Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Ebers vattentorn: Spanien

Eber Ohlsson


Nr 7/2005
Santa Cruz

Nr 2/2004
Madrid

Cirkulation 7/2005

Det brukar vara sparsamt med vattentorn av dig­ni­tet på vul­kan­öar, efter­som topografin här ger goda pre­fer­ens­er för mark­­re­ser­voar­al­ter­na­ti­vet. Ett undantag som bekräftar regeln står i Santa Cruz på Teneriffa. Här finns ett stort oljeraffinaderi, Span­iens äldsta, med ett högst ordinärt standardstålvattentorn.

Frågan är vattentornsfunktionen är det primära numera, där det står vid motorvägsinfarten till staden. Det har nog mera funk­tionen av skyltstativ för det stora olje­bo­lag­et CEPSA, som här visar både tid och temperatur i digital form, men nog aldrig be­höver visa mi­nus­gra­der.

Se även:   Torres del agua: Islas Canarias > Santa Cruz de Tenerife


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2004

Madrids vattenbolag, Canal de Isabel II, namn­givet efter en spansk 1800-talsdrottning, har ett magnifikt vattentorn intill sitt huvudkontor. Det 36 m höga tornet med ett välvt zinktak och ett generöst bruk av tegel är ritat av ingenjör Martín y Montalvo. Det 12-sidiga tornet, med en stål­re­servoar på 1 500 m³, bygg­des 1908-1911 och var i drift fram till 1952.

Efter ett beslut 1985, restaurerades tornet och byggdes om till ut­ställ­nings­lokaler. Nu finns här ofta fotoutställningar och på de invändigt vitmålade stålreservoarväggarna visas bildspel och man får därmed upplevelser i tanken.

Se även:   Torres del agua: Madrid > Madrid


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning årsvis av Ebers vattentorn.
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206