Geografiska Notiser


Exkursionstips

Köpenhamn
Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet I - av Tommy Book   (GN 1974:3) [pdf-fil 0,3 MB]

Exkursionsmål i Köpenhamnsområdet II - av Tommy Book   (GN 1975:1) [pdf-fil 2,0 MB]

Skåne
Malmö östra stadsdelar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne III - av Lennart Améen   (GN 1974:4) [pdf-fil 1,7 MB]

Malmö donationsjordar. Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne IV. ­- av Lennart Améen   (GN 1976:4) [pdf-fil 0,4 MB]

Exkursion genom decennier. - av Nils Lewan   (GN 1999:1) [pdf-fil 2,5 MB]


Promenad från en myrstack - perspektiv på exkursionen mångahanda. - av Nils Lewan   (SGÅ 1995) [pdf-fil 1,7 MB]

Hem
Senast uppdaterad 200101