Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2003

Eber Ohlsson

Cirkulation 1/2003

Biofilm i en vattenreservoar anses som något negativt, en föro­rening. I Neun­kirchen i tyska Saarland är biofilm däremot något positivt, eftersom man i det nedlagda järnverkets kylvattentorn har inrett fyra biosalonger. Det 41 meter höga tornet med en största diameter på 14 meter, rymde 2 200 m³ vatten när det stod klart 1936.

Vattentornet blev byggnadsminne 1985, och efter om- och till­bygg­nad 1996 finns här nu motionscenter, pub, bistro, café och ett brau­haus med ölsorterna Turm Gold och Turm Black. Men också multi­biografen Cinetower, som kanske någon gång kör en urvattnad film­story.

Se även:   Wassertürme: Saarland > Neun­kirchen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2003

Med en totalhöjd på 67 m räknas vattentornet i Wiens stadsdel Favoriten till ett Europas högsta, högt med tanke på att det endast är 33 m upp till vatten­spegeln. Tornet, byggt 1898/99, har getts en gestaltning värdig paradgatorna inne i Wien. Under takets glas­er­ade tegel i fem kulörer leder en 203 meter lång spiralramp upp till två reservoarer på 1 050 m³ respektive 203 m3.

När Wien 1910 fick en ny vattenledning från bergen, minskade torn­ets be­tyd­else och avställdes slutligen 1956. För några år sed­an renoverades det grund­ligt och är nu byggnadsminne och ibland öppet för konstutställningar.

Se även:   Wassertürme: Wien > Favoriten


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2003

Jorden roterar. Ett fenomen som ibland man kan se vid vatt­en­tornet i Euraå­minne/Eurajoki i västra Fin­land. I tornets ut­krag­ade kant är en 40 meter lång och 110 kg tung pendel fäst. När pend­eln sätts i rörelse, kommer den enligt tröghetslagen att fortsätta pendla i samma riktning.

Jordens rotation medför dock att pendeln till synes ändrar riktning. Eftersom pendeln är lång, tar det tid innan den stannar, vilket gör det lättare att se rörelse­för­änd­ringen. Ett experiment som kallas Foucaults pendel, och som normalt sker inomhus. I den finska skog­ens ly sker dock detta utomhus. Till och från.

Se även:   Vattentorn: Euraåminne/Eurajoki


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 4/2003

Det nya vattentornet i Hannovers norra stadsdel Vahrenwald hade Europas största vattentornsreservoar när det stod klart det 1911. Den nitade Intze-kon­struk­tionen rymde 4 100 m³ vatten, och vilande på 140 stålpelare. Den totala tornhöjden ovan mark, för det av arkitekt Schaedtler ritade nieder­sachsiska torn­et, var 62 m. Fasaden var grovhuggen blågrön kalk­sand­sten, med en mans­hög hannoversk vapensköld ovanför dörren.

Tornet blev som många andra tyska vattentorn både bombskadat och re­par­erat. Det avställdes till sist 1963, men äras nu med en egen spårvägshållplats - ”Wasserturm”.

Se även:   Wassertürme: Niedersachsen > Hannover


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2003

Ett eklektiskt vattentorn står på området De Esch i Rotter­dam, Neder­länd­erna. Med detta menas att arkitekturen består av olika stilar. För det här torn­et, ritat av direktören för byggnads­kon­toret C. B. van der Tak, är det närmast romansk stil, ny­renäs­sans men även österländskt som är gällande.

I det 44 meter höga tornet, som står vid floden Nieuwe Maas, fanns när det stod klart 1873 en reservoar på 1 500 m³ och där­under maskinistbostäder. Det är därmed ett av Neder­länd­er­nas äldsta och största vattentorn. Det är nu bygg­nads­minne­för­klar­at, och ombyggt till kontor med adress Watertorenweg.

Se även:   Watertorens: Zuid-Holland > Rotter­dam


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2003

Stålprofilleverantörernas önskekund är upplevelsen när man ser vatten­tornet i Batavia, New York State, USA. På ett för land­et sedvanligt sätt har här stål använts som konstruk­tions­materi­al för vattentorn, även om inte alla stål­vatten­torn nyttjar stål­profiler för den bärande delen.

Det är ett av stadens två vattentorn, av va-verket officiellt angett som liggande bakom Ponderosa Steak House, som försörjer stad­en med ett tryck på 27-36 m vp. Staden på ca 16 000 invånare ligg­er 5 mil öster om Buffalo, och är namn­givet efter ett germanskt folk vid Rhendeltat (bataver) i nuvarande Holland.

Se även:   Water Towers: New York > Batavia


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2003

En vattentornsbyggnad med fordom bra tryck ligger i Paris norra förort Bobigny. Här byggde den gamla tidningen L´Illustration på 1930-talet ett låghus för tryckeriet och ett höghus för redak­tion­en. Höghuset fick överst en stor vattenreservoar med tornklockor. Arkitekt blev ovanligt nog tidningens egen generalsekreterare Louis Baschet.

Då tidningen anklagades för samarbete med tyskarna under krig­et, stängdes den 1945, varefter ett transportföretag tog över. Den tidlösa byggnaden har i några år stått tom med bristande skötsel, men renoveras nu för att hysa ett Parisuniversitet.

Se även:   Château d´eau: Département 93 > Bobigny


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/2003

Utstansningen ”G.V.” på vindflöjeln på vattentornet i danska Glostrup, är en stolt markering att förortskommunen väster om Köp­enhamn är ett modernt samhälle med eget vattenverk. Det 33 m höga vattentornet i tegel, med en reservoar på 110 m³, byggdes 1905 i romansk stil under jugendstilens glans­period, efter ritningar och beräkningar av ingenjör August Fensmark.

Tornet var i bruk fram till 1963, då det ersattes av ett nytt och större vattentorn. Förslaget att riva vattentornet och anlägga en bensin­sta­tion gick om intet, så idag vårdas det gamla vattentornet som Glo­strups kännetecken.

Se även:   Vandtårne: Glostrup


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206