Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Festskrift till Lennart Améen, 60 år

 Festskrift till Lennart Améen, 60 år
Tommy Book: Broder Lennart!
Anders Silfverling: Exkursioner.
Bengt Widell: 2 gånger Améen.
Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.
Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.
Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment.
Göran Lavesson: Kmp 1542.
Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.
 
Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd.
Jens Möller: Idel ädel adel?
Lennart Wärje: Tankar kring en bild.
Nils Wennström: Passering från d. 1/1 1898.
P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.
Tom Persson: Vid sidan av.
Tomas Tägil: Tre stationer.
Tommy Book: Vagn 60.

Vid sidan om.

Tom Persson

Tidigare publicerad i festskriften "Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986".

Vid sidan om järnvägen finns kilometerstolpar - men dom syns knappt när man själv färdas med tåget.

Här ser vi Lennart (vid sidan om ett spår som saknade sådana).
På samma sätt finner man saker vid sidan om andra färdleder och rutter.

För den flitige, initierade och outtröttlige detaljfinnaren - för så´n är ju dagens festföremål oomtvistligt - vill övertecknad,                   också
en småsakernas frände, visa på två.

Om man fotledes tar sig upp till slottet i Heidelberg träffar man figuren nedan
och på vägen nedför den améenska terrassen i Helsingborg återfinner man detta urdjur - som på bilden ovan bär skrivarens kubb från sista året vid Teknis i staden.
Båda har den egenheten att de bara uppenbarar sig om man också intresserar sig för omgivningarna kring de fortskaffningsmedel som man kanske mest har i tankarna i våra hobbykrersar.

Leve omgivningen och dess små egenheter!

Hem
Home
Ava
Not water or sewerage
Festskrift till Lennart Améen, 60 år
A miscellany in honour of Lennart Améen, 60 years
Upp
Up
Senast uppdaterad 050310