Geografiska Notiser


Pre GN GN Retro Norden Exkursionstips Svensk Geografisk Årsbok

GN Retro
Äldre nummer/artiklar i Geografiska Notiser

Innehåll GN:   1943-49   1950-59   1960-69   1970-79   1980-89   1990-99   2000-09   2010-19
Register GN:   1943-57   1958-65   1966-70   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980
1943
Innehåll
Geografiska Notiser 1943

1943/1

1943/2

1943/3

1943/4
1944
Innehåll
Geografiska Notiser 1944

1944/1

1944/2

1944/3

1944/4
1945
Helge Nelson: Utbyggandet av Sveriges vattenkraft.

1947
Gunnar Malmborg: Kraftkällornas utnyttjande. Ett centralt ämne i geografiundervisningen.

1948
P Wittrock och G Pira: Vattenkraftstationernas utformning och dimensionering.

1950
Bertil Lundman: Sveriges antropologiska geografi.
Anders Boierth: Spritduplikator - arbetskartor.

1952
Karl Erik Bergsten: Suezkanalen.
Torsten Hägerstrand: Atomkraften - data och spekulationer.
Lennart Améen: Uddeholms aktiebolag.

1954
Ivar Åstrand: Carl Erik Nordenskjöld in memoriam.

1956
Carl Allgen: Jan Mayen - en ensligt belägen, öde arktisk ö.

1957
Lennart Améen: Kol- och järnmalmstransporter. Särskilt på de stora sjöarna.

1959
Sven Swedberg: Geografilärarnas riksförening 1933-1958.

1961
Lennart Améen: Kulturspår.

1962
Lennart Améen: Staden och järnvägarna.

1966
Torsten Hägerstrand: Helge Nelson 1882-1966.
Sven Swedberg: Helge Nelson och Geografilärarnas Riksförening.

1967
Lennart Améen: Från Mölnbacka till Pôrto Alegre.

1969
Lennart Améen: Om Bröderna Erics(s)on.
Tommy Book: Nordiska stadsplanetyper.
Lennart Améen: Räckviddströsklar eller Informationsöverföring med förhinder.

1970
Lennart Améen: Baltisk stadsgeografi.

1974
Lennart Normén: Uddeholmsbolagets transportsystem före järnvägens tid.
Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet I.
Lennart Améen: Malmö östra stadsdelar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne III.

1975
Tommy Book: Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet II.
Lennart Normén: Uddeholmsbolagets transportsystem efter järnvägarnas tillkomst på 1870-talet.

1976
Lennart Améen: Malmö donationsjordar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne IV.

1992
Sven Swedberg: Om levador på Madeira.
Anders Rapp: Budskap från Ismannen Ötzi och andra. Sommarbrev från Värmland 1992.
Rapport från Vänerkretsen.

1999
Nils Lewan: Exkursion genom decennier.

2004
Nils Lewan: Nygammalt landskap I. Ett engelskt vattenrike.

Hem
Senast uppdaterad 200101