malmö
  DVD- och videokväll på Malmö Högskola

  Vi är även i år inbjudna till en vårträff på Högskolan i Malmö. Vi ses på den för de flesta kända adressen östra Varvsgatan 11A, se skyltar Teknik och samhälle och restaurang Hamnarätt.

  Bussförbindelse: Buss linje 2 mot Västra Hamnen, går från Gustav Adolfs Torg kl 18.28, 18.38 och 18.48, från Centralen fem minuter senare. Avstigning vid hpl Ubåtshallen. Bussen svänger sedan till vänster, men du fortsätter rakt fram en bit.

  Tag med en DVD, CD eller en rätt framspolad video med något inom hobbyn som du vill visa oss och som varar max ca 20 minuter. Kanske har du något som anknyter till att SJK fyller 50 i år?

  Under kvällen pausar vi också för fika. Välkommen!

    Möte den 28 februari 2008 kl 19.00 i Bulltoftahangaren (Obs! Datum)
  Sydostlänken - järnvägen som fattas.

  Karlshamns kommun är en av intressenterna i järnvägsprojektet Sydostlänken. Ett projekt som avser att förbinda bl a Karlshamn och den expandrande hamnen där, med det mellansvenska järnvägsnätet på ett mera effektivt sätt än nu.

  Projektet går ut på att från Olofström bygga järnväg "direkt" till Karlshamn. Du kan läsa mycket om detta på www.sydostlanken.se. Vi har inbjudit kommunens projektledare Lennart Henriksson, att komma och berätta och visa informationen om detta och om utbyggnadsplanerna för bl a hamnen i Stilleryd. En intressant kväll med siktet inställt på framtiden utlovas!

    Möte den 17 januari 2008 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Vi träffas i Bulltoftahangaren till årets första möte med funktionärsval och tipstävling under ledning av vår vice km P Andersson i den nya form som vann uppskattning i början av 2007.

  Vi fikar naturligtvis också, och i mån av tid visar vi dina bilder - digitala eller analoga.

  2007

    Möte den 13 december 2007 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Tjeckiska strövtåg.

  Välkände Lennart Carlsson kommer till oss och berättar och visar bilder från ett av hans favoritländer. Gläd er åt en gemytlig kväll med fina bilder och intressanta kommentarer!

  I mån av tid visar vi efter fika också dina bilder.

    Möte den 15 november 2007 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Snuggebanan och Kävlinge-Sjöbo.

  Jan-Erik Öhrström begick under tidigt 60-tal, i början av sitt järnvägsintresse, en del nedlagda banor här i Skåne, och fotograferade samtidigt.

  I kväll kommer han och visar samt berättar till sina bilder från linjerna S:t Olof-Tomelilla och Kävlinge-Sjöbo.

  Efter paus räknar vi med att också kunna visa ditt bidrag - digitalt eller i form av dia.

    Möte den 18 oktober 2007 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Att köra ånglok i Tyskland.

  Göran Gatenfjord kommer och berättar om och visar bilder från sina upplevelser och intryck från östra Tyskland, bland annat från ångloksutbildning i Harz.

  Vi kan utlova en spännande och underhållande kväll!

    Möte den 20 september 2007 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Under sommaren har vi förbättrat våra digitala visningsmöjligheter, så du är välkommen med din Power-Point-presentation eller bilder i annan digital form, liksom du som håller fast vid den fina diabilden också får tillfälle att visa oss andra vad du fotograferat inom hobbyvärlden - i sommar eller tidigare.

  Vi fikar vid halvniotiden. Välkommen med eller utan bilder!

    Möte den 23 augusti 2007 kl 19.00 vid Bulltoftahangaren
  Traditionen bjuder besök i vårt närområde på augustimötet. Denna höst är inget undantag. Vi träffas kl 19.00 vid Bulltoftahangaren. Därefter tar vi oss gemensamt till Euromaint för att se fullskalemodellen av de nya Pågatågen (X61).

  Mötet inleds med föredrag av Skånetrafikens tågchef Claes Ulveryd, varefter vi får besöka modellen som byggs av av Alstom. Vår värd på Euromaint blir Krister Ahl. Under kvällen blir det också möjlighet till fika.

    Bussrundtur den 24 maj 2007 i Malmö
  En bussrundtur till det alltmer färdiga byggandet av Citytunneln (och vänster-högertrafikövergången vid Arlöv).

    Möte den 19 april 2007 kl 19.00 på Högskolan i Malmö
  Högskoleafton!

  Vi är inbjudna till en traditionell möteskväll på Högskolan i Malmö. Vi ses på den för de flesta kända adressen östra Varvsgatan, se skyltar Teknik och samhälle och restaurang Hamnarätt.

  Bussförbindelse: Buss linje 2 mot Västra Hamnen, går från Gustav Adolfs Torg kl 18.28 och 18.38, från Centralen fem minuter senare. Avstigning vid hpl Ubåtshallen. Bussen svänger sedan till vänster, men du fortsätter rakt fram en bit.

  Tag med en rätt framspolad video, CD eller DVD med nåt inom hobbyn som du vill visa oss och som varar max ca 20 minuter.

    Möte den 15 mars 2007 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Sent 50-tal i Sverige och ute i Europa.

  Under den här tiden var Björn Linn, SJK-medlem sen 1958, ute och fotograferade tåg både i i Sverige och utlandet. Han berättar till sina datorlagrade bilder.

  Efter paus blir det sannolikt också tid för sånt som du tar med att visa.

    Möte den 15 februari 2007 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Tävlingskväll

  I kväll är det åter tipsdags. Vi prövar några nya former för att kolla vårt tågkunnande. Lite mer varierat och annorlunda än vår traditionella tipstävling, och med priser att ta hem (i stället för att behöva riskera göra nästa års tävling...). Vi hoppas mycket på detta och naturligtvis på att du också kommer och är med.

  Efter paus blir det tid för sånt som du väljer att ta med och visa för oss.

    Möte den 18 januari 2007 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Du kallas till årsmöte med funktionärsval.

  Kvällens tema i övrigt är inte fastlagt ännu, men vi räknar med att det blir gott om tid för det material du tar med (dia, video, power-point etc).

  Under kvällen fikar vi naturligtvis också.

  2006

    Möte den 7 december 2006 kl 19.00 på Lund C
  Lars-Olov Karlsson (LOK), från Sveriges Järnvägsmuseum, kommer till oss och berättar i bild om vår järnvägshistoria och om årets 150-årsjubileum samt en del om 125-årsjubileet. Det blir en intressant afton som avslutar våra möten med jubileet som tema.

  Mötet hålles på Lund C, samling i västra hallen vid spår 7.

    Möte den 16 november 2006 kl 19.00 i Bulltoftahangaren    Möte den 19 oktober 2006 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Vår egen järnvägshistoriker (och tillika vår förste klubbmästare) Yngve Holmgren kommer och visar bilder och berättar på den här höstens naturliga tema - den svenska järnvägens 150-årsjubileum.

  Som alltid när Yngve kommer kan vi förvänta oss underhållande och underfundiga kommentarer till det aktuella ämnet.

    Möte den 12 oktober 2006 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  På Spårvägssällskapets möte berättar flyghistorikern Sven Stridsberg om Bulltoftahangarens flyghistoriska bakgrund.

  Vi SJK-are är också välkomna!

    Möte den 21 september 2006 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Järnvägen 150 år - Ditt bidrag!!!

  Septembermötet i år ägnar vi naturligtvis åt årets stora jubileum. Ta med dig något som du tycker hör ihop med jubileet - kanske något från dina tidiga eller senare resor, kanske bilder från järnvägen i din hemort någon gång förr eller nu, kanske något annat du förknippar med eller minns från din hobbytid. Det går bra med dia, super/dubbelåtta, video, DVD eller en förberedd Power-Point-presentation.

  Låt oss se hur kvällens mix blir. Det kan bli spännande! Under kvällen fikar vi naturligtvis också.

    Möte den 24 augusti 2006 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Intill vår "egen" hangar ligger ett område med flera byggnader - lokstallar m m - med järnvägsanknyning.

  Vi samlas i vår lokal och gör en liten fotvandring (det går också bra att köra/åka bil) kring de gamla stallar m m som ännu finns kvar alldeles i närheten.

  Efter turen återgår vi till Bulltoftahangaren för fika och därefter bildvisning. Välkommen!

    Möte den 18 maj 2006 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Liksom förra året arrangeras majmötet som en liten utfärd. Vi samlas vid busshållplats E vid Malmö C (på kanalsidan ungefär mittpå) klockan 19.00 för en en busstur med kommentarer till ställen längs byggplatsen. Under kvällen ordnas också fika.

  Vi är tillbaka vid Malmö C senast kl 22.00. Du behöver inte anmäla dig i förväg, möt bara upp vid Malmö C - men kom i tid!

  Efter resp mötespaus visar vi i mån av tid de diabilder och ev kortare videoavsnitt du tagit med. Ring km dagarna före mötet om Du tar med film.

    Möte den 27 april 2006 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Vad är på gång på spåren i vår region?

  Gemensamt med Svenska Spårvägssällskapet arrangerar vi aprilmötet på detta tema. Vår vice km och Spårvägssällskapets ordförande P G Andersson med djup förankring i trafikfrågor och och trafikplanering berättar i bild och ljud om sådant som är på väg att hända eller planeras på spårtrafikfronten i Skåne med omgivningar. Och det är ganska mycket.

  Vi träffas i Bulltoftahangaren, och hoppas inledningsvis att kunna informera lite om dess dess historia som flygterminal på 20- och 30-talen och dess fortsatta användning som flygverkstad.

    Möte den 16 mars 2006 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Vi har åter blivit inbjudna till en videokväll på Malmö Högskola.

  Platsen är densamma som tidigare år och du kommer dit med busslinje 3 från Centralen riktning Erikslust kl 18.32 (el 18.47). Stig av vid hållplatsen Kockums, se vidare under bilanvisning. Med de nya busslinjerna är det inte längre att gå än tidigare.

  Med bil kommer du via klaffbron, tar till höger i rondellen strax efter Kockums stora kontorshus ("Gängtappen" kallas det sedan varvstiden) - följ östra Varvsgatan och vägvisningen "Malmö Högskola, Teknik och Samhälle". En bit ut ut på höger sida finner du skyltarna "Stora Varvsgatan 11H och I" och "Yrkeshögskolan i Malmö". Parkering mot avgift utanför huset.

  Ta med en trevlig tågvideokassett där du spolar fram till ett max cirka 20-25 minuter långt avsnitt!

    Möte den 16 februari 2006 kl 19.00 på Lund C
  Kvällens tema är "Järnvägarna kring Lund".

  Vi samlas på Lund C, spår 7, plan 2. Vår värd Jonas Andréasson har ställt samman ett program på detta tema. Ev kommer också lite äldre material att visas. Kom i god tid - dom sista kanske får ståplats!.

    Möte den 19 januari 2006 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Du kallas denna dag till årsmöte med funktionärsval.

  Efter valen visar Sten-åke Bergholm, eminent fotograf med sinne för för både bilden och järnvägens själ, en mix av intryck från järnvägsvärlden.

  2005

    Möte den 8 december 2005 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Svenskt sjuttiotal!

  Björn Fura från Stockholm kommer och visar bilder och berättar från sina resor i framförallt Sverige under denna tid, då det bland de bruna fjärrtågen var mycket orange-gula rälsbussar på sidobanorna.

    Möte den 17 november 2005 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  "Tjeckisk fyrklöver".

  Vår medlem, Tjeckien-kännare och gode fotograf Lennart Carlsson besöker oss och visar bilder och berättar över fyra olika teman från det intressanta landet.

    Möte den 20 oktober 2005 kl 19.00 hos Kockum Sonics i Malmö
  "Tyfoner för tåg" blir det något udda - men intressanta - temat för vårt oktobermöte.

  Vi har blivit inbjudna till möte med studiebesök hos Kockums Sonics i Malmö, där vår medlem Nils-Martin Andersson kommer att berätta lite kring bland annat varför och hur olika tåg låter när dom signalerar, och vad som egentligen ligger bakom.

  Vi träffas vid företagets kontor, Industrivägen 39 (nära Danska vägen), det står "Företagshuset" över ingången. Insläpp från ca 18.45. Parkera framför huset på Industrigatan.

  Bussförbindelse: Linje 6 till hpl Katarina kyrka eller Håkanstorp från t ex *Gustav Adolfs torg. Gå Scheelegatan resp Danska vägen ner från Sallerupsvägen.

    Möte den 15 september 2005 kl 19.00 i Bulltoftahallen
  Semesterbilder! Den här kvällen då du själv och förhoppningsvis några andra själva är programvärdar!

  Tag med några dia från sommarens (eller någon annan tids) resor och visa för oss andra! Vi kan även visa kortare videobitar (helst ej längre än 20 min).

    Möte den 25 augusti 2005 kl 19.00 i Bulltoftahallen    Avskedsresa den 21 maj 2005 med SJ Y2 på BKB
  Avskedsresa med Y2 på Blekinge Kustbana. Avgång från Malmö C kl 08.28 och ankomst till Karlskrona kl 13.30. återresa från Karlskrona kl 14,30 och ankomst till Malmö C kl 19.30.


    Möte den 19 maj 2005 kl 18.35 i Västra Klagstorp
  Mötet blir ett studiebesök på temat Klagshamnsudden, dess järnväg och historia. Vi besöker Föreningen Klagshamns och V Klagstorp och V Klagstorps Historia och gör under sakkunnig ledning bl a en busstur på Klagshamnsudden.

  Samling sker i Västra Klagstorp vid föreningens gård Kvarndala kl 18.35. Du behöver inte föranmäla dig varken till mötet eller anslutningsbussen. Vi rekommenderar vår egen anslutnings-veteranbuss (ToR 25) som går enligt följande tider: Föreningsgatan (hpl 1. 18 Pauli kyrka) 18.15 (åter 22.35), Konserthuset (hpl 1. 11 mot Rosengård) 18.18 (åter 22.35), Södervärn (hpl 1. 15 mot Dalaplan) 18.22 (åter 22.28), Dalaplan (hpl 1. 20 mot Erikslust) 18.23 (åter 22.27), Holma Konsultgatan (hpl 1. 13 mot s) 18.27 (åter 22.23), Lindeborg (Pildammsv/Henriksdalsv) 18.29 (åter 22.21), ank Kvarndala 18.35 (åter 22.15).

  Du kan också åka reguljär buss linje 150 från Centralen 18.24, Södervärn 18.36. Vår rundtursbuss hämtar vid hpl V Klagstorps kyrka omedelbart efter att linje 150 kört vidare. Hem från V Klagstorp går linje 150 22.16 (även 21.16). Eller åk med linje 10 från GAT 18.35, Erikslust 18.43, Limhamn C 18.50 till ändstn Klagshamn där vi hämtar upp dig - men då missar du en del av rundturen. Ni som kommer sent med en egen bil kan också ansluta vid bussens ändstation i Klagshamn kl 19.05.

  Program: Vi börjar kvällen med en bussrundtur med lokalkunnig guide och ser på Tygelsjö f d stationsområde, platsen för mellanstation ängsholm, stationen och platsen för stallet i Klagshamn och de intressanta resterna av industri, spåranläggningar m m på udden ute vid hamnen. Därefter går bussen tillbaka till föreningens gård Kvarndala där vi fikar och ser på en omfattande fotoutställning om udden och dess järnvägar och industri samt ett kommunikationsorienterat urval av föreningens diabilder.

  Vägbeskrivning: När du norrifrån kommer in i V Klagstorp ta till höger längs kyrkogårdsmuren och följ sedan vägen först till vänster runt kyrkogården, sen till höger vid gamla skolan. Strax därefter ligger gården Kvarndala på höger sida vid en lång vit mur.

    Möte den 21 april 2005 kl 19.00 i Bulltoftahallen
  "Bombardier av idag".

  Bombardier i Sverige är arvtagare till ASEA och senare ABB. Vi träffas i Bulltoftahallen, där dess ledare Lars Olof Nilsson kommer till oss och berättar om företagets aktuella produktion och även lite om dess historia. Det blir även en mera allmän översikt över över den aktuella utvecklingen på järnvägsfordonssidan.

  Vid halvnio tar vi en paus för fika och mellansnack. Vi visar också de dia eller korta videobitar du tagit med. Välkommen!

    Möte den 17 mars 2005 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Videodags! Vi har åter blivit inbjudna till en videokväll på Malmö Högskola. Platsen är densamma som tidigare år.

  Vi börjar kl 19 och du kommer dit med busslinje 15 från t ex Gustav Adolfs Torg kl 18.26/36/46 mot Västra Hamnen. Stig av vid hållplatsen Ubåtshallen.

  Med bil kommer du via klaffbron, tar till höger i den nya rondellen strax efter KOCKUMS stora kontorshus ("Gängtappen" kallas den sen varvstiden) - följ östra Varvsgatan och vägvisningen "Malmö Högskola, Teknik och samhälle". En bit ut på höger sida finner du skyltarna "Stora Varvsgatan 11 H och I" och "Yrkeshögskolan i Malmö".

  Parkering mot avgift finns utanför huset.

  Ta med en trevlig tågvideokassett där du spolar fram till till ett max ca 20-25 minuter långt avsnitt!

    Möte den 17 februari 2005 kl 19.00 i Bulltoftahallen
  Årsmöte med funktionärsval för det nya året samt naturligtvis ett mötestema.


    Möte den 20 januari 2005 kl 19.00 i Bulltoftahallen
  Färska Danmarksbilder! Vi får besök av Henning Pedersen från Dansk Jernbane Klub.

  Han kommer att visa bilder från olika platser och händelser inom dansk järnväg under 2003 och 2004 och därjämte några internationella avstickare till bl a vårt eget land. Henning är ansvarig för arktikelregistret på DJK:s hemsida, och kommer även att berätta lite om det.

  Efter paus visar vi de diabilder eller kortare videoavsnitt du tagit med.

  2004

    Möte den 9 december 2004 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  "Tyskland förr och nu" - Vår välkände vice km P G Andersson har lovat att botanisera i sina tyska järnvägsbilder och visar resultatet, både nytt och så som det såg ut förr, berättar därtill på decembermötet.

    Möte den 18 november 2004 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  "Dalarna med mera". Lars-Olof Lind besöker oss och visar bilder från såväl hans hemlandskap Dalarna som övriga världen, och det blir även återblickar till tiden före elektrifieringen till Mora.

    Möte den 21 oktober 2004 kl 19.00 på Lund C
  "Järnvägen och kartan". Observera att oktobermötet äger rum på en helt ny plats, Västra Stationscentret i Lund, se närmare nedan.

  Jonas Andreasson från Lunds kommun med förflutet i Lantmäteriet och mångårig järnvägsentusiast visar unika kartor och berättar därtill.

  Vi fikar vid halvnio och därefter visar vi i mån av tid de diabilder du tagit med.

  Vi samlas vid hissen vid spår 7 på Lunds C, och därifrån visar vi med täta intervaller vägen från ca 18.30.

