Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Sandins järnvägar
Gunnar Sandins artiklar i olika järnvägsforum.

Arbetet pågår att publicera artiklar som Gunnar Sandin skrev i olika järnvägsforum. De flesta artiklarna är scannade, OCR-behandlade samt redigerade i PageMaker och omgjorda till pdf-filer.

ÖSJ-bladet
Vad ritade Einar Sahlén? (1/1989)
Försummade dimensioner. (4/1989)
Ta tåget till flyget - ett resekåseri. (2/1990)
Nu vänder det! (3/1991)
Ett skånskt badspårsprojekt (4/1993)
Torna och Bara järnvägsbolag (2/1995)
Spår i sydvästra Lund (4/1995)
Vådan av att skriva väl (1/1996)
Betlastningsanordningar. särskilt skånska (4/1996)
Betlastningsanordningar, särskilt skånska - Förhistoria (1/1997)
Baltiska Hållplatsen (1/1998)
Betlastningsanordningar än en gång (3/1998)
X4a - ett intressant misslyckande, del 1 (3/1999)
X4a - ett intressant misslyckande, del 2 (4/1999)
Sockerbolagets mekaniska betlastare (1/2002)
Sydsvenska Banverksplaner (3-4/2002)
Skånsk elektrifiering förr och nu (1/2003)
Claes Adelskölds Arbetsritningar (4/2003)
Expansiv Skånetrafik (1/2005)
Gamla Lund-nytt
Torna och Bara järnvägsbolag (1/1995)
Sydvästra industrispåret i Lund och Källbymölla hållplats (5/1995)
Små spår i Lund (2/1996)
Ett vitgult järnvägsslott (2/1997)
När tåget rundade stadsparken (3/2007)

Tågposten
Sveriges första trådbussprojekt? (2/1984)
Stationer och hållplatser på BLHJ (1/1985)

Skånska Järnvägar
Oxie-Arriebackens järnväg (4/2000)

Se även  Sandins stationer


Gunnar Sandin 25 februari 1940 - 31 mars 2012

Vänner till Gunnar har sammanställt en bibliografi över det Gunnar har skrivit och översatt:  Gunnar Sandins bibliografi.


Hem
Home
aVA
Not water or sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 170514