Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2004

Eber Ohlsson

Cirkulation 1/2004

Den badiska staden Kehl i Tyskland, granne med Strassburg, slöt på sin tid ett avtal med civilingenjör M. Hessemer från Frankfurt am Main, om att han för egna pengar skulle ordna stadens vatten­för­sörjning. På grund av det priv­ata företagets höga vattenpris, lyck­ades staden efter process ta över verk­sam­het­en 1910.

Det 1904-1905 privat byggda tornet, med en totalhöjd på 47,5 m och en re­servo­ar på 300 m3, fick en harmonisk gestaltning med tornhuvud som både var infallsrikt och komplicerat. Dessvärre gick ursprungsformen förlorad under kriget, men ersättningen får sägas vara acceptabel.

Se även:   Wassertürme: Baden-Württemberg > Kehl


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2004

Madrids vattenbolag, Canal de Isabel II, namn­givet efter en spansk 1800-talsdrottning, har ett magnifikt vattentorn intill sitt huvudkontor. Det 36 m höga tornet med ett välvt zinktak och ett generöst bruk av tegel är ritat av ingenjör Martín y Montalvo. Det 12-sidiga tornet, med en stål­re­servoar på 1 500 m³, bygg­des 1908-1911 och var i drift fram till 1952.

Efter ett beslut 1985, restaurerades tornet och byggdes om till ut­ställ­nings­lokaler. Nu finns här ofta fotoutställningar och på de invändigt vitmålade stålreservoarväggarna visas bildspel och man får därmed upplevelser i tanken.

Se även:   Torres del agua: Madrid > Madrid


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2004

Den rotationssymmetriska form­en kring en vertikal axel är en mycket vanlig utformning av vattentornens reservoar­del, och det finns goda skäl till att många torn har fått denna form. Ett vattentorn som definitivt inte hör till denna kategori, fanns 1983 på ett av Europas största avloppsrenings­verk - Beck­ton Sewage Treatment Plant i östra London, Stor­britann­ien.

Detta betongvattentorn avvek radikalt från den rotations­sym­met­riska form­en, men torde ha varit enklare att form­sätta. Beckton­verkets ägare, Thames Water har dessvärre inga uppgifter om tekniska data eller om arkitekten.

Se även:   Water Towers: Greater London > Newham


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2004

Att köra över ett vattentorn är inte en vanlig företeelse. Det är dock möjligt att göra i fem filer och på två våningar i San Fran­cisco, USA. Under hängbron San Francisco - Oakland Bay Bridge, inte att förväxla med Golden Gatebron, står ett mindre vattentorn, väl skyddat från regn. Tidigare gick också järnvägen över tornet, men denna trafik ersattes på 1950-talet av bilar.

Tornet står inte i stadens säkraste kvarter, och absolut inte så säkert som det snarlika vattentornet på den närliggande ön Alca­traz. Överkörning av vattentorn har skribenten annars endast sett utföras av en grävmaskin.

Se även:   Water Towers: California > San Francisco


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2004

Vattentorn med loftgång är en inte helt vanlig företeelse, men som finns i stadsdelen Letna i den tjeckiska huvudstaden Prag. Det är inte känt om arki­tekt­en J. Fialka haft uttrycket ’spela för gallerier­na’ från Shakespeares tid i tankarna när han ritade tornet, men det är goda åskådarplatser han i alla fall har skapat.

I det magnifika nyrenässanska tornet från 1888, lyckades arki­tekt­en få in en reservoar på 197 m³, vilket ger mycket arkitektur per m3. År 1913 byggdes tornet om, så att där blev bostäder för vattenverkets anställda. I dag be­driv­er föreningar verksamhet i det ombyggda tornet.

Se även:   Vodni vĕž: Prag > Letná


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2004

Möss finns ofta i människans närhet, vattenkulturen inte undan­tagen. Tre mil öster om Paris finns sedan ca 10 år tillbaka ett litet Amerika - Euro Disney­land, med ett Musse Pigg-inspirerat vatt­en­torn. Ett torn som går att fotografera utifrån, i motsatts till dess kollega i Anaheim vid Los Angeles.

Tornarkitekt i en vidare bemärkelse får nog anses vara Walt Disney. Vatten­tornets centrala betydelse bevisas av att i nöjes­parkens emblem finns två likställda symboler – Törnrosaslottet och Vatten­tornet. Vattentornsvarianten av Mickey Mouse är nog den variant, som inte får vatten i öronen.

Se även:   Château d´eau: Département 77 > Val d´Europe


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2004

Får man kalla vattentornet i Worms i Rheinland-Pfalz för en vattenkatedral? Det finns nog skäl till det. Vattentornet är näm­ligen byggt i samma stil som katedralen i denna tyska stad. Medan domkyrkan har sitt ursprung på 1000-talet, byggdes vattentornet 1888-1890. Det som präglar katedralen är 1100-talets senromanska stil, samma stil som arkitekten K Hofmann har applicerat på vattentornet.

Det 58 meter höga tornet har en reservoar på 1 200 m³. Det är ett påkostat bygge för en stad som vid denna tid hade en be­folk­ning på 32 000 invånare och en capitaförbrukning på 103 liter per per­son och dygn.

Se även:   Wassertürme: Rheinland-Pfalz > Worms


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/2004

Grodor och vatten hör ihop, men inte i vattentorn. På Lyngby­vej i Köpen­hamn, Danmark kan man dock se blinkande grodor utanpå vattentornet, här som ljusreklam. Det är ett skorstens­vatt­en­torn för godistillverkaren Galle & Jessen. Den 50 m³ stora re­servoaren från 1927 tillkom därför att för­bruk­ning­en ibland var så stor, att det kommunala ledningsnätet inte alltid kunde leverera den behövliga vattenmängden.

Fabriken flyttade 1988, men tornet står kvar och blev skyddat 1998 och 10 år framåt. Därför kan det fortfarande göras reklam för en av firmans stora pro­dukter - fyllda chokladgrodor.

Se även:   Vandtårne: København > Vibenshus Runddel


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Schweiz Spanien Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206