Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Ebers vattentorn: Tjeckien

Eber Ohlsson


Nr 2/2005
Prag

Nr 5/2004
Prag

Nr 7/2002
Pilsen

Nr 4/2002
Prag

Cirkulation 2/2005

Basunera ut att vatten är en gudagåva! Det var kanske tank­en när arkitekt A Turek och ingenjör Josef Franzl formade vatt­en­tornet i stadsdelen Vinohrady i den tjeckiska huvudstaden Prag. På en ge­sims står här trumpet­ande änglar i tornets alla hörn och meddelar budskapet.

Det har inte snålats på fasadutsmyckningen på det ny­renäss­ans­ka tornet från 1891, det enda som är modest är reservoar­volymen på 200 m3. Det sju våningar höga tornet, med en ut­sikts­plats överst, togs ur drift 1962 och har därefter byggts om till bo­städer. År 1993 gjordes en rekonstruktion av fasad­erna samt reparation av uren.

Se även:   Vodni vĕž: Praha > Vinohrady


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2004

Vattentorn med loftgång är en inte helt vanlig företeelse, men som finns i stadsdelen Letna i den tjeckiska huvudstaden Prag. Det är inte känt om arki­tekten J. Fialka haft uttrycket ’spela för gallerier­na’ från Shakespeares tid i tankarna när han ritade tornet, men det är goda åskådarplatser han i alla fall har skapat.

I det magnifika nyrenässanska tornet från 1888, lyckades arki­tekt­en få in en reservoar på 197 m3, vilket ger mycket arkitektur per m3. År 1913 byggdes tornet om, så att där blev bostäder för vattenverkets anställda. I dag bedriver föreningar verksamhet i det ombyggda tornet.

Se även:   Vattentorn: Prag > Letna


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2002

Att brygga öl kräver förutom malt, humle och jäst, även gott vatten. Många bryggerier brukar i sina försäljningsargument fram­hålla vilken god vattenkälla de förfogar över. Bryggeriet ”Pilsner Urquell” i staden Pilsen i Tjeckien, skulle kanske förutom att fram­hålla sitt mjuka vatten, även kunna sälja urpilsnern på sitt vattentorn, vare sig tornet innehåller råvaran eller slutprodukten.

Bryggeriområdets brandpostståndrör är märkta ”Pilsner Urquell”, och det sekel­gamla jugendvattentornet kommer självklart att serva dessa vid släckning, anting­en det gäller brand eller törst.

Se även:   Vattentorn: Tjeckiska Zapadni > Pilsen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2002

Vattentorn är en form av upplyftande verksamhet, som intr­ess­ant nog finns på en del flygplatser, såsom på Prags gamla flygplats Kbely. Tornet där, i armerad betong med supplerande inglasningar och en flygfyr överst, ritades av arkitekt Ottakar Novotny och bygg­des 1927-28.

Reservoarfasadens flygplansreliefer (troligtvis en Farman F-62 Goliath) skapa­des av Jan Lauda. Dessa reliefplan har civil­flyg­plans­registreringen ”L-B”, en beteckning som gällde för Tjecko­slo­vakien fram till 1930. Vattentornet, sedan länge stående på militärt område, togs ur drift under 1970-talet. På ett annat plan, det herald­iska, har tornet lyfts, det pryder nu stadsdelen Kbelys vapensköld.

Se även:   Vattentorn: Prag > Kbely


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning årsvis av Ebers vattentorn.
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

27>Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206