Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2008

Eber Ohlsson

Cirkulation 1/2008

Charles Laganne i den sydfranska staden Toulouse efterlämnade 1822 en stor summa pengar för att möjliggöra distribution av rent, klart och ange­nämt vatten, där källan var floden Garonne. 1828 fick 60 000 personer nytta av en an­läggning med både filter och vattentorn.

I tegelvattentornet fanns i den nedre delen skovelhjul för vatten­pumpning och i övre delen reservoarer. Då kapa­ci­tets­krav­en ökade, förlorade tornet 1870 sin ursprungliga funk­tion, men blev 1943 en historisk byggnad. Idag är vatten­torn­et konstgalleri och fotomuseum, där de gamla pumparna för­höjer attraktionsvärdet.

Se även:   Châteaux d´eau: Département 31 > Toulouse


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2008

Där det finns storkar finns det vatten. En god regel med tanke på var dessa fåglar hämtar sin föda. Mer ovanlig är regeln att om det finns storkar så finns det vattentorn. Detta gäller dock i den tyska byn Rüh­städt vid floden Elbe, 15 mil uppströms Hamburg.

I slottsparken står här sedan 1885 ett vattentorn, med ett storkbo sedan 1952. Med ytterligare ca 140 storkar i byn, borde födelsetalet vara stort, men här bor blott 240 invånare. Men de fick en storkfjäder i hatten, då de 1996 utsågs till Den Europeiska Storkbyn. Vattentornet som togs ur drift 1912 och restaurerades 1992 är symbol för Rühstädt.

Se även:   Wassertürme: Brandenburg > Rühstädt


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2008

Vatten är ett viktigt elixir, och något man skall slå vakt om. Detta togs bok­stavligt när man byggde ett vattentorn i Washburn Park i Minneapolis i USA. Här ställde man upp åtta vakter (guardians of health) runt hela vatten­stornet. Permanent. Till yttermera visso satte man även upp åtta örnar att vaka över omgivningen.

Skulpturerna är verk av John K. Daniels, boende i grannskapet liksom Harry Wild Jones, som var arkitekt för det 34 meter höga vattentornet med volymen 5 100 m³. För sin unika design och sina stora skulpturer är tornet sedan 1983 införd i National­registret av Historiska Platser.

Se även:   Water Towers: Minnesota > Minneapolis


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2008

Stazione Termini, Rom C, är namngiven efter en av romartidens stora badanläggningar, Diocletianus termer, där bad skedde omväxlande i varmt och kallt vatten. På motsatt sida av stationsområdet finns två flankerande vatten­torn, som bör ha levererat kallt vatten till loken, vatten som därefter upphettades.

Vattentornen är ritade av chefsingenjör och chefsarkitekt Angiolo Mazzoni, som var inspirerad av arkitektur­in­rikt­ning­en konstruktivism. Tornen liksom förnyelsen av stationen var ett arbete inför den stora världsutställningen 1942 i Rom, en händelse som dock rann ut i sanden.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Lazio > Roma, Termini


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2008

I staden Faro på den portugisiska Algarvekusten finns två vattentorn, som är så lika varandra att man nog skulle kunna kalla dem tvillingar. Ett torn står i väster och följdriktigt står det andra i öster. Förklaringen på den sär­präglade torndesignen skulle kunna vara att den anspelar på det moriskt förflutna.

Tornen levererar tillsammans i genomsnitt 220 m³ vatten per timme i stad­ens högzon. Bildens vattentorn är byggt 1967 i ett projekt under ledning av ingenjör F. G. Burnay de Mendonça. Högreservoaren har en volym på 1 000 m³, vilken suppleras av en lågreservoar vid tornets bas på 4 600 m³.

Se även:   Torres da água: Faro > Faro


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2008

Det är inte helt ovanligt att finna gedigna vattentorn på tyska jord­bruks­gods. Ett sådant exempel är godset Wulmenau, söder om Lübeck och bara 5 kilometer öster om en Autobahn, som många nordbor kör när de skall söderut. Dessa semesterfarare skulle om de ibland avvek från Tysklands bilpulsådrar, upptäcka en ny kulturvärld.

Vattentornet i Wulmenau, som var i drift 1912-1972, är byggt i armerad betong på ett naturstensfundament. Det fem våningar höga tornet med en reservoar på 50 m³, är idag klassificerat som kulturminnesmärke. Ägaren söker nu investerare som kan skapa bostäder i tornet.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Wulmenau


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2008

Kan man släcka eld med eldvatten? På taket på sprit­tillverkaren Brown-Formans huvudkontor i staden Louisville i Kentucky i USA står ett vattentorn formad som en bourbon­flaska (amerikansk whisky), och med uppgift att vara en vatten­reserv vid eventuella bränder.

Stålvattentornets bemålning återspeglar ett av firmans stora varu­märk­en, Old Forester, lanserad redan 1870 och inne­hållande 43 % brännbar vätska. Det 19 meter höga nitade tornet rymmer 100 % släckvatten till en volym av 100 000 US gallon (378 m³). Under åren har vattentornet skiftat målning, när originalet har ändrat design.

Se även:   Water Towers: Kentuckey > Louisville


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/2008

En skål som öppnar sig mot himlen kan både sym­bol­is­era att vi tack­samt tar emot den uppifrån kommande liv­giv­ande vätskan, och att denna vätska bärs fram till med­borg­arna. Ett vattnets skafferi, som alltid står till dis­pos­it­ion med kvalitetsvaror. I Haderslev, en stad i danska Sønderjylland bygg­des 1991-92 ett betongvattentorn som i högsta grad visualiserar detta.

Arkitekt Wolfgang Kleemann har här format vattentornet som en skål, stå­ende på två skivor. Tornet med en diameter på 32 m och en höjd på 18 m, har fått volymen 3 300 m³. Det blev ett torn med enkla och klara linjer. Skål för vattnet.

Se även:   Vandtårne: Haderslev


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206