    Möte den 16 september 2004 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Även den här gången träffas vi i Bulltoftahallen, se väganvisning härtill.

  Mötestemat är på klassiskt vis "Semesterminnen". Ta med dig några dia från årets eller något annat års upplevelser inom vårt hobbyområde, så att vi andra också får vara med. Vi kan också under enklade former visa kortare videoavsnitt. Vid halvniotiden tar vi en paus för fika och hobbysnack.

    Möte den 26 augusti 2004 kl 19.00 i Bulltoftahangaren    Möte den 13 maj 2004 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  "BENELUX från 1972 till idag".

  Våravslutningen sker med Alf Arvidsson och hans järnvägsbilder från BENELUX-länderna från sjuttiotalet till idag. Det är ju ett område med mycket tät ochn intressant trafik, som Alf har följt till idag.

    Möte den 15 april 2004 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  OBS! Mötet hålles i Bulltoftahallen, Genarpsgatan 1, Malmö. Kör Sallerupsvägen-Johanneslustgatan-Genarpsgatan till gatans slut. Eller tag buss 12 till hpl Kyrkogården och gå under Sallerupsvägen.

  Det är dags för årets gemensamma möte med Svenska Spårvägssällskapet, och vi träffas kl 19 i deras Bulltoftahall, se vägvisning. Du har före mötet möjlighet att se dig omkring bland spårvagnar och annat intressant i hallen.

  Mötestemat är Tram-Train, d v s duo(spår)vagnar i Europa och Sverige (!). Det är P G Andersson som berättar och visar bilder - han är som bekant mycket väl insatt i ämnet!

  Vid halvniotiden tar vi paus. Därefter visar vi dina bilder som vi hoppas att du tar med - kanske kan vi även visa video.

    Möte den 18 mars 2004 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Nu är det åter dags! Vi har - snart nästan tradionellt - blivit inbjudna till en videokväll på Malmö Högskola i Västra Hamnen. Adressen är Stora Varvsgatan 11 I.

  Med busslinje 15 mot Västra Hamnen åker du t ex 18.30 eller 18.40 från Gustav Ad. Torg. Stig av vid hpl Ubåtshallen. Med bil kommer du via Klaffbron, tar till höger strax efter det stora kontorshuset "Gängtappen" (skyltning Malmö Högskola, Teknik o samhälle). En bit fram på höger sida ser du skyltarna Stora Varvsgatan 11H och I samt Restaurang Lifbojen. Parkering mot avgift.

  Tag gärna med någon egengjord video (de flesta köpvideo får inte visas offentligt), max 20-30 min. lång framspolad till rätt startpunkt, som komplettering till kvällens program.

    Möte den 26 februari 2004 kl 19.00 på Bryggeriet
  Vi får denna kväll besök av Tore Nordin som kommer att berätta om svensktillverkade elmotorvagnar.

  Förutom att vara författare till den nya aktuella boken i ämnet har han under sitt verksamma liv vid ASEA varit engagerad i konstruktion och tillverkning av bl a elmotorvagnar, redan från framtagningen av X6/Xoa6, som blev förebilden för X1/X10-familjen. En intressant afton utlovas!

  Möteslokal är Bryggeriet, Bergsgatan 33, Malmö. P-platser finns bakom huset med infart från Möllevångsgatan.

    Möte den 26 januari 2004 kl 19.00 på Bryggeriet
  Traditionen trogna håller vi tipstävling på det nya årets första möte. Kom och testa dina hobbykunspaer!

  Även om du inte lockas av tipset så hoppas vi att kommer ändå. Vi kommer nämligen i år också att ha ett lte kortare program på ett annat tema, men vilket var när detta skrives inte klart. Och så fikar vi förstås.

  Möteslokal är Bryggeriet, Bergsgatan 33, Malmö. P-platser finns bakom huset med infart från Möllevångsgatan. Kolla om du skall betala P-avgift! Med buss tar du linje 17 från Centralen (riktning Bellevuegården) ca 18.32 eller från Gust.Ad.Torg 18.40, till Barkgatan och fortsätter sen Bergsgatan fram på avstigningssidan. Du kan också åka med de busslinjer som går S Förstadsgatan och stiga av vid hpl Möllevångsgatan.

  2003

    Möte den 11 december 2003 kl 19.00 på Bryggeriet
  SYDSVENSKT SEXTIOTAL! Vi avslutar hösten med att prova en ny möteslokal i den nyinredda konferenshuset BRYGGERIET på Bergsgatan 33. Se närmare nedan.

  Göran Fröjd från Mölndal har redan tidigare glatt oss med sina lite ovanliga järnvägsbilder - som ofta har någon extra knorr - och på decembermötet gör han det igen. Kanske blir det lite smalfil från samma tid också.

  Vi fikar vid halvnio - den här gången inte över klubbmästarenskaffe och kakor utan i BRYGGERIETS servering. I mån av tid visar vi också de bilder du tagit med. Välkommen till intressant och underhållande spårnostalgi innan julen sätter in!

  Möteslokal är Bryggeriet, Bergsgatan 33, Malmö. P-platser finns bakom huset med infart från Möllevångsgatan. Kolla om du skall betala P-avgift! Med buss tar du linje 17 från Centralen (riktning Bellevuegården) ca 18.32 eller från Gust.Ad.Torg 18.40, till Barkgatan och fortsätter sen Bergsgatan fram på avstigningssidan. Du kan också åka med de busslinjer som går S Förstadsgatan och stiga av vid hpl Möllevångsgatan.

    Möte den 20 november 2003 kl 19.00 hos Malmö MJ-klubb
  Modelljärnväg - Studiebesök. Vi har blivit inbjudna till Malmö MJodelljärnvägsklubb och besöker denna kväll deras intressanta anläggning i (på) Limhamn.

  Av utrymmesskäl träffas vi dock hos öresunds Sjövärnskår på Vaktgatan, i närheten av MJ-klubben. Vaktgatan är Geijersgatans fortsättning närmast öresund. Tag busslinje 22 mot ön från t ex Malmö C 18.22 eller 18.40 till hållplats Geijersgatan.

  Med bil kör du Limhamnsvägen söderut till rondellen med Geijersgatan, tar till höger och fortsätter mot vattnet. Vaktgatan börjar när du korsat Limhamnsbanans spår.

  Före besöket på anläggningen berättar modelljärnvägsklubben om sin verksamhet, och det blir också fika under kvällen.

    Möte den 16 oktober 2003 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Åter tåg via Sjöbo? Oktobermötets tema blir det aktuella projektet Simrishamnsbanan, d v s kommande spårtrafik Malmö-Dalby-Sjöbo och ev vidare (mer info på www.simrishamnsbanan.com)

  Stig Gustavsson från Lunds kommun och Mats Améen från Skånetrafiken kommer till oss och berättar om de planer som finns och svarar på frågor.

  Vi träffas denna gången i Bulltoftahallen.

    Möte den 18 september 2003 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Mötestemat är på klassiskt vis "Semesterminnen". Ta med dig några dia från årets eller något annat års upplevelseer inom vårt hobbyområde, så att vi andra också får vara med.

    Möte den 21 augusti 2003 kl 19.00 i Bulltoftahangaren

    Möte den 15 maj 2003 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Mötet hålls i tillfällig lokal, Bulltoftahallen, Genarpsgatan 1, Malmö. Kör Sallerupsvägen-Johanneslustgatan-Genarpsgatan till gatans slut. Eller tag buss 12 till hpl ö Kyrkogården och gå under Sallerupsvägen. Mötestemat är ännu inte klart.

    Möte den 24 april 2003 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mötestemat blir spårtrafik framöver i Malmö-Lund-Dalbyregionen.

  Mötet hålls i tillfällig lokal, Bulltoftahallen, Genarpsgatan 1, Malmö. Kör Sallerupsvägen-Johanneslustgatan-Genarpsgatan till gatans slut. Eller tag buss 12 till hpk ö Kyrkogården och gå under Sallerupsvägen. Mötestemat är ännu inte klart.

    Möte den 20 mars 2003 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Åter dags! Vi har även i år blivit inbjudna till en videokväll på Malmö Högskola i Västra Hamnen. Adressen är Stora Varvsgatan 11 I.

  Med busslinje 15 mot Västra Hamnen åker du senast 18.29 från Södervärn eller 18.36 från Gustav Ad. Torg. Stig av vid hpl Tekniska Högskolan. Med bil kommer du via Klaffbron, tar till höger strax efter det stora kontorshuset "Gängtappen" (skyltning Malmö Högskola, Teknik o samhälle). En bit fram på höger sida ser du skyltarna Stora Varvsgatan 11H och I samt Restaurang Lifbojen. Parkering mot avgift.

  Tag gärna med någon egengjord video (de flesta köpvideo får inte visas offentligt), max 20-30 min lång framspolad till rätt startpunkt, som komplettering till kvällens program. Vid lämpligt tillfälle under kvällen tar vi fikapaus.

    Möte den 13 februari 2003 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
  Kvällens tema är Köpenhamns nya Metro. Till mötet kommer representanter från Metron och berättar om bakgrund och igångkörning av det mycket omdiskuterade nya trafikmedlet alldeles inpå våra knutar. Vid det här laget finns det säkert också en del drifterfarenheter att berätta om.

  Till detta möte är vi inbjudna till Svenska Spårvägssällskapets Malmöavdelning, och vi träffas i deras lokaler i Bulltoftahallen, den gamla flyghangaren med adress Genarpsgatan 1.

  Kör Sallerupsvägen-Johanneslustgatan-Genarpsgatan, du kör sista biten på gamla banvallen - eller tag buss 12 till hpl ö Kyrkogården och gå under Sallerupsvägen.

  Vi börjar kvällen 18.30 med en visning av Spårvägssällskapets samlingar, så kom gärna tidigt.

    Möte den 16 januari 2003 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi börjar det nya året med den tradionella tipstävlingen - tävla om du har lust, eller kolla för dig själv hur många rätt du får! Därefter börjar punkten "DINA BILDER" - så tag med något att visa oss andra! Vi har avsatt resten av kvällen till detta, bortsett från att vi fikar vid halvnio.

  Trots flyttplaner håller vi detta möte på traditionell plats, d v s i fritidskvarteret S:t Gertrud.

  2002

    Möte den 12 december 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tjeckien blir temat för vårt julmöte i år. Lennart Carlsson kommer och visar bilder och berättar om resor i detta intressanta järnvägsland.

    Möte den 21 november 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 17 oktober 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 19 september 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 22 augusti 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 12 maj 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 18 april 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  IKEA Rail
  Initiativet med direkt godstrafik till kontinenten i privat regi har väckt stort intresse, så också bland våra medlemmar.

  IKEA Rail:s Bengt Espegård kommer till oss och berättar om den för branschen nya trafiken som ställer en hel del invanda begrepp på huvudet.

    Möte den 21 mars 2002 kl 19.00 på Malmö Högskola
  I kväll är det åter dags för en videokväll på Malmö Högskola.

  Du kommer dit med busslinje 21C mot Västra Hamnen, t ex från Gustav Adolfs Torg kl 18.35. Stig av vid hpl Kockums. Med bil kommer du via Klaffbron, tar till höger strax efter det stora kontorshuset "Gängtappen" - vägvisningen Helikopter. En bit ut finner skyltarna "Stora Varvsgatan H och I" och "Restaurang Lifbojen". P-plats utanför huset mot avgift.

    Möte den 14 februari 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mötestemat är ännu ej bestämt.

    Möte den 17 januari 2002 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi inleder det nya året med årsmöteförhandlingar med funktionärsval. Därefter kör vi vår traditionella tipstävling. Kom och var med! I januari brukar vi få lite tid extra tid över till de bilder Du tar med - så gör det!.

  2001

    Möte den 13 december 2001 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi avslutar höstsäsongen med blicken riktad framåt och välkomnar Mikael Stamming, VD för Europakorridoren AB, som berättar om "Europakorridoren - knytningen till kontinenten" med banprojekten Europabanan (längs E4) och Götalandsbanan med höghastighetståg m m.

  Välkommen till en afton i de snabba förbindelsernas tecken!

    Möte den 15 november 2001 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tema Rumänien! Bo Gyllenberg, känd från SJK Småbaneavdelning, besöker oss och visar bilder från såväl fantastiska skogsbanor som normalspår och i viss mån spårväg i detta för de flesta rätt så okända land.

    Möte den 18 oktober 2001 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Höstens P G Andersson program handlar om järnvägar i Skandinavien i modern tid, och innehåller säkert som brukligt också lite information om vad som är på väg att hända inom området.

    Möte den 20 september 2001 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Dags för årets semesterbilder - hjälp till att skapa en omväxlande helkväll med bland annat dina bilder.

    Möte den 23 augusti 2001 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Christer Torgersson, välkänd och flitig tågfotograf och östresenär, tar oss tillbaka till ånglokstiderna i södra DDR och Polen för ett tag sedan. Ett rykande återseende väntar! Efter paus visar vi de bilder som Du har tagit med.

    Möte den 17 maj 2001 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vår finalgäst blir Lars Olov Karlsson, mera känd som LOK, som visar bilder och berättar om järnvägarna i Indien. Det brukar bli både fina bilder och trevliga och kunniga kommentarer! Dessutom berättar han nog lite om årets verksamhet och utställning på Banmuseum i ängelholm.

  Efter paus visar vi de bilder och ev filmer (dock ej video) som vi hoppas att Du har med. Ring km dagarna före om Du tar med film.

    Möte den 15 mars 2001 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Videokväll på Malmö Högskola. Färdbeskrivning: buss 21C t ex från Gustav Adolfs Torg mot Västra Hamnen. Stig av vid hpl Kockums. Med bil kommer Du via Klaffbron, tar till höger strax efter det stora kontorshuset "Gängtappen" - följ vägvisningen Helikopter. En bit ut finner skyltarna "Stora Varvsgatan H och I" och "Restaurang Lifbojen". P-plats finns men se upp för ev avgift!

    Möte den 15 februari 2001 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tågsystem Småland-Halland, en ny linje Jönköping-Växjö och en ny generation motorvagnar - om detta och mera nytt kommer Jönköpings Länstrafik VD Ingemar Lundin att berätta. Vi kan lova det blir en intressant afton då Du också kan ställa egna frågor.

    Möte den 18 januari 2001 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi brukar ägna oss åt vår årliga tipstävling med järnvägsfrågor - så också i år. Välkommen att deltaga eller bara kolla vad Du egentligen har lagt på minnet. Välkommen - nu också till Dig som inte kunde komma på fredagar!!

  2000

    Möte den 8 december 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årets avslutningsmöte får temat Gotland. Sven Karlsson visar bilder, huvudsakligen från museibanan vid Gotlands-Hesselby. Om du själv har bilder med tågankntning till Gotland - inte bara från museibanan utan även från ön i övrigt, så tag med dem och komplettera vår bild av öns järnvägar.

    Möte den 17 november 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  P G Andersson kommer - som snart tradition - på höstbesök hos oss. Hans tema i år blir Schweiz, och det blir både helt nya bilder och en del tillbakablickar.

    Möte den 20 oktober 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tema för kvällen är Lettland. Janis Priedits visar bilder och berättar.

    Möte den 15 september 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Dina semsesterbilder.

    Möte den 25 augusti 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "En 60-talsresa i nedre Norrland". På detta tema visar km bilder från bl an Inlandsbanans nedre del. Vi hoppas att Du tar med några bilder att titta på efter paus.

    Möte den 19 maj 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Snart öppnar öresundsförbindelsen! Inför starten den 1 juli har vi samlat representanter från byggherren Svedab, från spårupplåtaren Banverket och från trafikutövarsidan till en information om det som har skett, det som pågår och det som nu mycket snart kommer att ske. Det blir även gott om tid att ställa frågor till våra mycket kunnniga gäster. Välkommen till en kväll i den allra snaraste framtidens tecken!

    Möte den 14 april 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Fasta öresundsförbindelser, projekt sedan 1872. Kvällens gäst blir vår välkände järnvägshistoriker m m Gunnar Sandin, som kommer att informera och visa bilder på detta intressanta tema, varav några kuriösa inslag. även det verkliga resandet kommer att representeras i bild.

    Möte den 17 mars 2000 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Vi har åter blivit inbjudna till Högskolan i Malmö för att se på varandras videofilmer. Tag med en rulle eller flera, färdigspolad till rätt läge och inte mer än ca 20 min långa.

  Lämplig buss: 21C (Västra Hamnen) från Gustav Adolfs Torg 18.35, från Centralen 18.40. Stig av vid hpl Kockums. Med bil kommer Du över Klaffbron, och tar sedan till höger strax efter Kockums stora kontor "Gängtappen" - följ vägvisningen Helikopter. Snart hittar Du på höger sida skyltarna "Stora Varvsgatan H och I" och "Restaurang Lifbojen". Där svänger Du in och parkerar. Kontrollera om avgift skall betalas.

    Möte den 18 februari 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tema Danmark! Vi har i öresundssamarbetets anda bett Dansk Jernbaneklubb komma och berätta och visa bilder omvad vi kan se när vi snart får lättare att komma över Sundet. Det blir en bildkavalkad över Danmark på senare år - bl a med deras stor bro/tunnelprojekt Storabältförbindelsen - även om den danska delen av öresundsförbindelse.

    Möte den 21 januari 2000 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi håller årsmöte med funktionärsval. För att vi skall känna igen oss i det nya milleniet framhärdar vi med vår klassiska årliga tipstävling. På det här mötet brukar vi få lite extra tid för ditt material, så tag med något!

  1999

    Julbordsresa den 11 december 1999 till Frederiksværk i Danmark
  Traditionsenligt ordnar vi vi i år - ett udda år - dansk julbordsresa. I år är det tjugo år sedan vi gjorde vår berömda snöväderstur till Høng med Lynettföring, hjälplok och annat minnesvärt!
  Den som deltar från Södra Skåne löser lämpligen en öresund Runt-biljett (SEK 145:-). I Danmark tillkommer resan Hillerød-Frederiksværk och åter samt bussresan mellan østerport och Kgs Nytorv (i Köpenhamn).

    Möte den 10 december 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Sverige på kronans bekostnad. Vår välkände P G Andersson har grävt i sin bildgruva och funnit de bilder han på 70-talet tog under diverse vpl-resor. Det blir alltså sjuttiotal och resorna gick från Skåne ända upp till Vassijaure. Nutidshistoria och bland annat Y6:or, alltså.

    Möte den 19 november 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Fryckstabanan blir temat för vårt novembermöte. det är förstås Svante Forsæus som kommer och berättar om banans historia och 150-årsjubileet i somras. Han har även skrivit banans historik. Ett kliv tillbaka till vårt lands tidiga järnvägshistoria!

    Möte den 16 oktober 1999 kl 10.15 resa från Malmö C
  Östra Skånes Järnvägar i Kristianstad anordnar på inbjudan av SJK Skåne en resa till brofästet på den svenska sidan. Vi åker med eget tåg, som avgår Malmö C kl 10.15.

