Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Festskrift till Lennart Améen, 60 år

© Eber Ohlsson 1986
Kmp 60 på Västkustbanan vid Väröbacka.
Artiklar från festskriften
"Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor,
till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986".

red. Eber Ohlsson

Då festskriften endast finns i en mycket liten upplaga,
publiceras de nu på denna sajt för att fler skall få
tillgång till de intressanta artiklarna.

Tommy Book: Broder Lennart!

Anders Silfverling: Exkursioner.

Bengt Widell: 2 gånger Améen.

Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.

Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.

Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment.

Göran Lavesson: Kmp 1542.

Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.

Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd.

Jens Möller: Idel ädel adel?

Lennart Wärje: Tankar kring en bild.

Nils Wennström: Passering från d. 1/1 1898.

P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.

Tom Persson: Vid sidan av.

Tomas Tägil: Tre stationer.

Tommy Book: Vagn 60.© Eber Ohlsson 1986
Kmp 61 på Västkustbanan söder om Väröbacka.
Hem
Home
Ava
Not water or sewerage
Festskrift till Lennart Améen, 60 år
A miscellany in honour of Lennart Améen, 60 years
Upp
Up
Senast uppdaterad 050317