Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 1999

Eber Ohlsson

Cirkulation 1/1999

Tre bollar i luften samtidigt, är normalt inte ett avancerat jonglör­nummer. Det blir annorlunda om bollarna är av stål, har en diameter på 10 meter och innehåller vatten. Vatten­torn­et med de tre svävande sfärerna är en vacker syn i stad­en Eindhoven i södra Nederländerna.

Konstruktör till detta jonglörnummer är professor W G Quist från Rotter­dam. Vattenreservoarer som är åtskilda kan i andra länder innebära att de betjänar olika tryckzoner, men Neder­länd­er­na är inte känt för sina stora höjdskillnader och helt följd­rikt­igt är alla de tre kloten i Eindhoven kopplade på samma huvudledning.

Det problem som skulle kunna uppstå med kommunicerade kärl på olika höjd, löses med ståndrör som alla når upp till 42 meters höjd. Med 523 m³ vatten i varje sfär kommer hela konstruktionen att väga 3 000 ton. Det vita futuristiska vatt­en­torn­et från 1971 är kanske en tribut till stadens fot­bolls­klubb PSV Eindhoven – kulan i luften.

Se även:   Watertorens: Noord-Brabant > Eindhoven


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/1999

Att bo nära vattnet anses som mycket attraktivt, och vad vore då inte at­traktivare än att bo i ett vattentorn. Följdriktigt finns det många vattentorn som även hyser bostäder, som exempelvis vatt­en­torn­et i Seligenstadt i södra Hessen i Tyskland. En mindre stad från 800-talet med alla de kvaliteter äldre tyska städer har, och ett vattentorn som i stil harmonierar med den lokala bygg­nads­tradi­tion­en. Det innebär att tornet verkar vara äldre än dess bygg­nadsår 1936/37.

Det 50 meter höga vattentornet med en reservoar på 500 m³ är ej längre i drift, vilket gjort att det finns planer på att även ha lägen­het­er i den övre delen av tornbyggnaden. Tornet står nu som symbol för staden, jämbördig med basilikan och andra mycket gamla bygg­nader. Seligenstadtborna bor även med ett torrlagt vattentorn nära vattnet, eftersom den idylliska staden med dess gamla kors­virkeshus ligger på floden Mains vänstra strand.

Se även:   Wassertürme: Hessen > Seligenstadt


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/1999

Min serie om vattentorn har hittills rört sig i urban miljö, men någon gång kan det vara intressant att visa ett torn som avviker från detta mönster. Norr om San Simeon, halv­vägs mellan Los Angeles och San Francisco på den berömda kustvägen mellan dessa kaliforniska städer, kunde man för några år sedan finna detta lilla rurala vattentorn. Intill den oerhörda vattenmängden i Stilla Oceanen har denna begränsade vattenreservoar säkert fyllt sin funktion för ägaren.

Exakta uppgifter om reservoarvolym eller höjd är inte kända, men de kan inte vara överväldigande. Även om byggmaterialet inte är av den exklusiva sorten kan arki­tekten åtminstone stoltsera med att byggnaden har havs­utsikt, liksom det överdådiga, söder därom belägna Hearst Castle.

Se även:   Water Towers: California > San Simeon


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.Cirkulation 4/1999

Kan vattentorn skapa patriotiska känslor? Ja, i Schlettstadt i Elsaß. Det 50 meter höga vatt­entornet i denna stad byggdes 1905 och hade som förebild vatt­en­tornet i den nederländska staden Deventer. Högst upp, ovanför vattenreservoaren på 500 m³, satt den tyska örnen och ruvade. Tyskarnas förlust i första världskriget medförde att Elsaß över­gick i fransk besittning och stad­ens namn ändrades till Sélestat och Elsaß blev Alsace.

Även vattentornet blev delaktigt i denna förändring. Den tyska örnen ersattes med den galliska tuppen. Dock bara fram till 1940, då tuppen fick stiga ner från högsta pinnen. När kriget var slut tyckte stadsborna att det fick vara nog, nu skulle endast fria fåglar få finnas på taket.