  Efter uppehåll vid f d Lundavägen, som byggts om kraftigt och nu heter östervärn, fortsätter vi vi i långsam takt med information om vad vi passerar via avgreningen från Kontient(al)banan till den nya stationen Svågertorp, där vi gör uppehåll. Sedan åker vi ända ut i tunneln vid brofästet, vänder och gör studiebesök vid övervakningsstationen LCC och betalningsanläggningarna m m.

  Efter återkomst till Malmö C fortsätter vi med studiebesök vid Banverkets nya trafikledningscentral som bl a skall övervaka tågtrafiken på öresundsförbindelsen. Besöket beräknas vara avslutat ca kl 15.00.

  Anmälan sker genom att sätta in 50:- på SJK Skånes postgiro 3 81 98-8 senast 4 oktober varvid namn, adress och telefonnummer skall uppges.

  Besöket anordnas under SVEDAB:s ledning och i samband med vårt mötesprogram dagen före. Det annonseras även i Dansk Jerbane Klub.

    Möte den 15 oktober 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir öresundsförbindelsens järnvägsdel med tonvikt på teknik och landanslutningar (mest den svenska). Från SVEDAB kommer en representant som berättar för oss om uppbyggnaden, de två spänningsförsörjningssystemen, de två signalsystemen och samordningen av all teknik. En intressant afton med anknytning till den studieresa vi anordnar 16 okt.

    Möte den 17 september 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På septembermötet visar vi som brukligt våra bilder för varandra. Tag med något från sommaren (eller från tidigare) inom hobbyn som Du sett och plåtat, antingen enstaka bilder eller en bildserie.

    Möte den 27 augusti 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir 90-årsjubileet av Kontinentbanans förstatligande och öppningen av tågfärjeleden Trelleborg-Sassnitz. Vi har ett grundprogram som vi gärna ser att Du kompletterar med egna bilder, t ex från extratågskörningar Malmö-Trelleborg eller bilder från färjetrafiken.

    Möte den 28 maj 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tåg på 60-talet. Vår medlem Göran Fröjd från Mölndal var redan för över 30 år sedan ute och fotograferade och filmade längs våra järnvägar.

  I kväll kommer han till oss och visar såväl dia som film som vi inte sett vid hans tidigare, mycket uppskattade, besök. En del skånskt blir det också - Göran har ju sina rötter här nere i vårt landskap.

    Möte den 1 maj 1999 kl 19.00 på Banmuseet i ängelholm
  SJK Skåne anordnar resa från Malmö och Lund till Banmuseet med visning och efterföljande videoträff i museets förträffliga show-room. Eventuellt tittar vi på lite järnvägsnytt på vägen dit.

  För mer detaljer, skicka så snart som möjligt frankerat svarskuvert till Göran Lavesson, Södergatan 15, 241 30 Eslöv.

    Möte den 16 april 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Lennart Serder från SJ:s öresundstrafik kommer till oss och berättar om den nu pågående spårläggningen mot bron och annat aktuellt och kommande om trafiken på den nya förbindelsen som ju växer sig allt mer färdig för varje dag. En intressant kväll utlovas med inblicker i den framtid som nu är mycket nära!

    Möte den 19 mars 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tema Australien. Lars Olov Karlsson (från Banmuseet) kommer till oss och berättar och visar färska bilder från det stora järnvägslandet med de långa avstånden. En intressant afton utlovas! Kanske blir det också lite nytt om Banmuseet.

    Möte den 19 februari 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vår välkände ex-klubbmästare och järnvägshistoriker Yngve Holmgren berättar till bilder på temat "Västkustbanorna i gången tid".

    Möte den 15 januari 1999 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årsmöte och tipstävling. Vi kallar till årsmöte med funktionärsval. Sedan är det dags för vår årliga tipstävling. På detta möte brukar vi få lite extra tid, så tag gärna med bilder och filmer.

  1998

    Julbordsresa den 12 december 1998 längs bygget av nya Västkustbanan i Skåne
  Julbordsresan går med buss längs bygget av nya Västkustbanan i västra Skåne för att avslutas med ett gediget julbord på välrenommerade Fleninge Gästis. Färden går med en gammal bekant, veteranbussen MSS 50 från 1957, framförd av en annan bekant, P G Andersson från Lund.

    Möte den 11 december 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Frank Stenvall kommer och berättar till bilder om den resa till Rumänien som han arrangerade i juni i år. Det bör bli ett antal intressanta inblickar i för oss ganska okända miljöer!

    Möte den 20 november 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Som en nästan traditionell händelse kan man kanske betrakta P G Anderssons sena höstbesök hos oss med bildvisning med kunniga kommentarer. Temat i år bildar en nordvästaxel - fanns det en sådan? - med start i Holland (NS) genom Tyskland (DB) till Schweiz (SBB).

    Möte den 16 oktober 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Jönköpings Länstrafiks VD, Ingemar Lundin, kommer nu till oss (besöket i våras måste ju tyvärr uppskjutas) och berättar och visar om nuläget och framtiden i hans bolag. En intressant kväll utlovas!

    Möte den 18 september 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På septembermötet visar vi som brukligt våra bilder för varandra. Tag med något från sommaren (eller från tidigare) inom hobbyn som Du har sett och plåtet, antingen enstaka bilder eller en bildserie. Tar Du med smalfilm så kontakta km under veckan före mötet för projektor.

    Möte den 28 augusti 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir det nyligen firade jubileet i vår klubb. Vår ordförande Daan van Berlekom kommer och berättar om jubileumsfirandet, både om marsarrangemanget och den stora resan landet runt i maj samt om minnesvärt under klubbens 40 år.

    Möte den 15 maj 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir "Danska privatbanor", och det kommer mest att handla om 70-talet, då miljön ännu var från förr och fordonsparken mycket blandad, bl a med en hel del ex-svenska inslag.

    Möte den 17 april 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 20 mars 1998 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Vi har blivit inbjudna till LTH i Malmö för att se på varandras videofilmer. Tag med en rulle eller flera, färdigspolade till rätt läge och inte mer än ca 20 min långa. Vi fikar vid lämpligt tillfälle.

  Lämplig buss: 21C (Västra Hamnen) från Gustav Adolfs Torg, stig av vid hpl Kockums. Med bil kommer Du över Klaffbron, och tar sedan till höger strax efter Kockums stora kontor "Gängtappen" - följ vägvisningen Helikopter. Snart hittar Du på höger sida skyltarna "Stora Varvsgatan 11H och I", "LTH Malmö" och "Restaurang Lifbojen". Där svänger Du in och parkerar. Kolla om avgift skall betalas!

    Möte den 20 februari 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "På smalspår genom 50-talslandskapen" Krister Persson från Växjö kommer och visar bilder från bl a öland, Småland, Blekinge och Västergötland, tagna på 50-talet av Lennart Pettersson. Ett unikt tillfälle att uppleva den rika smalspårsmiljö som sedan länge är försvunnen!

    Möte den 16 januari 1998 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi kallar till årsmöte med funktionärsval. Därefter är det dgas för vårt klassiska inslag - den årliga tipstävlingen. Efter denna tankeövning visar vi de bilder/filmer som Du har tagit med - på januarimötet brukar vi få lite extra tid för detta, så tag med något!

  1997

    Julbordsresa den 13 december 1997 till Roskilde och Borup i Danmark
  SJK Skåne arrangerar traditionsenligt en julbordsresa, som i år på Luciadagen går till Danmark. Med anledning av att järnvägen mellan Köpenhamn och Roskilde i sommar har firat sitt 150-årsjubileum gör vi en tur med ordinarie regionaltåg från Köpenhamn och gör ett besök i Rosklide. Preliminärt åker vi efter uppehåll i Roskilde ännu en bit längre västerut och äter julbord på Borups Kro, som ligger nära stationen i Borup.

    Möte den 12 december 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  P G Andersson kommer och berättar och visar bilder från bl a tiden närmast efter DDR:s upplösning, alltså en bit intressant nutid järnvägshistoria!

    Möte den 21 november 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "öresundsförbindelsen - spårarbeten runt Malmö". över detta just nu mycket aktuella ämne visar vår medlem Ulf Nilsson bilder och berättar om de stora arbeten som pågår längs kontinetbanans spår runt staden.

    Möte den 17 oktober 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vår egen medlem och öststatsresenär Lennart Carlsson kommer och visar bilder från de försvinnande tjeckiska bibanorna med sina särpräglade miljöer.

    Möte den 19 september 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På septembermötet visar vi som brukligt vår bilder för varandra. Tag med något från sommaren eller tidigare inom hobbyn som Du har sett och plåtat, antingen enstaka bilder eller en bildserie.

    Möte den 22 augusti 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Observera datum! Just nu händer det en hel del på tågfärjefronten. Stora Bält-färjorna är ersatta av en tunnel och på sträckan Rödby-Puttgarden skall tre färjor av ny typ klara av hela trafiken. Trelleborg-Sassnitz har fyllt 100 år och på Trelleborg-Rostock fick man ganska nyligen en ny tågfärja. Klubbmästaren visar därför bilder och berättar över detta tema.

    Möte den 23 maj 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Observera datum! Lars-Olov Karlsson (Banverkets museum i ängelholm) kommer och visar bilder och berättar från en resa till Ungerska järnvägarnas 150-årsjubileum förra året.

    Möte den 18 april 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "100 guldkorn på spår - en liten bildbetraktelse om järnvägen i mitt hjärta" blir temat på vårt aprilmöte. Sten-åke Bergholm kommer till oss och visar bilder ur sin rika produktion.

    Möte den 21 mars 1997 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Vi är åter inbjudna till LTH i Malmö för att se på varandras videofilmer. Tag med en rulle eller flera, färdigspolade till rätt läge och inte mer än ca 20 min långa. Vi fikar vid lämpligt tillfälle i restauran Lifbojen.

  Lämplig buss: 21C (Västra Hamnen) från Gustav Adolfs Torg kl 18.35, stig av vid hpl Kockums. Med bil kommer Du över Klaffbron, och tar sedan till höger strax efter Kockums stora kontor ("Gängtappen") - följ vägvisningen Helikopter. Snart hittar Du på höger sida skyltarna "Stora Varvsgatan 11H och I", "LTH Malmö" och "Restaurang Lifbojen". Där svänger Du in och parkerar. Koontrollera om avgift skall betalas!

    Möte den 21 februari 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Folke Askman och Tom Persson kommer att visa film resp dia från såväl 70- som 80-tal (dvs "riktig" DDR-tid) från Selketalbahn och Harzquerbahn.

    Möte den 17 januari 1997 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi kallar till årsmöte med funktionärsval. Därefter är det dags för vår årliga tipstävling sammansatt av förra årets vinnare. Efter denna tankeövning visar vi de bilder/filmer som Du har tagit med - på januarimötet brukar det bli lite extra tid för detta, så tag med något!

  1996

    Verksamhetsberättelse 1996
  Antal besökare under året har varit 35-50, som mest knappt sextio.

    Möte den 13 december 1996 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mot Berninapasset - en exkursion till Schweiz - är temat för decembermötet. P G Andersson från Lund visar bilder och berättar.

    Möte den 15 november 1996 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Frank Stenvall berättar och visar bilder från sin resa i somras till British Columbia. Ett intressant program utlovas!

    Möte den 18 oktober 1996 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi gästas av välkände filmaren Göran Fröjd från Kungsbacka. Han visar oss en del av sina filmer och ev även någon diaserie - alltsamman från 60-talet. Vi kan utlova en intressant återblick i sedan länge försvunna järnvägsmiljöer - det gäller inte bara fordonen, utan hela ramen kring resandet var annorlunda på den tiden.

    Möte den 20 september 1996 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi samlas för att se på varandras medförda semesterbilder eller -filmer så som traditionen bjuder när det är september. Tag med en serie dia - eller bara några enstaka - från något inom hobbyn som Du har sett (inte nödvändigtvis just i sommar eller i år) så att vi andra kan få se.

    Möte den 23 augusti 1996 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Säsongens första möte kommer att handla om de 1067-banor som ända till slutet förblev smalspåriga. Vi visar bilder från såväl trafiktiden som från senare tider i ett program som är sammansatt av flera olika fotografers bilder.

    Möte den 14 maj 1996 kl 19.00 hos SVEDAB i Malmö
  Extramöte om öresundsförbindelsen. Eftersom februarimötet om landförbindelserna på svenska sidan m m drabbades av ett misstag och informationen kom för sent, inbjuder SVEDAB:s VD Karl Sicking till ett extra möte i form av en ny informationskväll i ämnet. Han kommer att informera och svara på frågor, och dessutom visa material om det svenska bannätets historiska utveckling. SVEDAB bjuder också på landgång och öl/vatten.

  Vi samlas utanför SVEDAB:s lokaler på Kalendegatan 18 i centrala Malmö senast 18.55.

  P g a förtäringen måste Du föranmäla dig senast onsdag 8 maj till km eller till resemannen Göran Sista chansen att anmäla sig är på mötet 10 maj! Endast föranmälda kan deltaga!

    Möte den 10 maj 1996 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Från Nordpolen till Galizien
  Säsongens sista möte kommer att handla om Polen, och vad är naturligare än att östkännaren Lennart Carlsson visar bilder därfrån? Det gör han i alla fall, och det borgar för kvalitet och kunskap i ämnet.

    Möte den 19 april 1996 kl 19.00 på Kockums kontor
  Kockums Industrier har som bekant återupptagit järnvägsfordonsverksamheten. Vi har blivit inbjudna till ett studiebesök, som vi kombinerar med aprilmötet.

  Vi samlas i receptionen i huvudkontoret "Gängtappen" - samma som förr, vid Stora Varvsgatan strax väster om klaffbron.

  Efter verkstadsbesök - man håller då på med X10-moderniseringar, nytillverkning av tungtransportvagnar för SJ samt ombyggnadsarbeten på spårvagnar - tar vi paus för en enklarare måltid.

  Efter pausen får vi veta lite mer om det nya KOCKUMS. Som final kommer Yngve Holmgren att berätta om Kockums tidigare järnvägsproduktion.

  Senast onsdagen för mötet måste den bindande anmälan vara framme hos Göran Lavesson. I anmälan måste du ange namn, telefonnummer och även medborgarskap (om Du inte är svensk medborgare). Deltagarantalet är begränsat och endst föranmälda kan deltaga.

    Möte den 15 mars 1996 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Industribanor i Skåne" blir temat för kvällen. Janis Priedits visar bilder och berättar i anslutning till sin nyligen utgivna bok i SJK Småbaneavdelningens serie. Det lär bli många intressanta inblicker i en ganska okänd del av vår lokala järnvägsvärld!

    Möte den 16 februari 1996 kl 19.00 i Limhamns Folkets Hus
  "Den nya öresundsförbindelsen" blir temat för vårt februarimöte. Vi samlas på en annan plats än vanligt, Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61, Busslinje 10 från bl a Malmö C och Gustav Adolfs Torg.

  Där informerar öresundsförbindelsens-SVEDAB:S VD Karl Sicking över en modell av området på svenska sidan. Det bör bli en intressant afton med mycket fakta i detta intressanta framtidsämne!

    Möte den 19 januari 1996 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi kallar till årsmöte med funktionärsval. Det är då dags för den årliga tipstävlingen, sammansatt av förra årets vinnare. Därefter blir det mer tid än vanligt åt medlemmarnas bilder. Tag med en liten serie, även Du som inte brukar göra det! Vi kan visa film (ej video), med anmäl att Du har film till km i början av mötesveckan.

  1995

    Verksamhetsberättelse 1995
  Antal besökare under året har varit 40-45, som mest drygt sextio.

    Julbordsresa den 9 december 1995 på Østbanen i Danmark
  I år är det Danmarksår! Vi åker från København H till Østbanen, privatbanen som går från Køge via grenstationen Hårlev till Rødvig resp Faxe Ladeplads. I Hårlev gör vi ett studiebesök i banans verkstad och fordonshall under ledning av banans verkmästare J Torsager. Julbord på Skipperkroen vid hamnen i Køge.

    Möte den 8 december 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Decembermötet avslutar hösten med ett aktuellt tema: "Framtida järnvägsprojekt i Malmöhus län". Det är P G Andersson som berättar och visar bilder bilder kring både näraliggande och beslutade arbeten och något mera framtida sådana.

    Möte den 17 november 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Med novembermötets tema "Norska Järnvägsbilder 1995" närmar vi oss åter hemlandet efter tidigare fjärran ämnen. Vå vice km Göran Nilsson har bott i Norge under våren och berättar om sina intryck med tonvikt på lokaltrafiken kring Oslo, men även norsk järnväg i övrigt kommer med.

    Möte den 20 oktober 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Tjeckiska och Slovakiska bilder" är temat för oktobermötet. Lennart Carlsson visar färska bilder från två resor i år, och dessutom lite från resorna dit och hem.

    Möte den 15 september 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Semesterbilder gäller traditionellt för vårt septembermöte. Tag med något från sommarens - eller tidigare - bildskörd och visa för oss! Den här kvällen har vi inget annat på programmet, så tag med några bilder! Diaprojektor finns.

    Möte den 25 augusti 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "På spaning efter smalspår i det forna Sovjetunionen" är rubriken på Frank Stenvalls bildvisning.

    Möte den 19 maj 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Chefen för tågledningen i Malmö, Jan-åke Bergmark, besöker oss för att berätta om sin arbetsplats och hur man jobbar där.

    Möte den 19 maj 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  X 2000 är ju en nyhet för Skåne, och en X 2000-information passar ju då bra på vårt aprilmöte.

  Mats öhlin på SJ håller i trådarna här nere. Han kommer och berättar för oss om projektet. Vid det här laget har man ju också en tids erfarenhet av hur det går. Mats svarar också gärna på frågor. Det blir en intressant afton i tidens tecken!

    Möte den 17 mars 1995 kl 19.00 på Malmö Högskola
  Marsmötet blir vårt första videomöte. Vi har fått låna en välutrustad möteslokal på LTH:s avdelning i Malmö, sal D 213, Varvsgatan 11H (på Kockumsområdet). Busslinje 21C går strax utanför.

  Före mötet inbjuds vi till en visning av lokalerna. Ni som vill vara med på denna möter i entrén kl 18.20, övriga 18.50.

  Programmet kommer att bestå av de videor som Ni tar med. De bör inte vara längre än 15-20 min och skall vara framspolade till rätt plats på bandet när Du kommer. Ev inleder vi med ett längre huvudprogram.

    Möte den 17 februari 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Kollektivtrafik och trafikmiljö östöver" blir temat för februarimötet. Tommy Book, välkänd öst-resenär och besökare hos oss, kommer och visar bilder och berättar.

    Möte den 20 januari 1995 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi kallar till årsmöte med funktionärsval, följt av av den årliga frågetävlingen. Förra årets vinnare har ställt samman en ny omgång frågor, som Du får pröva dina kunskaper på. Precis som vanligt på januarimötena, alltså!

  Den här kvällen har vi extra mycket tid till de bidrag som Du tar med, så gör det.

