Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2005

Eber Ohlsson

Cirkulation 1/2005

Civilingenjör G Oesten i Berlin, Tyskland fick i maj 1901 i uppdrag av den schleswigska staden Flensburg att projektera ett vattentorn vid det befintliga vattenverket på Mühlenstrasse. Detta eftersom försörjningen i den övre tryck­zonen i fjordstaden be­höv­de bli bättre. För bygget anslogs 170 000 Goldmark.

Bygget kom i gång hösten 1901 och var klart i augusti 1902. Det mön­ster­mu­ra­de vattentornet blev 29 m högt och fick en reservoar på 350 m³. Vid slut­redovisningen i augusti 1902 visade det sig att bygget un­der­skri­dit budgeten med ca 30 000 Goldmark, en upplevelse förunnad få be­stäl­la­re.

Se även:   Wassertürme: Schleswig-Holstein > Flensburg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2005

Basunera ut att vatten är en gudagåva! Det var kanske tank­en när arki­tekt A Turek och ingenjör Josef Franzl formade vatt­en­tornet i stadsdelen Vinohrady i den tjeckiska huvudstaden Prag. På en ge­sims står här trump­etande änglar i tornets alla hörn och meddelar budskapet.

Det har inte snålats på fasadutsmyckningen på det ny­renäss­ans­ka tornet från 1891, det enda som är modest är reservoar­volymen på 200 m³. Det sju våningar höga tornet, med en ut­sikts­plats överst, togs ur drift 1962 och har därefter byggts om till bo­städer. År 1993 gjordes en rekonstruktion av fasaderna samt reparation av uren.

Se även:   Vodni vĕž: Praha > Vinohrady


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2005

Vattentorn är stabila byggnader, som står stadigt även när stormen viner som mest, vilket besannades då skribenten 1992 såg en bild i en utländsk kollega till Cirkulation. Bilden var tagen efter orkanen Andrews härjning i södra Florida den 24 augusti 1992 och visade ett intakt vatten­torn mitt bland raserade hus och omkullvräkta träd.

Tornet med den ofta förekommande amerikanska orts­namns­mål­ning­en var bekant, eftersom det hade fotograferats i april samma år, men då omgivet av lummig grönska i ett välmående samhälle. Na­tur­kraf­ter­na må vara starka, men ibland går de bet på vattentornen.

Se även:   Water Towers: Florida > Homestead


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2005

En idealstad grundad 1593, med ett vattentorn i jugendstil från 1914-15 ligger nordväst om Trieste i Italien. Det är staden Palmanova, en gång grund­ad som ett venetianskt gränsfäste och byggd efter det som man då trodde var en romersk idealplan.

I den renässansbefästa niosidiga staden strålar gatorna ut radiellt några kvarter från det sexkantiga torget. Den är beskriven i de flesta läroböcker i stadsgeografi eller stadsplanering. I slutet på en av de radiella gatorna står ett betongvattentorn, planerat av ingenjör Schiavi. Tornet, med en reservoar på 250 m³, togs ur bruk på 1990-talet.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Friuli-Venezia-Giulia > Palmanova


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2005

I vattentornet i stadsdelen Bruderholz i den schweiziska staden Basel slingrar sig upp- och nedtrapporna utmed in­nerväggen som två skruvspiraler. Det 35 meter höga tornet i art deco-stil från 1926, ritat av arkitekten Emil Vischer, fick 2001 en ljusare nyans än fotot från 1984.

Det finns reservoarer på 500 m3 under tornet för en lägre zon, och en reservoar på 320 m³ under utsiktsterrassen för en högre zon. För att passera tornets entrégrind måste en mindre avgift läggas i bössa. På närbelägna Café Wasser­turm gick det åtminstone förr att njuta av vatten som passerat kaffebönor eller teblad.

Se även:   Wassertürme: Schweiz > Basel


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2005

Var Babels torn ett vattentorn? Det omvända för­håll­and­et var i alla fall arkitekten Christian de Portzamparcs idé, när han ritade på sitt första upp­drag, ett vattentorn i nya området Marne-le-Vallèe, öster om Paris.

Tornet skulle placeras inne i en rondell i Noisiel, och ar­ki­tekt­ens lösning blev inte bara ett vattentorn i betong utan också ett om­slut­ande gallerverk, som alluderade till Gustave Dorés kända bibelillustration. Gallerverket skulle täckas av slingrande växter och framkalla illusionen av hängande träd­gård­ar. Ett vattentorn, byggt 1971, där det gröna är uppåt väggarna.

Se även:   Châteaux d´eau: Département 77 > Noisiel


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2005

Det brukar vara sparsamt med vattentorn av dig­ni­tet på vul­kan­öar, efter­som topografin här ger goda pre­fer­ens­er för mark­­re­ser­voar­al­ter­na­ti­vet. Ett undantag som bekräftar regeln står i Santa Cruz på Teneriffa. Här finns ett stort oljeraffinaderi, Span­iens äldsta, med ett högst ordinärt standard­stål­vatten­torn.

Frågan är om vattentornsfunktionen är det primära numera, där det står vid motorvägsinfarten till staden. Det har nog mera funk­tionen av skyltstativ för det stora olje­bo­lag­et CEPSA, som här visar både tid och temperatur i digital form, men nog aldrig be­höver visa mi­nus­gra­der.

Se även:   Torres del agua: Islas Canarias > Santa Cruz de Tenerife


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/2005

I Danmarks sydligaste och minsta köpstad, Ny­sted på Lolland, uppförde man 1912-1913 ett 35 meter högt vattentorn med en re­servoar på 94 m³. Det gula putsade svagt koniska betongtornet med vita ge­sims­er, en entré i nybarock och ett rött sextonsidigt te­gel­man­sard­tak, projekterades av arkitekt Alf. Jørgensen och ingenjör Georg Jochumsen.

Tornet som var i drift till 1976, renoverades 1977 och 1988, för att därefter under sommarhalvåret hysa ut­ställ­ning­ar samt ge be­­sö­ka­re möjlighet att gå upp och beundra utsikten. Det blev det sjätte vattentornet i Dan­mark som fått byggnads­minne­stat­us.

Se även:   Vandtårne: Guldborgsund > Nysted


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206