Information om Svenska JärnvägsklubbenSkåne

Klubbmästare: Ulf Nilsson   073 687 57 36     ulf.nilsson@sjk.se   eller   ulfgunnar44@gmail.com
Vice klubbmästare: Lars Foberg   0706 - 75 77 45     lars.foberg@sjk.se   eller   ugglebacken1@live.se
Möteslokal om annat ej anges: Bulltoftahangaren, Genarpsgatan 6-8, Malmö. Dit kommer du med busslinje 6.

Vägen till Bulltoftahangaren, exteriör bild samt bilder från möteslokalen och biblioteket.© Tom Persson 2011

Äldre programinformation: Har varit  
2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  1962  1961  1960 

Du som önskar att få information om SJK Skånes aktiviteter, kan prenumerera på SJK Skåne Info.
Det är bara att sända ett mejl till Eber Ohlsson och ange följande information:
Förnamn, Efternamn, Bostadsort, Mejladress.(Exempel: Loke Vagnson, Tågarp, loke.vagnson@bahnhof.se).
När SJK Skåne Info mejlas ut, så är din mejladress dold för alla andra.


  Digitalt möte den 1 oktober 2020 på Skype
Nu är det tid för det första SJK Skåne-mötet sedan pandemirestriktionerna kom. Marsmötet och mötena därefter har som vi alla vet senarelagts till en tid då vi kan mötas utan att smitta varandra.

Tyvärr ser det ut som att möjligheterna att träffas på sedvanligt sätt ligger långt fram i tiden. Vi vill därför göra ett försök med ett virtuellt möte via Internet.

Det nu planerade mötet är garanterat smittfritt, då vi kommer att använda Skype. För att kunna deltaga krävs att du har tillgång till en dator (eller motsvarande) samt tillgång till Internet.

Det underlättar om du även har tillgång till mikrofon (i datorn eller i ett headset), för då kan du ställa frågor och deltaga i en eventuell diskussion. För att bedöma om du kan deltaga på mötet finns en enkel regel: Kan du se YouTube, så kan du också se och höra mötet.

Mötet kommer hållas via Skype, men programmet behöver inte laddas ner om du inte vill, det går att ansluta som gäst. Mer detaljer om hur du loggar in och andra frågor kommer att behandlas i ett nyhetsbrev ca en vecka före mötet.

Mötet blir på kvällen torsdagen den 1 oktober 2020 (observera att detta möte är den första torsdagen i månaden) med programmet En tillbakablick på Falsterbobanan. Föredragshållare är Christian Kindblad. Christian är mycket kunnig på både Malmös och Näsets historia. Med Falsterbobanan avser vi f ö hela banan från Malmö V till Falsterbo.

Som förberedelse kan du på YouTube se filmen: Falsterbobanan, En tur mellan Malmö Västra och Falsterbo 1942.

Har du intressant material om Falsterbobanan så hör av dig till klubbmästare Ulf Nilsson, ulfgunnar44@gmail.com
eller telefon 073 687 57 36.


Det är när det ser som mörkast ut man skall blicka mot ljusare tider. Det har klubbmästarna i SJK Skåne gjort. Här nedan är deras tankar om den närmaste framtiden, formulerade av vice klubbmästare Lars Foberg:

SJK Skåne - tankar inför hösten

 • Björn Pettersson, Region Skåne, kommer och beskriver regionens uppfattning om vad som krävs av infrastrukturförbättringar för godstransporterna och då bl a en ny central godsbangård.

 • Lennart Carlsson hoppas vi ska kunna komma och visa sina bilder på Tåg i Östeuropa

 • Jochum Ressel har lovat att komma och ge sin syn på hur järnvägen skall kunna konkurrera om godstransporterna.

 • Vi hoppas att Tom Persson kommer och visar fler bilder från förr, så att vårt nostalgibehov blir tillgodosett.

 • Den nya underhållsverkstaden i Hässleholm har vi en förhoppning om att kunna besöka, kanske redan i höst.

 • Vi har tankar på att försöka locka hit Banedanmarks projektdirektör för upprustningen av sträckan Ringsted - Rødby.

 • Järnvägen genom Lund är ett allt mer aktuellt tema. Hur kom järnvägarna en gång till Lund och varför hamnade stationerna som dom gjorde. Var skall Lunds stationer ligga i framtiden och hur skall de utformas.

 • Lars Hansson, nationalekonom från Lund, har lovat komma till oss. Lars har arbetat med beräkning av samhällsekonomiska kostnader för transporter och infrastruktur. Hur skall man tänka kring och räkna på HH-banorna är frågan till Lars H.

 • Det är några år sedan Lars Olof Karlsson, LOK, var hos oss. Känns som det är dags igen.

 • Vi har inte gett upp hoppet om att Lars Yngström, VD för Tågab, en kväll skall kunna komma till oss.

 • Sidan upplåten av  Skånska vattentornssällskapet - eber.se
  Senast uppdaterad 200904