  1994

    Julbordsresa den 10 december 1994 till Trelleborg
  Färdväg: Malmö C - Lund - Kävlinge -Lomma - Arlöv -Malmö godsbangård - Lundavägen - Malmö Persborg - Fosieby - Jordholmen - Skytts Vemmerlöv - Trelleborg. Julbord på Trelleborgs Konferenscentrum, i den gamla matsalen från tågfärjan Drottning Victoria.

    Möte den 9 december 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Västkustbanan fortsätter att vara aktuell och kvällens tema. Per Gunnar Andersson leder programmet med flera olika bildserier som ser på banan var och en på sitt vis.

    Möte den 18 november 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Filmer ur DSB-arkivet" blir kvällens tema. Ett urval danska järnvägsfilmer visas - och därtill kanske någon överraskning.

    Möte den 21 oktober 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Hundra Rc-lok - Ett stycke modern historia" blir temat för oktobermötet. Jan Lindahl kommer och visar och pratar till dessa bilder.

    Möte den 16 september 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt semesterbildsmöte. Tag med Dig några bilder, en bildserie eller en filmrulle från sommarens eller tidigare tågupplevelser! I kväll har vi ingen annan punkt på programmet, så tag med!!!

    Möte den 26 augusti 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Bilder och film från DDR och f d DDR blir programmet. Det är Folke Askman och Tom Persson som satt samman programmet. En del 70-tal utlovas!

    Möte den 20 maj 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Majmötets tema blir "Skånska järnvägar - dvs museibanan i Brösarp". Per-Ove Lind från föreningen kommer och visar bilder och berättar.

    Möte den 15 april 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vårt aprilmöte får temat "Jubileum på Isle of Man". Lennart Malmsten kommer och visar bilder från och berättar om alla fem trafiksystemen på den berömda ön.

    Möte den 18 mars 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Den aviserade föredragshållaren Jan Lindahl blev sjuk, varför programmet i stället blev: Föredrag av Lennart Améen. P G Andersson - från det nutida Sverige. Göran Lavesson - Uppland 1974. Tom Persson - 60-talståg och 1067-godståg.

    Möte den 18 februari 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  DSB 1994 blir temat för vårt februarimöte. Erik B Jonsen från Dansk Jernbaneklub, som har nära kontakter med DSB, kommer till oss och berättar och visar bilder om DSB, där det just nu händer mycket. Det lär bli mycket intressant information.

    Möte den 21 januari 1994 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  SJK Skåne kallar till årsmöte med funktionärsval. Efter årsmötesförhandlingarna blir det enligt traditionen tipstävling med järnvägsfrågor, ledd av förra årets vinnare. Därutöver blir det gott tid för dina bilder/filmer - så tag med något!

  1993

    Verksamhetsberättelse 1993
  Antal besökare under året har varit 40-50, som mest närmare 70.

    Julbordsresa den 11 december 1993 på Sjælland
  En traditionell "julbordsresa" till Sjælland. Resan företogs med ordinarie trafikmedel, dels Duo-buss (man kör i provdrift under ett år) i København, dels S-tog och dels privata Lyngby-Nærum Jernbane. Från LNJ:s hållplats Fuglevad var det nära till julbordet på Frilandsmuseets restaurang. 25 personer deltog.

    Möte den 10 december 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Per Gunnar Andersson kommer och berättar och visar bilder på temat "Tjugo år med järnvägshobbyn i Sverige".

    Möte den 25 november 1993 kl 18.55 hos TGOJ Huvudverkstad i Malmö
  SJK Skåne gör ett studiebesök vid f d SJ Huvudverkstad i Malmö, numera TGOJ Underhållsverkstad. Under kvällen ordnas enkel fika till självkostnad. Samling kl.18.55 vid grindarna, S Bulltoftavägen 51, Malmö. Deltagarantalet är begränsat. Med buss tar fu linje 14D (från Gust Ad Torg 18.28 från Värnhemstorget 18.40) till hpl Musketörsgatan.

    Möte den 19 november 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "På fyra spårvidder genom Argentina och Chile" blir temat för vårt novembermöte. Den vittbereste Frank Stenvall står för bilder och kommentarer.

    Möte den 15 oktober 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Nya skånska järnvägar för 100 år sen. Våra välkända medlemmar Gunnar Sandin och Håkan Olsson berättar om var sin bana - Landskrona-Kävlinge och den felande länken mellan Malmö och Simrishamn, sträckan Dalby-Tomelilla.

    Möte den 17 september 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Septembermöte är lika med semesterbildsmöte, precis som det brukar vara.

    Möte den 27 augusti 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Temat blir "Gamla ellok, elmotorvagnar och annat i Tyskland och österrike" - en bildrapsodi över fordon som kunde möta resenären ännu på 1970-talet. Det är Göran Lavessonsom står för ord och bild.

    Möte den 5 juni 1993 kl 19.00 bussfärd utmed MYJ
  SJK Skåne anordnar lördagen den 5 juni en bussfärd utmed järnvägen mellan Malmö och Ystad, som framöver kommer att förändras en hel del. Beslut har fattats att banan skall elektrifieras och arbetet därmed väntas komma igång efter sommaren.

    Möte den 14 maj 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir "Ystadbanan". Innan elektrifieringen börjar sätta sin prägel på linjen skall vi se hur den har sett ut tidigare och idag. Du som har bilder eller film från banan, tag med och visa!

    Möte den 16 april 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Christer Karlsson från Länstrafiken Malmöhus kommer och berättar och visar bilder kring "Pågatågstrafiken 10 år" samt något om framtiden för densamma.

    Möte den 19 mars 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Ånga, Kol och Morötter" är temat för marsmötet. Jan Lindahl berättar och visar diabilder från sin senaste USA-resa.

    Möte den 19 februari 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Järnvägen i Slovakien" är temat för februarimötet. Lennart Carlsson, som hösten 1992 rest runt i den mera okända delen av Tjeckoslavkien, kommer och berättar till sina bilder.

    Möte den 22 januari 1993 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  SJK Skåne kallar till årsmöte med funktionärsval. Förutom förhandlingarna blir det traditionell tipstävling om järnväg.

  1992

    Verksamhetsberättelse 1993
  Mötena har haft 40-50 besökare, som mest 65.

    Julbordsresa den 12 december 1992 Malmö-Klippan ToR
  Julbordsresan genomfördes i samarbete med KLJ, Klippan och företogs med ett extratåg bestående av Y1 1326 "Knut Nihlen", en Skånerunda från Malmö över Lomma-Teckomatorp-åstorp till Klippan och Ljungbyhed. Julbordet intogs på Perstorp Hotell. återfärden till Malmö gick via Hässleholm. 46 personer deltog.

    Möte den 11 december 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Ulf Nilsson visar smalspårsbilder från sydöstra Schweiz, dvs mest från den stora privata järnvägsförvaltningen Rhätische Bahn, som ju har många fascinerande linjer.

    Möte den 20 november 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  BK-Tåg. Christer Lindfors från Nässjö kommer till oss och visar bilder och berättar om det företag, där han arbetar men där han även är en flitig fotograf.

    Möte den 16 oktober 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Från Tanum till Tirano - bilder från norr till söder - blir temat för vår gäst P G Andersson.

    Möte den 18 september 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt består septembermötets program helt och hållet av de bilder/filmer som Du tar med och visar oss andra. Dyk i din samling och sätt ihop en diaserie eller ta med film (ej video). Projektor för för dia, super- och dubbelåtta finns.

    Möte den 21 augusti 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Den nya säsongen inleds med temat Norge. Bengt Widell kommer till augustimötet och visar bilder och berättar.

    Möte den 15 maj 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Temat blir "Polsk ångdrift på sluttampen", och naturligtvis är det Christer Torgersson som visar bilder och berättar.

    Möte den 24 april 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Göran Sewring från Banverket kommer och berättar om dess verksamhet och pågående projekt.

    Möte den 20 mars 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Järnvägsbyggen kring Stockholm är rubriken på välkände Jan Lindahls program. Det pågår ju många stora banjobb kring huvudstaden och Jan kommer att berätta och visa bilder kring dem.

    Möte den 21 februari 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Järnväg i och kring Berlin" blir temat för februarimötet. En verklig Berlinkännare, Tommy Book från Växjö, kommer och berättar till egna bilder.

    Möte den 17 januari 1992 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt består programmet av den årliga tipsfrågetävlingen, sammanställd av förra årets vinnare.

  1991

    Möte den 13 december 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Västkustbanan under omvandling. Lennart Améen kommer och berättar och visar bilder på sitt intressanta tema.

    Möte den 15 november 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Järnvägsintryck från Tjeckoslovakien. Lennart Carlsson, som några gånger förut visat uppskattade bildserier hos oss, kommer igen med bland annat helt färska intryck från en intressant och ganska okänt järnvägsland.

    Möte den 18 oktober 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Skånskt 60-tal på film och bild. Göran Fröjd kommer och visar film och bilder ur sitt innehållsrika arkiv.

    Möte den 20 september 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionsenligt blir det ett möte där Du som medlem visar dina semesterbilder med anknytning till hobbyn. Tag med några dia eller en rulle film och berätta vad Du upplevt!

    Möte den 23 augusti 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 24 maj 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Franska bilder. Alf Arvidsson, som de senaste åren rest och fotograferat en hel del järnväg i Frankrike, kommer och visar bilder och berättar.

    Möte den 19 april 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Temat blir Nordmark-Klarälvens Järnväg, den värmländska 891-banan som nu håller på att avvecklas. Det blir ett samlingsprogram d v s flera olika personer bidrager med sina bildintryck från banan, alltifrån persontrafiktiden på 60-talet och framåt.

    Möte den 15 mars 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Järnvägar väster om Mississippi. Jan Lindahl, som gästat oss flera gånger, har varit i USA igen och visar nu bilder från denna resa.

    Möte den 22 februari 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Film från svenska järnvägar. Janis Priedits, välkänd hos oss för sina filmer, hämtar kvällens program bland sina 60- och 70-talstagningar.

    Möte den 18 januari 1991 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt inleder vi med den årliga tipstävlingen i järnvägsfrågor. Denna kväll brukar det bli lite mer tid än vanligt till de bilder/bilder som Du tagit med.

  1990

    Verksamhetsberättelse 1990
  Mötena har haft ca 50 besökare, som mest 65.

    Julbordsresa den 8 december 1994 i Skåne
  Julbordsresan blir denna gång en järnvägsarkeologisk tur, som avslutas på ett lantligt beläget värdshus. Med hjälp av Svenska Spårvägssällskapets Malmöavdelning buss MSS 50 (Volvo B 657 av 1957 års modell) åker vi från Malmö till Genarp utmed forna MGJ och tittar i lugn och ro på det, som finns kvar av gamla Genarpsbanan, stationshus och annat. Det finns även förhoppning att något av färden skall kunna gå på en bit av den gamla banvallen. Julbordet står sedan dukat på Häckeberga Värdshus, beläget utanför Genarp. Antalet deltagare begränsas av såväl bussens som värdshusets kapacitet till 30 personer.

    Möte den 7 december 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  SJK Skånes 30-årsjubileumsmöte. En av klubbens grundare, Lennart Améen, visar bilder över temat "Vandring efte en skånsk privatbana", en serie 1990-bilder från MSJ (Malmö-Sjöbo-Simrishamn).

    Möte den 16 november 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  DDR-afton. Det blir en hel del film, men även dia, från det nu försvunna landet.

    Möte den 19 oktober 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tema SOEJ, Sölvesborg-Olofström-älmhult. Det blir några diaserier från banan plus en del gamla bilder, bl a av fordon och stationer. Och så hoppas vi kunna erbjuda en intressant överraskning inom ämnet!

    Möte den 21 september 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Semesterbilder. Tag med en serie dia eller en rulle film (vi kan inte visa video) om vad Du upplevt inom hobbyn i sommar eller nån annan gång. Vi har inget annat program - så tag med något att visa!

    Möte den 24 augusti 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Göran Lavesson berättar och visar bilder från "Danska privatbanor på sjuttiotalet".

    Studiebesök den 17 maj 1990 kl 20.00 i Helsingborgs nya terminal
  Studiebesök vid det stora tunnel-, stations- och färjelägebygget i Helsingborg. Vi samlas kl 20.00 vid byggkontoret på Bredgatan 5, strax väster om f d Centralstationens bangårdsområde.

  Jan Björklund, som från kommunens sida håller i bygget, visar oss runt och berättar om bakgrund, byggande, station, färjelägen och tunnel Det blir också en diabildserie om stationen och tunneln och ett bildband om hela bygget.

  Du som inte anmält dig kan ändå vara med - möt bara upp vid tåget i Helsingborg enligt ovan och säg till den SJK-funktionär som finns på plats.

    Möte den 20 april 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Schweiz ur ett låglandsperspektiv" är rubriken på välkände Jan Lindahls bildserie. Tonvikten ligger på de kanske mindre spektakulära men för vardagslivet så betydelsefulla banorna på de höjder där de flesta lever och verkar.

    Extratågsresa den 17 mars 1990 Malmö-Ystad-Simrishamn ToR
  Extratågsresa med Y3 motorvagnståg. SJK Skåneavdelningen genomför i samarbete med Verein Lübecker Verkehrsfreunde (VLV) från Lübeck en extratågsresa Malmö-Ystad-Simrishamn ToR med Y3-tåg, eftersom Y3:orna den 27 maj 1990 försvinner från SJ och de skånska spåren.

  Avgång från Malmö C kl 09.30 och med ankomst i Simrishamn kl 12.10, där det göres ett matuppehåll. återresa kl 14.05 med ankomst i Malmö kl 16.55.

    Möte den 16 mars 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Frank Stenvall kommer och berättar och visar bilder på temat "Stats- och sockerrörsbanorna på Cuba, från ett besök i mars 1989".

    Möte den 16 februari 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Light Rail i Skåne" - ett aktuellt ämne - blir temat för februarimötet.

  Vår medlem P G Andersson sysslar bl a med trafikforskning och är med och tar fram olika projekt, bl a sådana som innehåller planer på spårvägs- och järnvägslinjer. Hösten 89 presenterades bl a just ett sådant light rail-projekt i området kring Lund. Om detta och mycket mer berättar han för oss.

    Möte den 19 januari 1990 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi inleder traditionellt vårsäsongen med vår frågetävling i tipsform om järnväg och vad därtill hör på januarimötet. Denna kväll brukar det bli lite mer tid än vanligt till de bilder/bilder som Du tar med - så gör det!.

  1989

    Verksamhetsberättelse 1989
  Mötena har haft ca 50 besökare, som mest 69.

    Jubileumsresa den 20 december 1989 kl 19.05 Malmö-Limhamn-Malmö
  Jubileumsresa Malmö-Limhamn-Malmö samt besök på Limhamns museum för att där bese MLJ-utställningen. 33 personer deltog.

    Möte den 8 december 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Västkustbanan (Malmö/Helsingborg-Göteborg) blir temat för decembermötet.

    Möte den 17 november 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Från rälsspik till Alfrd Nobel" är rubriken på novembermötet. Det blir en fotografisk lektion i konsten att fånga ögonblick och detaljer i kamerasökaren efter svenska spår...

  Sten-åke Bergholm ligger bakom det hela, så det bör bli en kväll med både intressanta och vackra bilder kring vår hobby.

    Möte den 20 oktober 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Sillabanan 100 år - dvs Malmö-Limhamns jubileum - blir temat för oktobermötet.

  Håkan Olsson - författare till boken om MLJ - kommer och berättar om banan från början och till idag, då den ännu är en i hög grad levande industrijärnväg.

    Möte den 22 september 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mötet med det traditionella sommar- och semesterbildprogrammet.

    Möte den 18 augusti 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Som fortsättning på förra årets augustiprogram (DB motorvagnar) blir det i år en bildkavalkad med de västtyska privatbanornas motorvagnsmateriel sådan den tog sig ut främst på 1970-talet inför Göran Lavessons kamera.

    Möte den 26 maj 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Sjuttiotalets englska järnvägar blit temat för vårsäsongens sista möte. Det är Göran Thomasson som kommer och visar bilder.

    Möte den 21 april 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  En representant från styrelsen kommer och informerar om aktuella SJK-frågor, bl a vårt Sb-lok.

    Möte den 17 mars 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "The little red caboose ain't dead yet" (än rullar den lilla röda caboosen) kallar Jan Lindahl sin bildserie från en USA-resa hösten 1988.

    Möte den 17 februari 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Bevarade ånglok i Sverige är ämnet för februarimötet. Bengt Gustavsson visar bilder på och berättar om kvarvarande ånglok i vårt land - såväl rullande som uppställda.

    Möte den 20 januari 1989 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt är det vinnaren av förra årets frågetävling som satt samman en ny tipsomgång med järnvägsfrågor till oss. Kom och tävla!

  1988

    Verksamhetsberättelse 1988
  Antal besökare under året har varit 42-82, i genomsnitt 58.

    Möte den 9 december 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens rubrik blir "Öresund Runt". Lennart Améen har ju på höstens möten uppmanat er medlemmar att göra en liten bildserie på detta tema.

  Ni som har följt uppmaningen tar alltså med era bilder, och så får vi andra se dem med era egna och Lennarts kommentarer. Det bör ble en omväxlande afton - ämnet kan ju hanteras på väldigt många olika sätt!

    Möte den 18 november 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Programmet kommer att handla om svenska rälsbussar i Danmark, både om själva fordonen och deras miljö. Det är klubbmästaren som berättar till egna och lånade bilder.

    Möte den 28 oktober 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Krösatågen - idé - start - utveckling - framtid? Vad händer med våra länsjärnvägar i framtiden? Länstrafikchefen i Jönköpings län, Ingemar Lundin, kommer och berättar och visar bilder.

    Möte den 16 september 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi ägnar hela kvällen åt era semesterbilder eller andra bilder med anknytning till hobbyn.

    Möte den 19 augusti 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir "Försvunna motorvagnstyper på tyska spår", och det har viss anknytning även till oss och våra närmaste grannländer. Det är Göran Lavesson som visar bilder och berättar.

    Resa den 4 juni 1988 längs Ystadbanan
  En järnvägsbunden busstur, som avser att studera och fotografera stationer, men även tåg på såväl linje som stationer.

    Möte den 27 maj 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mötets tema blir Industribanor. Janis Priedits, känd kännare på området, kommer och visar bilder och troligen även film.

    Möte den 15 april 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Smalspåriga Halmstad-Bolmens järnväg (1067 mm) blir temat för aprilmötet. På sin tid var det en av verkligt idylliska småbanorna.

  Jan Arvhult från Eskilstuna har sysslat mycket med banan och bl asatt ihop en bildserie med både trafikbilder och mera sentida intryck. Det blir alltså en livfull skildring av gamla HBJ som Du får ta del av.

    Möte den 18 mars 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På breda och smala spår i Portugal är temat för marsmötet. Jan Lindahl kommer och visar portugisiska bilder. Du minns väl de de fina USA-bilder han visade vid sitt förra besök hos oss?

