Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Pensionärsutflykt den 8 juni 2011
Originalpublicering 2011-06-09

Eber Ohlsson

Några av de pensionärer som var med på pensionärsföreningens utflykt till Danmark den 8 juni 2011.
Övre raden fr v: Hans Möller, Sven Månsson och Henry Lindgren (stående).
Undre raden: Tommy Rasmusson, Werner Karaschin, Leif Nilsson, Bengt Bergstrand och Anna-Kerstin Lundberg.
Klicka för större bild.

Information i danska Trelleborg.
Klicka för större bild.

Kaffepaus i Karrebæksminde.
Klicka för större bild.

Kaffepaus i Karrebæksminde.
Klicka för större bild.

Kaffepaus i Karrebæksminde.
Klicka för större bild.

Kaffepaus i Karrebæksminde.
Klicka för större bild.

Kaffepaus i Karrebæksminde.
Klicka för större bild.

Lars Mörsin och Börje Jarlvik.

Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 110609