Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-Profilerna: Pensionärerna 1997
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 124 (1997-10-13)

Eber Ohlsson


© Eber Ohlsson 1997
VA-verkets pensionärer samlade på gården i kulturkvarteret S:t Gertrud. Sittande fr v: Sigvard Gudmundson, C G Josefsson, Gunnar Jeppsson, Åke Björk, Per Ansner, Börje Andersson, Carl-Arvid Sanzén och Gunnar Behre.
Stående fr v: Bengt Conradsen, Berry Quistbäck, Börje Jarlvik, Sven Sjöblom, Lennart Larsson, Nils Borglin, Bengt L Persson, Gerd Kemfors, Gunnar Svensson, Curt Brynolw, Arne Zimmergren, Kjell Skoglund, Börje Odeholm, Albert Hyllberg, Mohamed Raad (ej VA), Ulla Söderberg, Brittmarie Ekenstierna, Åke Jeppson, Torsten Israelsson, Eric Hult och Harald Agger.

Pensionärsklubben Gatukontoret - KommunTeknik - VA-verket hade en höstträff med 130 pensionärer den 10 oktober under ledning av föreningens ordförande Olle Ahlström.

Bengt L Persson, VA-verket berättade om VA-verkets nya organisation men även om de organisationsturer som föregått den. Som aktuella projekt tog Ludde upp bl a utbyggnaden i Klagshamn och Sjölunda samt stora ledningsprojekt.
Klas Nydahl, Gatukontoret berättade om Öresundsförbindelsen och Citytunneln. Ingemar Simonson, Serviceförvaltningen berättade om sin nya omfattande organisation. Därefter blev det bussutfärd till aktuella bygg- och anläggningsplatser. Med så många pensionärer blev det till tre bussar. Dagen avslutades med en enkel förtäring på S:t Gertrud. Pensionärerna tyckte att arrangemanget var lyckat, men vädret var för mycket åt VA-hållet till.

Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 060729