    Möte den 19 februari 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Filmer ur SJ Arkiv visar vi på februarimötet. Ur det just nu begränsade urvalet visar vi en film om säkerhetstjänst och tågföring hos SJ på 40-talet, elinvigning på SWB, journalfilmer om SJ från 1955, försökssprängning av ånglok (bl a MTJ-tank) och så filmen om Karlshamn-Vislanda-Bolmen inför förstatligandet. En intressant nostalgisk afton!

    Möte den 22 januari 1988 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Programmet är den årliga traditionella tipsfrågetävlingen inom vårt hobbyämne. Förra årets vinnar, Ulf Nilsson, har satt samman frågorna. Kom med och tävla!e

  1987

    Verksamhetsberättelse 1987
  Antal besökare under året har varit 43-64, i genomsnitt 51.

    Möte den 11 december 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Lennart Améen kommer till decembermötet och berättar och visar bilder över ämnet "Gatubanor i Norden".

    Möte den 20 november 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Sydafrikanska ånglok. Göran Enqvist kommer och berättar och visar bilder från den mycket tunga trafiken kring DeAar, Kimberley, Bloemfontain och andra platser, det är alltså inte fråga om utfärdsbilder...

    Möte den 16 oktober 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi gör ett avsteg från våra principer och ägnar oss åt lokaltrafik. Det är ju inte varje år stadens spårvägar fyller 100 år. Men det gör ML och dess föregångare 1987!

  Så vi visar en diaserie över ämnet "100 års lokaltrafik i Malmö", där hästspårvagnarna, hästomnibussarna, de elektriska spårvagnarna och bussarna visas i sin miljö. Lite stadshistoria får vi på köpet.

    Möte den 18 september 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt ägnas mötet åt de sommar- eller semesterbilder eller -filmer som Du tagit med för att visa oss andra.

    Möte den 21 augusti 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Österrikes järnvägar 150 år. Under den rubriken visar Göran Lavesson en diaserie, vars tonvikt dock ligger mera på dagens järnvägstrafik i österrike än på själva jubileumsfirandet.

    Möte den 22 maj 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  BLHJ - Bjärred - Lund - Harlösa järnväg - blir temat för majmötet. En arbetsgrupp i Lund, som bl a har tagit fram en bok över samma ämne, berättar och visar bilder. Dessutom visas en intressant film från Lund-Bjärredslinjen under persontrafiktiden!

    Resa den 11 april 1987 med X9-sätt
  SJK Skåne anordnade en resa med ett X-9-sätt Malmö-Hässleholm-Kristianstad-Perstorp-Helsingborg C-Kävlinge-Lomma-Malmö inför fordonstypens försvinnande från Skåne. I den uppskattade resan deltog 89 personer.

    Möte den 9 april 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Skånska industribanor genom tiderna - det är rubriken för vårt aprilmöte. Det är ingen mindre än Yngve Holmgren som kommer och berättar och visar bilder.

    Möte den 20 mars 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi får besök av Svenska Motorvagnsklubben som berättar om sin verksamhet, bakgrund och framtidsplaner. Med tanke på hur mycket som hänt på motorvagnsfronten på senare tid så bör det bli intressant.

    Möte den 20 februari 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Det stora landet i väster, USA är ämnet för februarimötet. Jan Lindahl, Stockholm, kommer och visar bilder från flera besök där.

    Möte den 16 januari 1987 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årsmöte. Efter funktionärsvalen är det dags för årets frågetävling i tipsform, sammansatt av förra årets vinnare, Bengt Widell. Därefter visar vi de bilder/filmer som Du tagit med.

  1986

    Möte den 12 december 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Lennart Améen kommer och berättar och visar bilder över ämnet "Järnvägen i svenskt landskap".

    Möte den 21 november 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årets många järnvägsjubileer - Malmö-Trelleborg, Malmö-Billesholm, Lund-Kävlinge, Kristianstad-åhus, Hästveda-Karpalund, Immeln-Glimåkra, Holjebanan m fl - blir temat för novembermötet.

    Möte den 17 oktober 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Till oktobermötet kommer en verklig veteran i vår hobby, Lennart Welander från Lidingö, och berättar över ämnet Sveriges 600 mm-banor.

    Möte den 19 september 1986 kl 19.00 i Kompanisalen i Malmö
  Årets semesterbilder är det traditionella temat för septembermötet.

    Möte den 15 augusti 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "10 år med järnvägshobbyn i Sverige" handlar det om på augustimötet. Det är Per Gunnar Andersson från Lund som berättar till egna bilder.

    Möte den 23 maj 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Till sommaren försvinner Y7:orna för gott från Malmö. Därför blir mötestemat just rälsbussen (Y6, Y7, Y8 med släp) i Skåne.

    Möte den 25 april 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Australiens järnvägar handlar det om på aprilmötet. Sten Jönsson var där ute nyligen och han kommer att visa bilder och berätta. Han svarar gärna på frågor också.

    Resa den 12 april 1986 farväl till Y7 i Skåne
  Den 1 juni 1986 försvinner SJ:s Y7-motorvagnar från Skåne. För att än en gång kunna bjuda på en extratågsresa med dessa fordon på skånska spår arrangerar SJK Skåne lördagen den 12 april 1986 en tur över några olika sträckor, varav två är godsbanor, i västra Skåne. Tåget körs med två SJ Y7:or och platsantalet uppgår till drygt 90.

  Avg Malmö C 09.00, till Dalby, sedan via Lundavägen - Malmö Godsbangård - Arlöv - Lomma till Kävlinge, Teckomatorp, Helsingborg C, Helsingborg F, åstorp, Eslöv, Lund, ankommer Malmö 17.45. På flera delsträckor blir det såväl trafikplatsuppehåll som fotokörningar. I Kävlinge görs måltidsuppehåll.

    Möte den 21 mars 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Göran Lavesson visar bilder på ämnet: "1976 - för 10 år sedan - för inte så så särskilt länge sedan, men likväl för ett gott tag sedan, när man ser bilder med tåg från det året".

    Möte den 21 februari 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Intryck och bilder från Polen" heter programmet på februarimötet. Christer Torgersson står för bilder och kommentarer. Det kommer att handla om ånglok och om den aktuella trafiksistuationen i Polen.

  Dessutom får vi de en del bilder från ånglokskörningarna vid det tyska 150-årsjubileet i somras.

    Möte den 17 januari 1986 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årsmöte. Förutom årsmötesförhandlingar blir det - som brukligt - en tipstävling, sammansatt av förra årets vinnare, Sten Jönsson.

  1985

    Möte den 13 december 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Lars-Olof Lind kommer och berättar om Siljansbanan och SJK-boken om denna järnväg i hans gamla hemtrakter.

    Möte den 15 november 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Lennart Améen visar bilder och talar över ämnet "Västkustbanan i år". Alltså en intressant afton i sikte.

    Möte den 18 oktober 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Tysklands järnvägar fyller som bekant 150 år i år och blir temat för oktobermötet. Vi kommer att visa två DB-filmer, "Historische Dampflokfilme" med scener från 1914, 1927, 1933-37 samt "Die Hunderjahrfeier" från 100-årsjubileet 1935. Vidare har Göran Lavesson gjort en helt färsk bildserie som mest handlar om händelserna kring årets 150-årsjubileum.

    Möte den 20 september 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Septembermötet blir som brukligt medlemmarnas eget möte, då vi fyller hela kvällen med vad Du har tagit med av sommarens bilder eller nåt annat som Du gärna vill visa.

    Möte den 16 augusti 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  "Tåg på bild" blir temat för augustimötet. Sten-åke Bergholm från Huskvarna kommer och visar oss dia-bilder från såväl Skåne som Småland, och även från andra landsdelar. Du har säkert sett hans fina bilder, bl a har han tagit flera omslagsbilder till Tåg på senare år.

    Möte den 24 maj 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Majmötets tema blir de många stundande nedläggningarna på SJ-nätet över praktiskt taget hela landet. Göran Lavesson har satt samman en bildserie som tar oss runt till de olika bandelarna. Kanske som ett avsked, kanske som en rad tips i sista stund inför Din avskedsresa. I varje fall ett svenskt vårprogram, om än med en vemodig underton.

    Möte den 19 april 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På aprilmötet kommer Ulf Nilsson & Co och visar vinterbilder från järnvägarna i Schweiz - en ny variant på ett intressant ämne.

    Möte den 15 mars 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir smalspår i alla dess former, i alla länder, med eller utan persontrafik. Vi satsar helt på att Du tar med en liten bildserie eller en filmrulle som handlar om just smalspår och medlemsmaterialet fylla hela kvällen.

    Möte den 15 februari 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Till februarimötet kommer Lennart Serder från Sydvästa Skånes Kommunalförbund (SSK) och berättar på temat "Två år med pågatågen". Det blir alltså en uppföljning av hans besök hos oss då SSK-tågtrafiken var helt ny för två år sen. Det blir även en frågestund på dagens tema.

    Möte den 18 januari 1985 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årsmöte. Förutom funktionärsval så står den årliga frågetävlingen på programmet - med förra årets vinnare André Raab som ledare. Därefter visar vi Dina medförda bilder eller filmer.

  1984

    Julbordsresa den 8 december 1984
  Med vanans makt planeras även för julen 1984 en julbordsresa av SJK Skåne. Den bör kunna äga rum lördagen den 8 december 1984 och som resmål står denna gång Ystad, där julbordet förutsätts kunna intagas på återöppnade Hotell Continental du Sud. Resa till och från Ystad företas med ordinarie tåg, Malmö avgång 09.33, Ystad ankomst 10.32 samt Ystad avgång 14.30, Malmö ankomst 15.29.

    Möte den 7 december 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Skånska stationer 1984 (järnvägs-, alltså) blir ämnet när Lennart Améen på decembermötet kommer och visar bilder för oss. Som ofta förr bör det bli en gemytlig och givande dialog mellan föreläsare och publik.

    Möte den 16 november 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Bl a med anledning av Trelleborg-Sassnitzledens 75-årsjubileum som tågfärjeled kommer vi på novembermötet att få besök av ledningen för SJ färjedrift. Det blir en afton med ett ganska allmänt grepp om ämnet - lite för var och en - både om forntid, nutid och framtid.

    Möte den 19 oktober 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  BKB:s breddning fyller 30 år i år, och det blir temat för vårt oktobermöte. Vi kommer att låna SJs gamla BKB-film och breddningsfilmen från 50-talet. Ev passar vi på att visa yterligare någon SJ-film med aktuell anknytning. Och så räknar vi med att Du tar med dig något i dia- eller filmväg som gärna får ankyta till kvällens tema.

    Möte den 21 september 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt blir septembermötet medlemmarnas afton. Ta med dia eller film från den gångna sommaren eller något annat ur Dina gömmor - det ställs inga stora krav på det material som visas en sån här kväll - ju fler som har material desto mer omväxlande blir det hela.

    Möte den 17 augusti 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vincent Kärager kommer och berättar om sitt eget privata järnvägsmuseum i äsperöds f d stn vid YEJ. Det bör bli ett underhållande program.

    Möte den 18 maj 1984 kl 18.00 med utfärd på MLJ
  Majmötet kombineras med en utfärd med KLJs ångtåg på Malmö-Limhamns Järnväg. Dragkraft blir sannolikt deras S-lok.

  Vi samlas vid Malmö V f d station (S Neptunigatan 1) för avfärd kl 18.15 mot Limhamn. Efter resan håller vi möte med just MLJ som tema.

    Möte den 13 april 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Det småländska smalspåret dvs linjen Växjö-Hultsfred-Västervik blir temat för aprilmötet. Det blir dia och kanske även film från banan i såväl något äldre som i nyare tid.

    Möte den 16 mars 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Finland, närmare bestämt VR (finska SJ) blir temat på vårt marsmöte. Mikko Alameri från VR kommer och berättar (på svenska, förstås) om järnvägarna i hans hemland. Det bör bli en givande kväll med aktuell information om vårt östra grannland som vi skåningar kanske inte besöker så ofta.

    Möte den 17 februari 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mitt i vintermörkret och de eventuella snöstormarna kommer Johnny Meijer från ASEA Traction och håller iransk afton med bilder från leverans- och provturer med ASA Rc4-lok för tjänst mellan Iran och Sovjet.

  Vi får se bilder av en för oss mycket ovan järnvägsmiljö. Föredraget har redan hållits i annat SJK-sammanhang och har blvit mycket uppskattat. Till vårt möte har Johnny åter varit i Iran och aktualiserat sitt material.

    Möte den 20 januari 1984 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årsmötet hålles traditionellt i januari. Förutom funktionärsval blir det som brukligt en järnvägsfrågetävlan, ledd av förra årets vinnare. På januarimötet brukar det bli extra mycket tid till de bilder eller filmer som Du tycker att vi andra också skall få se.

  1983

    Julbordsresa den 10 december 1983
  Vi håller på traditionen och genomför även inför julen 1983 en julbordsresa. Vi åker ordinarie tåg (och färja) på såväl den svenska som den danska sidan och det blir det sistnämnda, som vi tar oss an julbordet. Med X10-tåg från Malmö till Helsingborg och tågfärja över sundet fortsätter vi därefter på "Lille Nord", Helsingør-Hillerød, numera - och dessutom endast för kort tid framöver - sista tillhåll för DSB:s gamla motorvagnar litt Mo. Från Hillerød åker vi med privata Gribskovbanen till Gilleleje, där vi räknar med att äta julbord på passande Kro. Efter maten tar den andra privatbanan i Gilleleje, Hornbækbanen HHGB, som för oss åter till Helsingør. Med färja och X10-tåg återvänder vi mot Malmö.

    Möte den 9 december 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Den svenska standardrälsbussen från 50-talet. Det kommer alltså att handla om Yc06 eller Y6 som typen numera heter.

    Möte den 18 november 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På novembermötet ger Lennart Améen oss under rubriken "Skånska Stambanan 1983" årsfärska intryck och bilder från skånedelen av södra stambanan.

    Möte den 21 oktober 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  SJ nya tågfärja Trelleborg blir huvudämnet på oktobermötet. Vår medlem Sigurd Lindwall visar sin film om färjan - han var med redan på varvet i Landskrona.

    Möte den 23 september 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Det traditionella septemberprogrammet - Medlemmarnas egna semesterbilder.

    Möte den 19 augusti 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Augustimötet handlar om järnvägarna i Belgien, Holland och Luxemburg. Det är Alf Arvidsson som visar bilder och berättar.

    Möte den 20 maj 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir bilder och film från SJK:s resor under 25 år.

    Resa den 16 april 1983 med X7-motorvagn Malmö-Halmstad-Markaryd-Malmö
  Resa med extratåg X7-motorvagn Malmö-Lomma-Kävlinge-ängelholm-Halmstad-Markaryd-Hässleholm-Malmö.

    Möte den 15 april 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Produktionsområdeschefen Sigurd Lindwall vid SJ i Malmö kommer och sätter oss in i hur SJ är uppbyggt under rubriken "Ny organisation vid SJ".

  Vi tror att det kan vara nyttigt att veta hur SJ fungerar innanför murarna, hur man klarar sig utan stins osv - så låt Dig inte skrämmas av att det kanske låter lite torrt.

    Möte den 28 mars 1983 kl 19.00 på Tekniska Museet i Malmö
  SJK Skåne firar SJK:s 25-årsjubileum. Vi planerar att celebrera de 25 åren med en enkel måltid och efterföljande bild- och filmvisning på Tekniska Museet i Malmö.

    Möte den 18 mars 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Göran Lavesson svarar på frågan: Privatbanor i Västtyskland - finns det? Svaret ges i huvudsak i bildform.

    Möte den 18 februari 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Den nya trafiken i SV Skånes Kommunalförbunds regi blir mötets tema. Trafikplanerare Lennart Serder från SSK gästar oss och berättar om bakgrunden till och de första erfarenheterna av den nya tågtrafiken. Vi kommer att få se bilder från tiden före och efter omläggningen.

    Möte den 21 januari 1983 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årsmöte. Förutom funktionärsval blir det traditionell frågestävling ledd av 1982 års vinnare.

  1982

    Möte den 10 december 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Bland annat som en uppföljning av vad vi fick se vid studiebesöket vid Köpenhamns lokstn i somras kommer en av den nyare tidens aktiva järnvägsfotografer, Erik Buus från Köpenhamn, och visar oss dagens DSB i diaform. Det bör bli en både gemytlig och intressant säsongsavslutning.

    Möte den 19 november 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mötet skall försöka ge svar på frågan: Vad gör egentligen SJK Småbaneavdelning? Dess klubbmästare Ulf Fjeld kommer ner och försöker med hjälp av dia- och ev filmillustrationer belysa den omväxlande verksamhet som man bedriver. Det bör bli många skiftande intryck från studiebesök, utfärder mm i intressanta miljöer.

    Möte den 15 oktober 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mötet kommer att handla om f d Blekinge Kustbanor, BKB. Bengt Gustavsson kommer att visa dia och berätta om den omväxlande trafiken under 70-talet. Dessutom gör vi en uppföjning bakåt i tiden med äldre material, mest bilder.

    Möte den 17 september 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt ägnas mötet åt medlemmars sommarupplevelser, fångade på dia eller film. Tag med nånting. Du också!

    Studiebesök den 28 augusti 1982 kl 19.00 vid ASEA i Helsingborg
  ASEA hälsar SJK Skåne välkomna till ett studiebesök vid tillverkningen av de nya X10-tågen för regionaltrafiken i västra Skåne lördagen den 28 augusti 1982 på förmiddagen i Helsingborg.

  Besöket inleds med information över en förmiddagsfika, varefter vi under sakkunnig ledning får se tillverkningshallen med det eller de tågsätt som just då är på gång. Besöket avslutas så att du hinner ta bussen och hinna till tåget mot Lund och Malmö med avgång Helsingborg C 12.30.

    Möte den 20 augusti 1982 kl 19.00 med samling vid Kävlinge station
  Augustimötet utgörs av ett besök hos SJ banavdelning och har tema "Spår och spårförnyelse". Mötet äger rum i Kävlinge. Vi samlas kl 19 framför stationen i Kävlinge och får under ledning av baningenjör åke Johansson se på denna utrustning som man använder för arbete med spåret.

  Därefter tar vi oss till Hantverksföreningen för att få utförligare information med bilder och kommentarer.

    Studiebesök den 12 juni 1982 kl 19.00 på Köpenhamns lokstation
  Köpenhamns lokstation befinner sig under total ombyggnad, och vi kommer vid besöket att få se en synnerligen modern anläggning för rationell skötsel och reparation av lok. Vidare kommer vi att se bl a det nya dieselloket litt ME.

  Samling vid flygbåtarnas tilläggsplats i Köpenhamn kl 10.15 lördagen den 12 juni 1982.

    Möte den 14 maj 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir NKlJ (Nordmark�Klarälvens Järnvägar), det elektriska smalspåret i Värmland. Hans Karlsson från Forshaga kommer och berättar och visar film och bilder.