Det intressanta är att dessa patriotiska tvister endast be­drevs på vatten­sfärens högsta höjder. I sedvanlig ordning glömdes däxellocken bort. Därför kunde man åtminstone för några år sedan utanför vatten­tornet finna ett däxellock med inskriptionen ”Hydrant - Wasser­werk Schlettstadt”. Det skulle nog inte skada om nationalisterna ibland slog ned blicken.

Se även:   Château d´eau: Département 67 > Sélestat


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/1999

1500 m³ vatten, uppdelat på tre lika stora reservoarer, rymmer vattentornet i Hérouville-Saint-Clair, en stor och modern förstad till Caen i franska Normandie. Stål­vatt­en­torn­et från 1963 känns form­mässigt som en reminiscens av skribentens glasspinnar på 1950-talet, eller kanske de modernistiska golvlamporna från samma tids­period, men tornet sätter onekligen både prägel på och lyser upp för­orten.

Firman SIDL har konstruerat det 52 meter höga tornet med re­servo­ar­er som har en höjd på 21 meter och en diameter på 6,5 meter. Tillverkningen har skett i Delattre-Leviviers verkstäder i nordfranska Valenciennes.

Med tanke på vatt­en­tek­niska fundamenta i den väx­ande förorten i Norman­die, skulle konstruktören kanske i ljuset av efterkrigstidens byggande ha gjort reservoarvolymen något större och erhållit de minnesvärda kubikmetrarna 1944.

Se även:
Château d´eau: Département 14 > Hérouville-Saint-Clair


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/1999

”Hände weg vom Wasserturm!” är en halv­annan meter hög graffitiuppmaning man i många år har kunnat läsa på vattentornet i Sternschanze i Ham­burg. Fritt över­satt är det en uppmaning att hålla tassarna borta från vattentornet, en uppmaning som syn­bar­ligen inte har gällt dem som har skrivit på den vackra tegelmuren. Den koncisa texten bott­nar i en tvist på den politiska scenen om hur det 1961 avställda tornet skall nyttjas.

Tornets historia började eljest med en arkitekttävling vid det förra sekelskiftet, med 135 inkomna för­­slag på torn­gestaltning. Det förslag som utfördes blev det åttasidiga och 60 meter höga vatten­tornet med en största diameter på 32 meter. Tornet hade då det stod klart 1907/1908 två reservoarer på vardera 2.150 m³, för respektive lågzon och högzon. Tornet är nu byggnadsminne och får därmed för­hopp­nings­vis en fredlig framtid i det gamla skans­området.

Se även:   Wassertürme: Hamburg > Sternschanze


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.


Cirkulation 7/1999

Staden Fresno i centrala Californien, centralort i ett gen­om konst­bevattning bördigt jordbruksområde, planerade 1891 att bygga ett vattentorn som inte bara skulle rymma en reservoar för att släcka törst och brand, utan även ett bib­lio­tek för kunskapstörsten. Det 100 fot höga tornet med en re­servoar på 250 000 gallon stod klart 1894 och var i drift fram till 1963.

Tornbiblioteket blev dock bara en hägring. Det mur­ade vattentornet är ritat i amerikansk romansk stil av arkitekt George Washington Maher från Chicago.

Ett minnesvärt torn, vilket skyltar informerar om. In­rikes­de­par­te­ment­et i USA har gett tornet en plats i ”National Register of Historic Places”, och amerikanska vattenverksförbundet har gett tornet utmärkelsen ”An American Water Landmark”. Ytt­er­ligare en skylt omtalar att byggnaden är tillägnad en vatten­verkschef född 1891 med 36 års tjänst.

Se även:   Water Towers: California > Fresno


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/1999

En synvilla i Bochum är det mycket eleganta bo­stads­hus­et på Hattinger Strasse i stadsdelen Weitmar. Den yttre gestaltningen avslöjar inte att denna byggnad en gång varit ett vattentorn. Villan/­tornets formspråk för snar­are tankarna till sydligare nejder än dess plats i centrala Ruhrområdet.

Vattentornet hade när det stod klart år 1905 en volym på 2 000 m³, uppdelade på två reservoarer. Vattenverksförbundet Bochum tog vattentornet ur drift 1959 och sålde det 1971 till staden Bochum för en symbolisk summa. Numera huserar ett nationellt dockteater­institut i det gamla vattentornet.

Se även:   Wassertürme: Nordrhein-Westfalen > Bochum


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206