Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Historik över skånska industrier
History of Scanian industries

Janis Priedits har i många år forskat och skrivit om småbanor och industrier. Forskningsresultat som bland annat går att läsa i hans böcker "Industrilok i Skåne - Malmöhus län", "Industrilok i Skåne - Kristianstads län" utgivna 1995 respektive 1998, men även i artiklar, som exempelvis i Spår 1996, årsbok för Järnvägsmusei vänner. Till detta kommer artiklar i olika tidningar inom järnvägshobbyn. Vi har fått förmånen att här återge några av Janis artiklar.

Höganäsbolaget 200 år

Klagshamns cementfabrik och spår

Limhamn, kalkbrottet, cementfabriken och spåren

Skromberga

Hem
Home
aVA Upp
Up
Senast uppdaterad 100215