    Möte den 16 april 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kvällens tema blir USA. åke Andersson & Co har varit "over there" och kommer att visa bilder och berätta.

    Möte den 19 mars 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Christer Torgersson visar såväl färska som litet äldre bilder om ångdrift i östtyskland. Passa på att se dessa bilder av stora ånglok i reguljär drift!

    Möte den 19 februari 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi ser på gamla vinterfilmer ur SJ arkiv, och därefter hoppas vi att Du svarar för programmet med film eller diabilder. Gör en insats och tag med något som Du tror att vi andra har intresse av!

    Möte den 15 januari 1982 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt inleder vi det nya året med årsmöte med funktionärsval. Likaså traditionellt har förra årets vinnare sammanställt en frågetävling i bildform.

  1981

    Möte den 10 december 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Klubbens grundare, Yngve Holmgren kommer och pratar vidare om skånska pivatbanor. Vi tror att det blir en god årsavslutning i gemytets tecken.

    Möte den 20 november 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  SJ 125 år i Malmö
  Vi är glada att kunna presentera Hasse Jansson från SJ i Malmö, som kommer att prata lite om det lokala 125-årsjubileet som firades i september, och så kommer vi att få se en del av det intressanta bildmaterial han under åren samlat ihop från såväl Malmö C som andra SJ-anläggningar i trakten - med andra ord både järnvägs- och stadshistoriskt värdefulla bilder. Ni som missade bildutställningen vid det lokala jubileet får nu chansen att se den i möteslokalen.

    Möte den 16 oktober 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Oktobermötet bjuder på 'lite' udda ämnen.

  De smalspåriga järnvägarna på ostfrisiska öarna presenteras i bild och ord av Göran Lavesson och Tom Persson.

  En historisk bildserie om Lettlands järnvägar under tiden 1918-1940 får vi också se. Det är Janis Priedits som visar såväl smal- som normal och bredspåriga motiv.

    Möte den 18 september 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Som vanligt ägnar vi septembermötet åt Dina egna sommarbilder - eller filmer. Tag med Dig bildskörden från sommarens resor eller från SJ:s 125-årsjubileum. Låt oss inte upprepa den lätt pinsamma materialbrist som uppstod vid förra årets semesterbildsmöte.

    Möte den 21 augusti 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Ragnar Odéen från SJ Tågfärjeavdelning kommer att berätta om tågfärjetrafikens utveckling.

    Möte den 15 maj 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Inför sommaren är det naturligt att mötestemat blir "Resor i Sommarsverige". Vi ordnar några fasta inslag på temat och hoppas att ni som kommer till mötet tar med er dia eller film som också passar in.

    Studiebesök den 28 april 1981 vid Malmö C
  Studiebesök vid Malmö C planeras. Eventuellt får vi se bx med SNAP mm, tågex med bl a det datoriserade skyltningssystemet och eventuellt även det gamla ställverket från 20-talet och dess avlösare som redan delvis har tagits i bruk.

    Möte den 24 april 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Erik B Jonsen från Köpenhamn kommer och berättar om DSB:s utvecklingsplaner fram till 1990, vilka omfattar bl a ett stort elektrifieringsprojekt, hastighetshöjningar och annorlunda stationsutformning. Ett utmärkt tillfälle att få reda på vad som kommer att hända inom modern järnvägsdrift bara 40 minuters sjöresa från oss.

    Möte den 20 mars 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Per-Gunnar Andersson & Co kommer att visa bilder från "järnvägar i norr", bl a Inlandsbanan.

    Möte den 13 februari 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  En temakväll byggd på filmer ur SJ arkiv, förmodligen över ämnet "Att resa".

    Möte den 16 januari 1981 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  årsmöte. På programmet: Klubbmästar- och andra funktionärsval och så förstås den traditionella järnvägsfrågesporten, sammansatt av förra årets vinnare Lennart Améen. Det bör bli en intressant "frågestund".

  1980

    Verksamhetsberättelse 1980
  SJK Skåne har under 1980 hållit 10 möten. Antal besökare under året har varit 41-64 med ett genomsnitt på 52.

    Julbordsresa den 14 december 1980
  En uppskattad bussrundtur till Malmö hamnbangårdar genomfördes i strålande solsken. Avslutningsvis intogs gemensam jubileumsmåltid på Centralens Restaurang i Malmö.

    Möte den 12 december 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  20-årsjubileet präglar även decembermötet. Vi visar en dia- och filmkavalkad över de gågna årens aktiviteter i form av resor m m .

    Möte den 14 november 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Bo Gyllenberg har under flera år rest runt i Ungern, och han besöker oss och visar sina bilder därifrån. Det blir ganska blandat - såväl smalspår som normalspår, såväl ånga som modernare driftformer.

    Möte den 17 oktober 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Två representanter från SJK styrelse besöker oss för en diskussion över ämnet "SJK inför 1980-talet".

    Möte den 12 september 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På septembermötet visar vi medlemmarnas egna semesterbilder/filmer. Tag ett krafttag och plocka med Dig en liten bildserie eller film från sommarens resor (eller från något annat tillfälle).

    Resa den 6 september 1980 Kristianstad-Hässleholm och Kristianstad åhus.
  Under medverkan av museiföreningen östra Skånes Järnvägar i Kristianstad kördes med ellok Du 109 mellan Hässleholm och Kristianstad samt med ånglok S 1260 mellan Kristianstad och åhus.Dessutom insattes även motorloket Hamnen II som dragkraft mellan Södra och C i Kristianstad.

    Möte den 15 augusti 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Alf Arvidsson kommer att visa bilder från och berätta om schwiziska privatbanor - ett område med många såväl gammalmodiga som moderna inslag.

    Möte den 9 maj 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Utredningssekreterare Bertil Sturesson från Helsingborg (verksam inom Helsingborgs kommun och NSK) kommer att informera i ämnet "Framtida järnvägstrafik i nordvästra Skåne" och visa bilder därtill. Det är ju synnerligen aktuella frågor det rör sig om, och vi hoppas att det uppkommer en spontan diskussion. Det blir i alla fall tillfälle till frågor!

    Möte den 18 april 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vår värd från julbordsresan, redaktören för Dansk Jernbaneklubs tidning m m, Ole-Chr M Plum från Tølløse kommer och berättar och visar dia och film från Holbæk Privatbaner, främst Høng-Tølløse-banan. även om vi ijulas upplevde banan med snöhinder så kommer det inte bara att handla om HTJ i vinterskrud, även om snöröjning mm skildras i intressanta bilder. Bered er på en gemytlig afton kring en liten dansk privatbana!

    Möte den 21 mars 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Henrik Åkesson kommer och visar färska järnvägsdia från USA, främst från trakten kring Chicago.

    Möte den 15 februari 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Janis Priedits kommer att visa film på temat "Svenskt smalspår, 891 och 1067 mm". Ett program med en hel del historska återblickar.

    Möte den 18 januari 1980 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årsmöte med funktionärsval.

  Efter fika visning av medlemmarnas medförda bilder/filmer.

  1979

    Verksamhetsberättelse 1979
  Antal besökare under året har varit 41-64 med ett genomsnitt på 52.
  Resemän under året har varit Göran Lavesson och Jan-Anders Wihrén.

    Julbordsresa den 15 december 1979 till Høng på Sjælland
  Julbordsresan, med 20 deltagare, gjordes med ordinarie båt och tåg i snöväder från Malmö till Høng på västra Sjælland. Vid resmålet intogs ett stärkande julbord. Hemresan på danska privatbanan HTJ [] kryddades med ett par ordentliga fastkörningar i snödrivorna.

    Möte den 14 december 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  E W Dancker-Jensen, känd dansk järnvägsentusiast och verksam vid Jernbanemuseet vid DSB, kommer och pratar och visar bilder och film över ämnet "ångdrift vid järnvägarna i Danmark". En intressant och underhållande afton i decembermörkret utlovas!

    Specialmöte den 23 november 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kungsleden - 70 år med tågfärjor
  Med anledning av att det i år är 70 år sedan tågfärjetrafiken inleddes mellan Trelleborg och Sassnitz anordnar SJK Skåne en specialafton med filmer från SJ filmarkiv.

  Vi räknar med att kunna visa följande filmer: Trelleborg - Porten mot kontinenten, Världens längsta elektrifierade järnväg (1942), Statssekreterare Kleinmanns besök (1940), Tågfärjan Starkes hemtransport (1943), Direktsovvagn Stockholm-Warszawa (1946), Resan till Polen (1946), Sassnitzexpressen (1951), m/s Trelleborg (1958), Med kurs på kontinenten (1958).

  I övrigt disponeras mötet som ett vanligt SJK-möte. En mindre avgift (13:-) till täckning av lokalhyran uttages.

    Möte den 16 november 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  SJ filmarkiv har lovat att göra en djupdykning i sina katakomber och låna oss några filmer om tågfärjeleden Malmö-København med m/s Malmöhus - ett ämne med synnerligen aktuell anknytning i de nu aktuella diskussionerna om en ny tågfärjeled i öresund. Dessutom får vi låna en 30-talsfilm från Malmö hamn vari en del trafikscener bör förekomma.

    Möte den 19 oktober 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kjell Aghult från Hallsberg kommer att berätta inom sitt favoritområde, bana och byggnader. Denna kombination av sakkunskap och berättarförmåga bör ge en utbytesrik kväll för alla järnvägsintresserade. Bildillustrationer i form av bl a dia.

    Möte den 21 september 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Järnvägar i Indien blir ämnet för septembermötet. Roland Hansson var där 1978 och fotograferade tillsammans med en filmande kompis. Kombinationen av bilder och film bör ge en verkligt intressant kväll.

    Resa den 7-9 september 1979 i norra DDR
  Den 7-9 september besöktes norra delen av DDR av 23 SJK-medlemmar. Dessa fick uppleva ånga på kvarvarande smalspår i denna del av landet, dels banan Bad Doberan-Külungsborn, dels banan Putbus-Göhren på Rügen. Redeledare för DDR-turen var Lars Holm.

    Resa den 2 september 1979 till äsperöd station
  På äsperöds station finns en mycket intressant samling järnvägsföremål från kanske främst Ystadbanorna, men även från annat järnvägshåll. Stationens nuvarande ägare, Vincent Kärager, inbjuder SJK Skåne (och andra SJK-are också) att komma och se på sakerna söndagen den 2 september.

  Från Malmö C 09.42, Till Ystad 10.45, Från Ystad 11.20, Till äsperöd 11.50, Från äsperöd 14.35, Till Ystad 15.14, Från Ystad 15.26, Till Malmö C 16.25. Samling vid Malmö C, lokalstationen, senast 09.20.

  Måltidsfrågan ordnas som ett kytkalas, där Vincent i äsperöd står för kaffe eller annan svagare måltidsdryck. Tag själv med något ätbart, åtminstone till Dig själv. 15 medlemmar gjorde turen.

    Möte den 17 augusti 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Lennart Améen kommer under rubriken: "1854 års trafikpolitik för Sveriges järnvägar" ge oss en bakgrund till järnvägsutvecklingen i landet och varför saker och ting ser ut som dom gör. Bered er på en fängslande skildirng!

    Möte den 18 maj 1979 kl 19.15 i Barsebäcks f d station
  Årets sista vårmöte flyttar vi utanför stan till Barsebäckshamns f d station. Huset disponeras av järnvägsfolk som sommarbostad. 1979 blir sista sommaren, och vad som händer sen är oklart.

  Program? Ja, vi skall försöka följa det forna spåret till hamnen och när mörkret lagt sig visas dia från den nedlagda linjen Kävlinge-Sjöbo - dock ej från trafiktiden. Tag gärna med någon vårlig diaserie!

    Resa den 5-6 maj 1979 kl 19.15 motorvagnståg på HNJ-nätet
  Den 5 och 6 maj genomfördes en resa med extra motorvagnståg på större delen av det forna HNJ-nätet [Halmstad-Nässjö Järnvägar] i Småland, Halland och Västergötland. även godsbanan Torup-Hyltebruk befors. Ca 100 personer deltog i resan, som även omfattade studiebesök vid lokstationen i Nässjö och Halmstad.

    Möte den 20 april 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Göran Lavesson kommer att visa bilder från och berätta om linjen Eslöv-Ystad under sjuttiotalet.

    Möte den 16 mars 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På programmet står visning av järnvägsbilder från USA:s sydstater under 70-talet. Det är vår tyske gäst hr Kemp som står för programmet.

    Möte den 16 februari 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Maskiningenjör Gösta Weiborn - för många av oss järnvägsentusiaster ett välkänt namn - att till bilder kåsera om bl a sin tid vid lokstationen i Ystad. Vi gläder oss åt besöket, och önskar alla järnvägsintresserade välkomna.

    Möte den 19 januari 1979 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Traditionellt brukar första mötet innehålla klubbmästareval och en liten frågetävling i dia-tipsform. Och det finns på den punkten inget skäl att frångå traditionen.

  1978

    Möte den 15 december 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi får besök av vår ordförande Dan van Beerlekom. Han berättar lite om sitt arbete - dels inom SJ med övergripande tidtabellsplanering - dels inom SJK som ordförande. Räkna med goda möjligheter till klubbinformation, och ställ gärna själva frågor!

    Möte den 17 november 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Huvudprogrammet blir lokalt präglat - Yngve Holmgren kommer ner från Kristianstad och pratar om gamla skånska järnvägsmiljöer, och han även med sig illustrerande diabilder.

  Efter pausen visas film och dia från östtyska smalspårsbanor i Harz och kring Zittau med uteslutande ånglok som dragkraft i tågen.

    Möte den 20 oktober 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  På programmet står bilder med kommentarer till ämnet "Tågfärjetrafik mellan England och kontinenten". Ett annorlunda, men intressant ämne.

    Möte den 15 september 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vi ägnar hela mötet åt bilder från sommarens resor. Tag alltså med Dig de då förhoppningsvis ramade semesterbilderna! även Du som filmar bör plocka med Dig någon rulle.

    Möte den 19 augusti 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Jan-Anders Wihrén kommer att visa bilder från och berätta om järnvägar i Bergslagen, d. v. s. NBJ [Nora Bergslags Järnväg] och HFJ [Hällefors�Fredriksbergs Järnvägar]. Fika i vanlig ordning. Till "fria timmen" efter fika ber vi Dig att ta med något eget bidrag, t. ex. en diaserie eller helt enklet några bilder Du vill visa och berätta kring.

    Möte den 19 maj 1978 kl 19.00 hos SSA i Arlöv
  Majmötet ersättes av ett besök vid SSA i Arlöv, som kanske visar sina spåranläggningar och kanske främst de båda växelfordonen, elackumulatorloket (AEG 1959-1917) och lokomotorn (Bjurström typ 8 tvnr 81/1930).

  Därefter blir det fika och sedan visning av SJ-filmer med anknytning till bettransporter och bethantering.

    Möte den 21 april 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Höghastighetståg i bl a Sverige och Rc i USA (Amtrak X 995) kommer april-mötet att handla om. Det är Evert Andersson från Västerås (ASEA) som kommer att berätta till bl a egna bilder från X15-proven och USA-besöket med proven för Amrak. Det bör bli en intressant afton med inblickar i modern och framtida fordonsutveckling.

    Möte den 17 mars 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Till marsmötet har f d km Göran Thomasson inbjudits. Han har lovat att under ämnet "Rälsbussen - dess bakgrund och roll" prata till diabilder av såväl äldre som nyare materiel.

    Möte den 17 februari 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Björn Naess från Norske statsbaner i Oslo kommer och visar bilder och diabilder från NSB.

    Möte den 20 januari 1978 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Klubbmästarval och någon film- och diavisning.

  1977

    Möte den 16 december 1977 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Programmet kommer till stor andel att handla om den privata lokalbanen Lyngby-Nærum Jernbane i utkanten av Köpenhamn.

  Representanter från banen kommer och visar film från skilda perioder i banens nu drygt 75-åriga historia, och vi försöker lokalt spä på med bildmaterial. En intressant afton med intryck från en trafikmiljö fjärran från stordrift av SJ-typ utlovas!

    Möte den 18 november 1977 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Mötet blir ett föredrag och en bildvisning om en resa på den Transibiriska järnvägen Moskva-Kina av rektor Curt åke Olsson, Malmö.

    Möte den 21 oktober 1977 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 16 september 1977 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Vid septembermötets blir det medlemmarnas egen afton med visning av diabilder ev filmer från vårens och sommarens tågresor.

  OBS! Skåneavdelningen har nu fått en klubblokal med bibliotek å Roslins väg 11, Malmö. Lokalen är öppen tisdagar 19-22.

    Möte den 13 maj 1977 kl 19.00 hos SSA i Arlöv
  Studiebesök vid SSA (Sockerbolaget) i Arlöv, där brukets båda industrilok, AEG 1959/1917 (elackumulatorlok) och Västervik 81/1930, kommer att kunna beses. Efter en rundvandring kommer i samlingssalen någon av SSA:s filmer att visas.

    Möte den 15 april 1977 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 18 mars 1977 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 18 februari 1977 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 21 januari 1977 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Årsmöte med klubbmästarval.

  1976

    Verksamhetsberättelse 1976
  Antal besökare under året har varit i genomsnitt 50.

    Möte den 17 december 1976 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 19 november 1976 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 15 oktober 1976 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 17 september 1976 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Resa den 22 maj 1976 Malmö-Hässleholm-Malmö
  Med eget Hg-loksdraget tåg Malmö-Hässleholm-Malmö. 44 medlemmar deltog. Resan arrangerades av Göran Lavesson och Jan-Anders Wihrén.

    Möte den 14 maj 1976 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Rundresa den 16-18 april 1976
  Rundresa med ordinarie ångtåg i norra östtyskland. 17 medlemmar deltog. Resan arrangerades av Göran Lavesson och Jan-Anders Wihrén.

    Möte den 19 mars 1976 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

  1975

    Möte den 19 december 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Jan-Anders Wihrén presenterade Helsingborgs Veteranjärnväg i ord och bild.

  Diskuterades förslag till kandidater till SJK:s styrelse med Jan-Anders Wihrén, som är medlem i SJK valberedning.

  Visades dia om färjor på Jylland, MaSJ samt film om SJK höstresa på sträckan Uppsala-Rimbo-Hallsatvik-Rimbo.

    Resa den 29 november 1975 till Trelleborg
  SJK Skåne 15 år. Företogs resa till Trelleborg, i nyreviderade B11 1561, inkopplad i ordinarie snälltåg. Besöktes Trelleborgs nya färjehamn, godsfärjan Götaland samt Kontinentterminalen (stor omlastningsterminal) och slutligen besök på f d Trelleborgs övre station. Intogs lunch å Jönssons krog i Trelleborg.

  Resemän under året har varit Göran Lavesson och Jan-Anders Wihrén.

    Möte den 21 november 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Gästades avdelningen av SJK:s sekreterare H Ahlberg.

  Fortsattes diskussionen från förra gången om SJK:s organisation och inriktning samt om tåget.

