Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Skåneland Götaland Svealand Norrland

Vattentorn: Gotland
Water Towers: Gotland


Alva

Ljugarn

Slite

Slite

Stånga

Visby

Visby

Visby

Visby

Alva
N 57.2168 - E 18.3739
"I september 1980 fick Alva ett nytillskott i land­skapsbilden, då sköt nämligen det nya vattentornet i höjden vid Ringome. Det tog nio dygn att gjuta tornet med glidformar, grund­arbetena var då färdiga innan.

Tornet är 33 m högt, rymmer 3 000 kubikmeter, plattans diameter är 18 m och tornets 11,75 m. Vattnet kommer från Stånga, Lojsta och Alva och fördelas till Västergarn i norr och Burgsvik i söder."

Mikael Mildén citerar en sajttext.

Ljugarn
N 57.3391 - E 18.6965
Reservoarvolym: 45 m³
HVY över mark: 11 m
Färdigt år: 1960
Projektör: Viak
Entreprenör: Wiberg & Pettersson     

Bakom tornet kan man skymta några cisterner med dricksvatten som stödjer tornets försörjning. Det fina är den lilla vattenkran som finns i marknivå, där man alltså kan hämta dricksvatten om man vill.

Mikael Mildén

Slite
N 57.7045 - E 18.0091
Reservoarvolym: 225 m³
HVY över mark: 30 m
Färdigt år: 1955
Projektör: AIB
Entreprenör: Skånska Cemetgjuteriet

Vattentornet som modellPå bilden till vänster håller Ingrid Evaldsson en av henne till-verkad modell av Slite vattentorn. Modellen har hon gjort av ett klippark (se bild ovan), som går att ladda ner från www.bildrum.se/slitevattentorn.pdf.

Observera att du bara får ladda ned modellen för eget personligt bruk.

  You are invited to download a model of the Slite watertower in scale 1:160 for your personal use. Note that you are NOT allowed to download the model for commercial use.

Slite, Hotellparken
N 57.7057 - E 18.8065

© Mikael Mildén 2011

I april 1919 startade produktionen vid Slite cement­fabrik. Av den först levererade cementen byggdes denna vattenreservoar. Här på platsen fanns då en park- och trädgårdsanläggning tillhörig familjen Nyström.

Stånga
N 57.2808 - E 18.4718
Detta är ett gammalt järnvägstorn, som nu minner om Stångas storhetstid som samhälle längs den Gotländska järnvägen.

Från en informationstavla vid tornet kan man utläsa att stationens första torn byggdes 1884, sex år efter att järn­vägen kom till Stånga. Det bestod av en trä­tunna på 5 230 liter. Detta ersattes efter något år med två tank­ställen för vatten och kol.

1945 byggs det nuvarande tornet med av­härdar­an­lägg­ning. Det fick en kapacitet på 50 kubik­meter per dygn.

1960 upphör järnvägen på Gotland och Stånga station blir en av de första som rivs, då är året 1966.

2009 uppfördes en kopia av Gotlands första lok, som plåt­silhuett i naturlig storlek, skapad av konstnären Hasse Lindroth.

Mikael Mildén.

Visby, Peder Hardings väg
N 57.6324 - E 18.2956

Bokklipp insänt av Sven Karlsson. Klicka för stor bild.

Lego-modell på en Lego-utställning.

Bingeby
N 57.6413 - E 18.3315

Enligt en person på VA som jag mötte, rymmer Bingebyreservoaren 10 000 kubikmeter. Mikael Mildén

Langes hage (1925) (earth reservoir)
N 57.6136 - E 18.2912

Detta är det ursprungliga vattenverket som byggdes 1925, samtidigt med vattentornet i Visby. På den tiden var detta en bra bit ut på landet, men här finns Gotlands största grundvattentäkt. Då byggdes en reservoar på 500 kubikmeter. 1941 utökades kapaciteten med ännu en reservoar på 750 kubikmeter. Mikael Mildén

Langes hage (1941) (earth reservoir)
N 57.6135 - E 18.2905

Reservoaren från 1941, då kapaciteten utökades med ännu en reservoar på 750 kubikmeter. Mikael Mildén

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Vattentorn: Götaland
Water Towers: Gothia
Upp
Up
Senast uppdaterad 110727