> 1 100 Pages     > 19 700 Pictures     > 5 340 Water Towers     Since start 1998: > 820 000 Unique Visitors (estimated)
Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar


I franska Podensac står ett vattentorn som inte är ritat av Le Corbusier, då Jeanneret tog sig detta artistnamn först två år senare.
Läs Ebers vattentorn 1/2020.  
 
>>>>>>>>>>>>>>

Turbinens pumpstation fyller 150 år 2020.


Ritningen till höger är daterad 1868 och visar den första cirkulationspumpen vid Turbinen, som stod klar 1870. (Klicka för stor bild)

Det är denna pumpstation som har gett platsen dess namn - Turbinen. Fundamentet finns idag kvar under Turbinbron.

Pumpstationen ersattes 1895 av en ny vindmöllebaserad pumpstation vid MLJ:s bro över Turbinkanalen.
Den ersattes 1935 av en ny pumpstation, nu belägen mellan Citadellsvägen och Malmöhusvägen.

Här nedan finns några smakprov på sajtens mer än 800 artiklar.

Jérdens skrivbord
 Om kontorsrum i Malmö gamla Stadshus, arbetet där och vad som kunde falla ut av det.

Tankvärt och gångbart
- om vattentorn och däxellock

Cirkulation o Eber
firar 100:e tornet

Höga tankar
- Om vattentorn

Svenska vatten­led­ningar och vatten­reservoarer 1860-1910.

Lagt lock ligger

Gruset blev till guld

Botildenborgstornepisoder

Södervärnstornepisoder

Hur Pågatågen blev lila
och varför sätena
kläddes med tyg

Här nedan finns ytterligare några smakprov på sajtens mer än 800 artiklar.

© Eber Ohlsson 2005
Globala tankar

© Eber Ohlsson 1980
En landshövdinge-
spolning

Spara vatten-annonser i Malmö 1946

C G Lekholms artikel om "Vattenkonsten" på Stortorget i Malmö

© Eber Ohlsson 1990
En nödlösning  

En riskfylld spårväg


© Eber Ohlsson 2016
Vagnen går på vatten

Se bakåt på framtiden

© Eber Ohlsson 2006
Mösstatus

© Eber Ohlsson 1969
Segla på land

© Eber Ohlsson 1981
Adu - säg Du

© Eber Ohlsson 1980
Parisbidén på sjunde våningen

Kammarskylt på kammare spolad

© Eber Ohlsson 2005
Ubåt i mörka vatten
Submarine in dark water.

© Eber Ohlsson 1998
Måtta för däxlar  

Deutsch Internationale Wasserturm Gesellschaft Nederlandse Watertoren Stichting Fransk vattentornssajt
Archiv deutscher Wassertürme Ungersk vattentornssajt Belgisk vattentornssajt
Wasserturm-Galerie Polsk vattentornssajt 1 Polsk vattentornssajt 2
Wassertürme Baden-Württemberg Kanadensisk vattentornssajt Rumänsk vattentornssajt
Water Towers of the World Brittisk vattentornssajt Tjeckisk vattentornssajt
Vattentornssprängning. Video 1,4 MB Estnisk vattentornssajt

"Svenska vattentorn". Presentbok (170 x 280 mm), 136 sidor, hårda pärm­ar, 4-färgstryck.
Boken kan köpas hos följande förlag:
VA-tidskriften Cirkulation: 148 kr inkl moms, exkl frakt   www.cirkulation.com/bokhandel


"Swedish Water Towers" (in Swedish). Gift book (170 x 280 mm), 136 pages, hard covers, four-colour printing. The book can be purchased from the following publisher:
VA-tidskriften Cirkulation: 148 SEK (Swedish Crowns) incl VAT, excl freight.   www.cirkulation.com/bokhandel

Boken berättar vatten­tornens historia och presenterar 83 svenska vattentorn i bild och text. Till höger visas två boksidor, med torn från Oxelösund och Halmstad.

"Malmö - den törstande staden" har tillkommit på initiativ av VA-verket Malmö, och är en monografi om vattnet i staden. Staden Malmö har i över 400 år tagit ansvar för invånar­nas dricksvatten. Redan på 1580-talet lades de första vattenledningarna i Malmös gator, vilket gör staden helt unik i Sverige.

Boken har formatet 195 x 255 mm, 122 sidor samt hårda pärmar. Bokens bildskatt är unik med många tidigare opublicerade bilder, både mycket gamla svartvita men även koda­chrome­bilder från 1940-talet. Denna sajts ägare, Eber Ohlsson är medförfattare och bild­leverantör, men har även ansvarat för hela bild­insamlingen.

Boken kan köpas i bokhandeln. Den kan även beställas från:
VA-tidskriften Cirkulation: 111 kr inkl moms, exkl frakt   www.cirkulation.com/bokhandel

Senaste nytt på sajten/Latest news on the web site.     [T= new towers on the web site]

2020-02-08: Spårvägsrosetter
2020-02-08: Däxlar: Polen
2020-02-08: Gäst: Jens Möller
2020-02-05: Ebers vattentorn 1/2020
2020-02-05: Eber's Water Towers 1/2020

Äldre uppdateringar/Older updatings

Webbredaktör för: eber.se eber.se/sjk eber.se/va-senior eber.se/geo videdalshus.se
Up Latest Update 200208 © Copyright Eber Ohlsson and specified photographers.   The material may not be reproduced without permission.    
Utgivningsbevis:
Nr 2010-010
  Databas:
Skånska vattentornssällskapet, eber.se
  Tillhandahållare:
Eber Ohlsson
  Ansvarig utgivare:
Eber Ohlsson
  Mejl till Eber Ohlsson
Contact Scanian Water Tower Society