  Visade H Ahlberg diabilder från KUJ samt talade om nybildade KUJmf.

  T Persson och Holm visade dia från Tyskland och österlen.

    Möte den 17 oktober 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Frågesport.

  Diskussion om en motion från två SJK-medlemmar i Göteborgsavdelningen.

  En diaserie från Stavanger-Bodö-Riksgränsen visades av hrr Lavesson, Widell och Améen.

    Möte den 19 september 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Filmvisning med filmer från SJ filmarkiv.

  En diaserie från sommarens tågresor i Danmark, samt besök hos en engelsk museijärnväg visades av G Lavesson och T Persson.

    Resa den 31 maj 1975 med Y6 till sydöstra Skåne
  Försommarresa med motorvagn Y6 Malmö-Eslöv-Tomelilla-Sjöbo-Tomelilla-Ystad-Malmö. Under uppehållet i Tomelilla företogs bussresa på den nu nerlagda järnvägen Tomelilla-S:t Olof och åte, samt besöks en torvmossebana.

    Möte den 23 maj 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Diabilds- och filmafton från diverse tågresor.

    Möte den 18 april 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  G Thomasson avtackades efter att ha varit klubbmästare i många år.

  Höll B Tengbom föredrag över ämnet "Järnvägarnas utveckling i omkring Malmö från 1856-".

  Visades diabilder om ånglok i Rheine, Västtyskland, samt från SJK:s årsmötesresa Linköping-Västervik.

    Möte den 21 mars 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  G Thomasson avtackades efter att ha varit klubbmästare i många år.

  Visades en engelsk film "The Flying Scotsman runs again", samt en diaserie från Danmark.

    Möte den 21 februari 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Klubbmästarval. Till ny klubbmästare efter Göran Thomasson valdes Börje Tengbom.

  En diabildvisning från Rjukanbanen i Norge visades av B Widell.

    Möte den 17 januari 1975 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Valkommitté tillsattes för att välja ny klubbmästare.

  G Lavesson visade diabilder från en resa i österrike.

  1974

    Verksamhetsberättelse 1974
  Antal besökare under året har varit i genomsnitt 53.

    Möte den 20 december 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Möte den 15 november 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Kåseri med diabilder av Frank Stenvall: Det moderna DB - med tillbakablickar.

    Möte den 18 oktober 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud

    Extratåg den 12-13 november 1974 på MYJ - 100 år
  HVJ och mf öSJ kör ångloksdragna extratåg till Ystad från Malmö, Eslöv och Simrishamn. Dragkraft är S6 1611, CHJ 17 (L11 1657) och S 1260. Vagnsätten består av B8, B1K, DF och FV 1.

  Specialbiljett. För intresserade erbjuder vi ett 75-kort som gäller till samtliga ångloksdragna tåg båda dagarna. Korten är personliga och får ej överlåtas. Innehavare av 75-kort får medfölja tåg 701 Eslöv-Simrishamn (tomtåg med uppehåll endast i Tomelilla). Kortet erhålles endast genom att in beloppet 75:- kr på mf öSJ postgirokonto.

    Möte den 20 september 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Folke Askman och Tom Persson kommer att ta oss med på en resa i östtyskland. Dessutom blir det fika och allmänt tågsnack.

    Resa den 18 maj 1974 kl 19.00 på HNJ och SSJ
  I samarbete med HVJ [Helsingborgs Veteranjärnväg] gjordes en resa på HNJ-SSJ [Halmstad-Nässjö Järnväg - Skåne-Smålands Järnväg] Halmstad-Värnamo-Ljungby.

    Möte den 17 maj 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Ulf Fjeld har lovat svara för aftonens program. Det blir ett med diabilder illustrerat föredrag i anslutning till hans kommande bok, "Industrimotorlok del I".

    Möte den 19 april 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  För programmet svarar Du. Det är således medlemmarnas afton och Du tar med vad Du vill visa i dia eller smalfilm.

    Möte den 15 mars 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  René Sjöstrand kommer att svara för huvudparten av programmet med diabilder och filmer.

    Möte den 8 februari 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Bengt Oreström presenterade NBJ [Nora Bergslags Järnväg] med dess trafik och rullande material.

    Möte den 18 januari 1974 kl 19.00 i Fritidskvarteret S:t Gertrud
  Lång om länge har det äntligen lyckats att få ag i en ny möteslokal. Det är Bagersalen S:t Gertrud där vi får hyra en lokal, som är så stor att alla skall kunna få ordentliga sittplatser.

  1973

    Verksamhetsberättelse 1973
  Antal besökare under året har varit i genomsnitt 49.

    Möte den 14 december 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Björn Næss från Oslo kommer och visar några av NSB:s filmer, bl a från Bergensbanan och något om ångloken vid NSB.

    Möte den 16 november 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Mr Murray King från Nya Zeeland visar bilder och berättar (på svenska) om järnvägarna på Nya Zeeland.

    Höstresa den 28 oktober 1973 i Nordöstra Skåne
  SJK Skåne och HVJ arrangerar gemensam höstresa söndagen den 28 oktober med HVJs ånglok S6 1611 på sträckan Hässleholm-Kristianstad-Sölvesborg-Olofström-älmhult (-Hässleholm). Vagnar: SJ stålvagnar med ångvärme. Kafévagn medföljer. Sist FV1-vagn med öppna plattformar.

  Läs Jan-Anders Wiréns Reseberättelse.

    Möte den 19 oktober 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Göran Lavesson visade en diaserie "Från Inssbruck till Linz".

    Möte den 21 september 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  HVJ, Helsingborgs Veteranjärnväg presenterade sin verksamhet.

    Möte den 24 augusti 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 10 juni 1973 Helsingborg-Eslöv-åstorp-Helsingborg
  Tillsammans med HVJ [Helsingborgs Veteranjärnväg] en resa Helsingborg-Eslöv-åstorp-Helsingborg.

    Möte den 18 maj 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Visning av en diaserie från en resa i DDR.

    Resa den 12 maj 1973 Halmstad-Hyltebruk-Landeryd-Gislaved ToR
  Motorvagnsresa Halmstad-Hyltebruk-Landeryd-Gislaved och åter.

    Möte den 13 april 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Visning av tyska filmer om ångtrafiken på DB.

    Resa den 24 mars 1973 kl 19.00 efter nya lokomotorn Z66
  SJK Skåne arrangerar lördagen den 24 mars en kortare resa efter SJ:s nya Z66-lokomotor Eslöv-Teckomatorp-Svalöv-Eslöv.

    Studiebesök den 16 mars 1973 kl 19.00, samling på Malmö C
  Vi förlägger marsmötet utanför de vanliga lokalerna. vi samlas på Malmö C i stora hallen för att sedan göra ett studiebesök vid dels fjb-centralen och dels vid omformarstationen, som ligger vägg i vägg med fjbc. De som önskar deltaga i besöket vid omformarstationen skall i förväg meddela namn och adress, då det fordras deltagarförteckning för besöket. Endast svenska medborgare äger tillträde till omformarstationen.

    Resa den 3 mars 1973 på OHJ i Danmark
  Resa på OHJ [Odsherred Jernbane] i Danmark.

    Studiebesök den 16 februari 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  På programmet står bl a ett par norska järnvägsplaner.

    Möte den 19 januari 1973 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  På programmet står bl a val av klubbmästare samt ev någon SJ-film.

  1972

    Möte den 15 december 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Frank Stenvall kommer och berättar om sin resa i Sydamerika och visar bilder därifrån.

    Studiebesök den 18 november 1972 i SJ-skolan i Harlösa
  Studiebesök på SJ-skolan i Harlösa. 25 deltagare. Efter visningarna av anläggningarna i Harlösa blev det färd med Qlb-h 986 1 020-2 (Y6 832) till Revinge. Resan till Harlösa gick med SJ-buss längs den nedlagda och upprivna banan Lund-Revinge.

    Möte den 17 november 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Mötet ägnades åt tidtabeller med byråassistent Löwing från Malmödistriktet som gäst.

    Möte den 20 oktober 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 16-17 september 1972 på HHJ och BKB
  HHJ och BKB. På HHJ drog Hg 756 och på BKB S2 1306. Resorna hade samlat 57 + 93 deltagare.

    Möte den 15 september 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Ingvar Rohr visade lokfilmer.

    Resa den 25 augusti 1972 i Danmark
  Resa till Klitterbanorna vid Thyborøn på Jylland. 15 deltagare.

    Möte den 18 augusti 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  H Andersson från SJ visade två trevliga filmer.

    Studiebesök den 10 juni 1972 i Köpingemyr utanför Perstorp
  Studiebesök på Hasselfors bruks torvmossar i Köpingemyr utanför Perstorp. 19 deltagare.

    Möte den 19 maj 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 21 april 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Hasse Sjöberg presenterade OBJ [Ohsabanan].

    Resa den 31 mars 1972 i Skåne
  SJK Skåne anordnar långfredag 31 mars en avskedsresa med ånglok Malmö-Ystad-Esklöv-Malmö. Dagen efter är de sista kvarvarande driftångloken vid SJ slopade! Tåget består av SJ ånglok E2 1194 samt ånguppvärmda personvagnar (sist en vagn med öppen plattform).

    Möte den 17 mars 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 18 februari 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 5 februari 1972 i Danmark
  Østsjællandske Jernbaner. Resa med öSJS motorlok 9 och DSB personvagn och öSJS enriktningsmotorvagn. 39 deltagare.

    Möte den 17 januari 1972 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Visning av filmen "Kronans rallare".

  1971

    Verksamhetsberättelse 1971
  Antal besökare under året har varit i genomsnitt 39.

    Möte den 17 december 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Yngve Holmgren berättde om "Skånska loktyper".

    Möte den 19 november 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 15 oktober 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  René Sjöstrand visade sina båda filmer "Tåget till Vänersborg" och "Provkörningar 1970".

    Möte den 24 september 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 18-19 september 1971 i Småland
  SJK:s stora höstresa. Extratåg Jönköping-Vaggeryd-Värnamo-Alvesta-Kalmar-åseda-Nässjö. Som arrangör av resan är Skåneavdelningen utsedd.

    Möte den 20 augusti 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 19 juni 1971 åstorp-Höganäs ToR
  Resa efter SJ nya diesellok litt T45 324 på nedläggningshotade sträckan åstorp-Höganäs ToR. 43 deltagare.
  Genom välvilligt tillmötesgående från bl.a. SJ-skolan i Ängelholm och SJ centralförvaltning har vi fått låna det helt nya loket för en resa på en nedläggningshotad linje lite vid sidan av allfarvägarna.

    Möte den 28 maj 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Göran Brandt från öSlJ [östra Sörmlands Järnväg] berättade och visade diabilder.

    Studiebesök den 27 maj 1971 kl 19.00 hos Kockums
  SJK Skåne anordnar studiebesök vid Kockums i Malmö torsdagen den 27 maj. Samling vid Malmö V fd stn. Kockums har bl a två lokomotorer, många äldre vagnar och ett antal spårgående kranar. För besöket uttages ingen avgift.

    Resa den 2 maj 1971 på SOEJ
  T43 220 Kristianstad-Sölvesborg-älmhult-Hässleholm-Kristianstad. 38 deltagare.

  Ladda ner Resehandlingarna.

    Möte den 16 april 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 19 mars 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Visning av film från Indiska ambassaden.

    Möte den 19 februari 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 15 januari 1971 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

  1970

    Verksamhetsberättelse 1970
  Antal besökare under året har varit i genomsnitt 40.

    Möte den 18 december 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Jubileumsmiddag den 4 december 1970 i Limhamn, samling kl 19.30
  Med anledning av att skåneavdelningen fyller 10 år fredagen den 4 december celebrerar vi händelsen med gemensam middag på Hantverkshuset i Limhamn (Järnvägsgatan 51). För att få en värdig anknytning till vår verksamhet samlas vi nämnda dag på Malmö V (vår klassiska mötesplats) och går där ombord på ett extratåg (MLJ lokomotor + SJ personvagn) som avgår kl 19.30 till Limhamn på Malmö-Limhamns järnväg. Extratåget återgår till Malmö V efter middagen med ankomst dit ca kl 23 (möjliggör anslutning till nattsnälltågen).

    Möte den 20 november 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 16 oktober 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 12 september 1970 Halmstad-Oskarström-Halmstad
  Resa Halmstad-Oskarström-Halmstad med N-lok och studiebesök vid lokstationen och verlstaden i Halmstad och vid Ry AB i Oskarström.

    Möte den 21 augusti 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 15 maj 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Försäljning av överblivna fototn från från SJK:s Fotoavdelning och en del litteratur.

    Resa den 2 maj 1970 Karlshamn-Vislanda-Karlshamn
  Resa Karlshamn-Vislanda-Karlshamn med lokomotor Z4t och studiebesök på skrotningsplatsen i Vislanda..

    Resa den 31 april 1970 Sösdala-Stora Mosse
  Resa Sösdala-Stora Mosse, STF [Svensk Torvförädling] ånglok.

    Avskedsresa den 25 april 1970 med Xoa4 Malmö-Landskrona
  Avskedsresa med Xoa4 Malmö-Landskrona samt studiebesök vid öresundsvarvet.

    Studiebesök den 20 april 1970 kl 19.00 på Malmö lokstation
  Studiebesök anordnas vid Malmö lokstation. Samling vid parkeringsplatsen vid änden av Byggmästaregatan.

    Möte den 17 april 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 20 mars 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 20 februari 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Film, diavisning, tågprat, fika. Alla spårtrafikvänner välkomna.

    Möte den 16 januari 1970 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

  1969

    Möte den 19 december 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 21 november 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 17 oktober 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 19 september 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 15 augusti 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 23 maj 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 18 april 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 12 april 1969 Kristianstad-Hästveda och åter
  Resa Kristianstad-Hästveda och åter.

    Resa den 22 mars 1969 Karlshamn-Vislanda och åter
  SJK Skånes planerade resa Karlshamn-Vislanda och åter den 8 mars är uppskjuten till den 22 mars pga stora mängder snö på delar av sträckan Växjö-Kvarnmåla-Norraryd.

    Möte den 21 mars 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 21 februari 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  På programmet står bl a lite om Malmö-Simrishamn inkl film bl a från den hårda snövåren 1966 med snöslunga, dubbla ploglok (ånglok), och så en film om malmbanan.

    Möte den 17 januari 1969 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

  1968

    Möte den 20 december 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Program: 100-årsjubileumsfilmer från SJ, NSB och DSB.

    Resa den 23 november 1968 Ängelholm-Hälsingborg F och åter
  Resa i extratåg Ängelholm-Hälsingborg F och åter med besök i lokalerna på Hbf. T44 259 - Bo8f 3982. 21 deltagare.

    Möte den 15 november 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 18 oktober 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Det kommer att visas en del Rumänien-bilder, men det finns även plats för "sommarens resor" el dyl.

    Resa den 13 oktober 1968 Malmö-Kristianstad-Älmhult-Sölvesborg-Malmö
  Resa i extratåg Malmö-Kristianstad-Älmhult-Sölvesborg-Kristianstad-Malmö. J 1393 - F5k 55023 - Bo8fk 4386 - Bo8fk 4380 - F5k 55025. 98 deltagare.

    Möte den 20 september 1968 kl 19.30 i Barsebäckshamns fd stationshus
  Mötesplatsen denna gång är Barsebäckshamns fd stationshus. På programmet står bl a visning av framlidne stins Tengboms utomordentligt intressanta samling av uniformsemblem etc från EJ-tiden. Vidare en diaserie om Barsebäcksbanan, i vilken vi hoppas kunna stoppa in en del äldre bilder.

    Resa den 14 september 1968 Kristianstad-Karlshamn och åter
  Resa i ordinarie gods- och tjänstetåg Kristianstad-Karlshamn och åter. T43 236 + Bo14b 1566 + 94 ax (929 ton). 21 deltagare.

    Möte den 16 augusti 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 17 maj 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Bl a kommer några SJ-filmer att visas.

    Studiebesök den 11 maj 1968 på tågfärjan Konung Gustaf V i Malmö
  Studiebesök på tågfärjan Konung Gustf V i Malmö färjehamn under ledning av kapten. 30 deltagare.

    Möte den 19 april 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  På programmet bl a SJ-filmerna "Tillverkning av F- och Hc-lok" och "Smalspår blir normalspår" (Västergötland).

    Möte den 15 mars 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  På programmet dia från ångloksprovkörning i Västsverige + SJ-film.

    Resa den 9 mars 1968 kl 06.58 Malmö-Ystad-Malmö
  Resa efter ånglok i ordinarie godståg inbjuder SJK Skåne till lördagen den 9 mars. Vi reser sträckan Malmö-Ystad och åter i tågen 8275-6214. Ordinarie T21-loket ersättes med ånglok, vars litt ej kan uppges på förhand. Det kan bli J, S1, E eller E2. Vagn Bo med ångvärme.

  Tåget framföres enligt ordinarie tidtabell, vilket innebär ett rikligt uppehåll i Svedala och kortare uppehåll i Börringe, Skurup och Rydsgård. I Svedala kan åbjörn Anderssons märkliga motorlok beskådas. I Ystad blir det tid till fika eller lunch, allt efter önskan. Vändningen av loket vid den nedlagda lokstationen kan också beskådas. återfärden till Malmö går utan uppehåll.

  Fr Lundavägens hpl 06.58, till Ystad 10.15, fr Ystad 12.03, till Lundavägens hpl 13.30.

  Anmälan sker genom inbetalning av avgiften, kr 27:- till Tom Persson. 53 deltagare.

    Möte den 9 februari 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Årsmöte med funktionärsval. Till ny klubbmästare i Skåne valdes Göran Thomasson.

    Möte den 19 januari 1968 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

  1967

    Möte den 15 december 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Julmötet samlade 36 deltagare, som bjöd bl a på ett bandinspelat samtal mellan herr Stig Nylander, Hälsingborg och förre lokmästaren Kristoffersson vid HHJ. Härtill visades diapositiva reproduktioner av lok- och miljöbilder från HHJ och av HHJ trafikerade sträckor. Man fick t ex se stationsbilder från Bjuv och stationer vid KEJ.

  Efter kaffepausen visade Frank Stenvall färgdia från sin resa i Italien, österrike och därintill belägna öststatsländer.
  TP

    Studiebesök den 19 november 1967 kl 11.30 vid Köpenhamns lokstation
  Söndagen den 19 november anordnas ett studiebesök vid Köpenhamns lokstation. Samling vid Dybbølsbro S-togstation kl 11.30.

    Möte den 17 november 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Program: SJ-film och smalfilm.

    Resa den 11 november 1967 Roebaner på Lolland, Danmark
  Nakskov, Lolland, Danmark: Sockerfabrikens "roebaner" 700-baner för bettransport (motorloksdrift, sista roebanekampanjen i Danmark). Bilfärd till Nakskov och utmed banerna i enskilda bilar.

    Möte den 20 oktober 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Diabilder och film visas.

