Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Tre VA-chefer 1997
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 124 (1997-10-13)

Eber Ohlsson

Tre av VA-verkets chefer samlade för första gången, här på gården till S:t Gertrud 1997-10-10.
Fr v: Gunnar Behre (75 år), Bengt L Persson (60 år) och Sigvard Gudmundson (88 år).
Vattenstänk hade tillfälle att för första gången samla tre VA-verks­chefer på en bild. Mötet ägde rum när Pensionärs­klubb­en Gatukontoret - KommunTeknik - VA-verket hade en höst­träff den 10 oktober i år. Äldst är Sigvard Gudmundson som började sin anställning den 11 mars 1937 och gick i pension den 31 mars 1974. Efterträdaren Gunnar Behre som började den 1 januari 1951 och gick i pension den 30 november 1983. Nuvarande va-chefen Bengt L Persson har varit anställd på VA-verket i två omgångar, första perioden var 1 juli 1968 - 30 april 1971. Den andra perioden började den 1 januari 1982 och fortgår alltjämt.

Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 060729