    Möte den 15 september 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Studiebesök den 2 september 1967 i Helsingborg
  Hälsingborg: Bangårdar C/F, lokstationer Tågaborg (fd, exteriört) och Ramlösa. Nya godsbangården. Resa i maskinrum ombord å S/F Kärnan Hb-Helsingør-Hb.

    Möte den 18 augusti 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Utfärd den 17 juni 1967 kl 09.00 Malmö-Limhamn
  Skåneavdelningen anordnar lördagen den 17 juni utflyktsresa på MLJ. Tåget består av ånglok nr 3 Berg + SJ Bo-vagn.

  Resväg Malmö V-Limhamn-Kalkbrottet (Normalspåret)-Limhamn-Malmö V. Tåget avgår Malmö V kl 9.00 och återkomst dit beräknas ske 12.15.

  Anmälan sker genom inställelse på Malmö Västar station i tid före avgång. Avgiften för resan 10 kr upptages på platsen.

    Möte den 19 maj 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 6 maj 1967 Sösdala-Store Mosse
  Sösdala-Store Mosse (Svensk Torvförädlings industrispår). Extra ångloksresa med STF lok K4 (fd GDJ 81 via SJ nr 1899) och SJ O-vagn med bänkar.

    Möte den 21 april 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Vi hoppas att alla ni som hade dia och dubbelåttafilm med sist, och inte fick visa materialet, kommer igen med det, och att ytterligare flera tar med sig egna alster till denna mera spontana dia- och filmafton.

    Möte den 17 mars 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Klubbmästaren [Yngve Holmgren] talar till bilder från östra Skånes Järnvägar. Eventuellt kommer DJK:s Povl Yhman att visa en smalfilm från bl a SJK Skåne - åW-tåget runt Skåne och några danska utflykter.

    Studiebesök den 11 mars 1967 på Malmö C
  Motorvagnståg Y3, demonstrerat vid plattform av Förste ingenjör G Hall, SJ 1 dd.

    Möte den 17 februari 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Studieresa till Trelleborg den 28 januari 1967 med samling kl 09.45 på Malmö C
  SJK Skåne anordnar studieresa till Trelleborg,

  För att se på den nyligen utbyggda bangården, ställverket (hävstångs-), Trelleborgs museums material, ångfärjorna och så förstås nya "Skåne".

  Resan äger rum lördagen den 28/1, samling i biljetthallen Malmö C kl 09.45. Tåg mot Trelleborg avgår kl 10.05, ank Trelleborg kl 10.43.

  Här möter stationsinsp Manckert, som välvilligt har ställt sig till förfogande som guide. Anslutning i Trelleborg för icke-tåg-resenärer är på plattformen på Trelleborg C vid tågets ankomst, d v s kl 10.43.

  Rundvandringen börjar omedelbart och då m/s Skåne kommer in kl 14.05 får deltagarna, som inte medföljer till Sassnitz, en snabbvisning av fartyget. Man kan resa med på s k Sjötursbiljett (pris 15:-) och vara tillbaka i Trelleborg C kl 22.55.

  Direkt anslutningståg till Malmö, ank kl 00.05. Lämpligt hemresetåg för icke-färjeresenärer avgår från Trelleborg C kl 15.25. Deltagare från Malmö som skall med till Sassnitz, kan i Malmö köpa både Sjöturs- och tågbiljett. Tågbiljett kostar då 5:- (ordinarie pris 10:40). I övrigt inga avgifter.

  Välkomna i stora skaror!
   

   Vid besöket var medlemmarna ombord i S/S Drottning Victoria, S/S Trelleborg SJ, S/S Starke och M/S Skåne (då nya). 

    Möte den 20 januari 1967 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  SJK Skånes möte samlade inte mindre än 47 järnvägs-fans. På programmet stod såväl SJ-filmen "SJ-Revyn 1957" som en dia-kavalkad över det gångna årets händelser.

  SJ-filmen hade dock (som vanligt?) inte kommit fram i tid till mötet, varför vi i stället helt fick njuta åt en en verkligt magnifik dia-kavalkad över järnvägshändelserna 1966. Det hela var ett arbete av grupp 697 efter en idé av Jan Freij.

  Efter kaffeuppehållet visades ytterligare lite dia, denna gång från sista dagen Halmstad-Bygget. Börje Hallin stod som mästaren bakom dessa.

  Som avslutning följde så en liten diskussion över aktuella och historiska ämnen.

  Lars-Erik Göl

  1966

    Möte den 16 december 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 18 november 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 21 oktober 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 16 september 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 3 juni 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 20 maj 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Utfärd den 14-15 maj 1966 till Östtyskland och Rügen
  SJK Skånegrupp och "Ånghwisslan" arrangerar lördag-söndag den 14-15 maj smalspårig ångloksresa, delvis med extratåg på Rügen. Avresa från Trelleborg F lördag kl 09.00.

    ångloksresa den 24 april 1966 kl 08.50 i Skåne
  SJK Skånegrupp och "ånghwisslan" arrangerar söndagen den 24 april stor ångloksresa med extratåg på ett flertal skånska f d privatbanor. Resan går: Malmö C-Eslöv-Ystad-Gärsnäs-Kristianstad-Hässleholm-Malmö C. Anmälan sker genom insättning av avgiften, kr 35:-

    Möte den 15 april 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 18 mars 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 18 februari 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Studieresa den 28 januari 1966 till Trelleborg
  Preliminärt program:
  1005 Tåg 1365 avgår mot Trelleborg. 1043 Tåget ankommer Trelleborg C. Stationssinp. Manckert tar emot. Rundvandring på bangården börjar i stort medetsamma.
  1145 På rundvandringen bör vi nu ha nått ställverket, som vi får komma upp i och studera.
  1200 Rullande material utomhus vid Trelleborgs Museum beses.
  1220 Besöket vid museet avslutas. återvägen mot hamnen påbörjas.
  1245 Visning av s/s Drottning Victoria.
  1330 återtåg mot färjestationen. På vägen beses i mån av tid och intresse s/s Konung Gustav V (dock ej under vagndäck) och s/s Starke.
  1405 m/s Skåne ankommer Trelleborg F. De deltagare som inte önskar medfölja till Sassnitz får en snabb rundvisning ombord av våg guide. Deltagare som åker med till Sassnitz får bese färjan under resan.
  1445 m/s Skåne avgår till Sassnitz.
  1525 Tåg avgår mot Malmö (ankomst 1604).
  2255 m/s Skåne återkommer till Trelleborg F.
  2325 Direktgående tåg avgår mot Malm (ankomst 0005).

  Resan Trelleborg-Sassnitz och åter kan göras på s.k. sjötursbiljett, pris 15 kr. Då erfordras ej pass, men landstigning får ej ske i Sassnitz. Färjan ligger endast 40 min i Sassnitz. Biljett Malmö-Trelleborg löses enklast individuellt. De som önskar medfölja till Sassnitz löser enklast både tåg- och färjebiljett i Malmö. Då får man ToR till Trelleborg för 5:-, ordinarie pris är kr 10:40.

    Möte den 21 januari 1966 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

  1965

    Möte den 17 december 1965 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 19 november 1965 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 23 oktober 1965 till betbanor vid Sakskjøbing i Danmark
  Skåneavdelningen anordnade den 23/10 en resa Danmark, närmare bestämt till betbanorna vid Sakskjøbings sockerbruk. Dessa har spv 0,700 m och spårlängden uppgår till ca 80 km.

  Från S utgår linjer i olika riktningar, och varje större gård vid linje har eget lastspår. Dessutom finns i anslutning till vägkorsningarna på vissa ställen lastplatser för gårdar som ej har egen spåranslutning. Dragkraften utgöres av åtta ånglok och ett tiotal dieselelektriska lok (på upp till 150 hk) och "traktorer" (små 2-axliga motorlok). ångloken medför vattenförråd i och kolförråd under tanken på den vagn som alltid är kopplad till loket. Vagnparken består av av ca 800 4-axliga vagnar med höga sidor, vägande ca 1,5 t och lastande ca 3 t. Normal tåghastighet 20 km/h.

  Av tids- och transporttekniska skäl företogs resan i bilar, men detta "obehag" kompenserades mer än väl av den förtätade järnvägsatmosfären kring loken och banan. Såväl ång- som dieselentusiasterna kunde återvända hem efter en intill otrolighet upplevelsefylld dag.
  Tom Persson

    Möte den 15 oktober 1965 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 12 mars 1965 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Ambitionen är att visa en SJ film om byggandet av Inlandsbanan.

    Möte den 5 februari 1965 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

  1964

    Möte den 18 december 1964 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Två franska filmer kommer att visas, "Images du Rail" (allmänt om järnvägar) och "Dernière fumées" (ellok ersätter ånglok). En likaså fransk film om hastighetsrekorden med ellok 1955, "Contre la montre", skall visas antingen detta möte eller nästföljande.

    Möte den 20 november 1964 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Resa den 14 november 1964 kl 19.00 i Malmö med spårvagn 34
  Skånegruppen anordnade den 14 november, sista trafikdagen på Malmö Stads Spårvägars linje 3, en ovanlig extratur med en motorvagn av gammal typ, MSS litt. F nr 34, byggd 1914.

  De 26 deltagarna, varibland fanns såväl SJK:are som medlemmar i Sv. Spårvägssällskapet, fick göra en resa över hela dåvarande MSS linjenät utom den korta biten Gustav Adolfs torg - Föreningsgatan.

  "Gamla 34:an", som f.ö. skall bevaras i Spårvägssällskapets regi i Stockholm, väckte avsevärd uppmärksamhet, inte minst då den flaggprydda trotjänaren gjorde invecklade växlingsrörelser i korsningarna mellan linjerna 1 och 3 samt 3 och 4.

  Resan kan aldrig göras om mera, ty rivningen av 3:ans kontaktledningar, växlar och refuger påbörjades omedelbart efter nedläggningen.

    Möte den 23 oktober 1964 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Första höstmötet blir en filmafton på tema "sommarens skörd". Medtag material (även diapositiv)!. Projektor 8 mm finns.

    Resa den 27 juni 1964 med rälsbuss till Harlösa
  Skåneavdelningen anordnar utfärd till Harlösa lördagen den 27 juni 1964. Avresa med ord. motorvagnståg från Malmö C kl 12.05, ankomst Dalby 12.41. Från Dalby till Harlösa och åter extratåg bestående av en rälsbuss litt. Yo1, tillhörig SJ signalskola i Harlösa. Uppehåll för fotografering och studier av stationer m.m. göras. Banan är sevärd inte minst på grund av sin vackra sträckning genom ett starkt kuperat landskap. återresa från Dalby med ord. motorvagnståg kl 16.26, ankomst Malmö C kl 17.01.

  Anmälan sker genom insändande av reseavgiften kronor 15:- till Y Holmgren senast den 18 ds. Om stipulerat minimiantal deltagare, 20 stycken ej uppnås, meddelas detta alla anmälda varefter återbetalning äger rum. Samlig sker eljest utanför spärren vid plattform 6 (Lokalstn Malmö C).

    Möte den 3 april 1964 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V

    Möte den 21 februari 1964 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Mötet besöktes av ett 30-tal medlemmar. Genom att den bildprojektor vi räknat med uteblev, fick mötet karaktären av en diskussionsafton, där en rad allmänna frågor, programförslag o. dyl. behandlades.

  1963

    Möte den 6 december 1963 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Mötet hade 37 besökare. Göran Thomasson visade filmer från DONJ [Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg] och skånebanor. Många diapositivbilder företeddes, så många att de ej kunde visas på en gång. Bl. a. såg man vackra vyer från snökampamjer i Sydskåne. Staffan Mörling bidrog med ett förnämligt bildillustrerat föredrag om resor på spanska smalspår - det var ett perfekt järnvägsföredrag som förenade fakta och humor, historia och geografi och folklivsbilder.

    Möte den 18 oktober 1963 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  En med Frank Stenvall som inspelningsledare framställd färg- och ljudfilm om tåg 2755 (Södervärn-Falsterbo) visades, likaså en rad färgdiapositiv tagna av Lennart Améen och deltagare i Améens utflyktsresa till Rügen den 14 september. Göran Thomasson hade sammanställt 24 "tipsfrågor". Mötet drog 33 besökare.

    Utfärd den 14-15 september 1963 till Skåne och Rügen
  Årets höstutfärd blir en 2-dagarsresa med extra ångtåg i Skåne och med besök på de ånglokdrivna 750 mm-banorna på ön Rügen i Östtyskland.

  Lördagen den 14 september avgår SJK:s extratåg från Kristianstad kl. 09.05. Tåget framförs av ånglok litt. J, vagnarna är 2-axliga med öppna plattformar. Uppehåll skall göras vid flertalet stationer, och färden går över Brösarp och Gärsnäs med ankomst till Simrishamn kl. 12. 30.

  Staden beses och tillfälle till individuell måltid ges. Avgång kl. 14. 30, uppehåll i Gärsnäs och Löderup, ankomst Ystad 16.45. Kl. 17.00 beses samlingarna från Ystads Järnvägar i Gråbrödraklostret under sakkunnig ledning.

  Avfärd från Ystad med ordinarie motorvagnståg kl. 20.11, till Malmö 21.26. Denna resa går genom det fagra österlen och på en järnvägslinje med många kurvor och stora stigningar.

  I Malmö samlas vi i stationshallen vid Resebyråns ingång kl. 22.15 för avresa kl. 22.44 till Trelleborg C. Vi hinner titta på färjestationen innan färjan till Sassnitz avgår kl. 00.00. Möjlighet till hyttplats. Den 15.9 ankommer vi Sassnitz kl. 03.50, varifrån vägbuss för oss över Altefähr till Stralsund med en rundtur i denna gamla svenskstad.

  Åter sedan till Altefähr för en tur på 750 mm-banan till Putbus - givetvis med ånglok. Lokstationen beses och gemensam middag intas. Från Sassnitz avgår så färjan kl. 15. 50 med ankomst till Trelleborg 19.40. Till Malmö ankommer vi kl. 21.05.
  SJK:s höstutfärd till Rügen den 15 september blev ju inte av i beräknad omfattning men heller inte hundraprocentigt inställd. Vi var nämligen två medlemmar från Lund, Krister Olson och undertecknad, som planenligt avreste 00.00 från Trelleborg. Sedan 24-timmarsvisum ordnats på färjan och en något sömnig växlingsdam purrats i Sassnitz kl. 04.00 låg Rügen öppet för valfria exkursioner (varken valuta eller biljetter kan normalt ordnas i Sverige).

  Med en billig söndagsbiljett startade vi sedan 05.05 från Sassnitz och bytte i Lietzow till den nyöppnade linjen mot Binz. Denna bandel är inte nybyggd men har tydligen på grund av militära skäl hållits stängd för persontrafik tills ganska nyligen.

  Från Binz åkte vi med ett 750 mm åttavagnståg draget av Malletlok genom en synnerligen vacker och mycket kuperad skogstrakt ut till Göhren på öns sydöstspets. Göhren är en badort och de västgående tågen var överfyllda av folk, som skulle återvända hem efter semesterveckor vid denna östtysklands riviera.

  Biljetten tillät oss att göra returresan över Putbus - Bergen till Sassnitz. Putbus är öns största smalspårsstation, och där byter badgästerna till normalspårståg med genomgående sitt- och sovvagnar till bl.a. Leipzig.

  Smalspårssträckan Putbus-Stralsund är av lokal karaktär och trafikeras med separata tåg. I Bergen studerade vi också öns norra smalspårsnät.

  Det har betydligt mindre trafik, och där användes tvåaxliga personvagnar med mekanisk broms, som från loket manövreras via wirar löpande över taken från vagn till vagn. Det södra nätet använder däremot tryckluftsbroms och boggievagnar. Med överföringsvagnar transporteras det norra nätets rullande materiel Bergen - Putbus till smalspårsverkstaden i den senare orten.

  För sydsvenska SJK:are kan Rügen rekommenderas som ett utmärkt exkursionsmål. Med utflyktsbiljett på färjan (20:- kr. för 48 timmars utlandsvistelse), 24-timmarsvisum å 1:50 och söndagsbiljett - c:a 8:- sv. kronor gick resan på blott 30 kronor från Trelleborg räknat. Vad man fick se var en livlig järnvägstrafik (helt med ånglok) i ett bilfattigt land.
  Lennart Améen

    Utflykt den 16 juni 1963 till Hököpinge
  Skånegruppen ordnar en utflykt till Hököpinge Sockerbruk söndagen den 16 juni. Samling äger rum på Södervärns stn i Malmö, och avresa sker därifrån kl 09.20 med ordinarie loktåg (mot Falsterbo), som gör extra uppehåll i Hököpinge.

  Utflykten till Hököpinge lockade 25 deltagare. Fotovädret var hyggligt, men litet regn föll tidvis. Loket som undergått en betydande översyn med åtföljande upputsning på bekostnad av sockerbruket och SJK lokalgrupp, blev ett vackert och omtyckt fotoobjekt, inte minst därigenom att det gav ifrån sig vacker vit rök - vårånga är inte så vanlig numera. Maskinen hade kort före utflyktsresan överlämnats i gåva från SSA till Trelleborgs Museum och står numera under presenning inne på bruksområdet. Loket är, som tidigare nämnts, f. d. MlSlJ 2 = SJ 1508 = BLHJ 2.

    Möte den 18 april 1963 kl 19.00 i lektionssal 1 på Malmö V
  Mötet lockade 23 medlemmar. Kvällens tågprat över kaffekoppen, fotovisningar etc föregicks av auktion på några böcker.

  1962

  1961

   Resa den 7 eller 11 maj 1961
  Utfärd på E-Cr [Eslöv-Kristianstad].

    Möte den 12 april 1961
  Föredrag (preliminärt).

    Möte den ? januari 1961
  Första ordinarie möte.

  1960

    Möte den 4 december 1960 kl 13.00 på Tekniska Museet i Malmö
  I april 1959 gjorde SJK styrelse i Stockholm en aktion via Skånepressen för att vinna nya medlemmar i Skåne, och måhända kommer Ni ihåg att SJK:s sekreterare, ing L Welander, Lidingö, då kontaktade Eder. Effekten av aktionen blev dock ringa; ehuru klubben fördubblat sitt medlemstal (från 200 till över 400) sedan dess, har Skåne ett förhållandevis litet antal representanter, och vi har nu beslutat att göra en ny värvningsaktion med utnyttjande av de väsentligt utökade resurser vi nu är i besittning av.

  Söndagen den fjärde december [1960] kl 1300 skall ett möte hållas på Tekniska Museet i Malmö (lokal sammanträdesrummet där), och dit är alla skånemedlemmarna personligen kallade. Därutöver vill vi locka så många järnvägsintresserade som möjligt, och det är med anledning härav vi nu åter bedja Eder stödja våra lovvärda syften genom att uppmärksamgöra allmänheten på vad som är förestående.

  Skåneavdelningen bildades vid mötet och interimsstyrelsens ordförande blev Yngve Holmgren i Malmö.

  Sidan upplåten av  Skånska vattentornssällskapet - eber.se
  Senast uppdaterad 201210